Softwarepakketten.nl
erp software prodin

Bijdrage van Bloggers (blogs)

Wat is er aan de hand in de Blockchain-wereld?

Plaatsingsdatum 01-10-2016
Berichtdatum Zomer 2016

Door De IT-jurist.

Er is veel te doen op dit moment op het gebied van de Blockchain-technologie, na het DAO incident van vrijdag 17 juni 2016. Na ons bezoek aan de Dutch Blockchain Conference in Amstelveen en het Blockchain-congres van de Rijksuniversiteit Groningen, volgt hier een korte update met betrekking tot de wereld van Blockchain.

Blockchain
Om uit te leggen wat er gebeurd is bij het DAO incident, is het eerst goed om nogmaals uit te leggen hoe de Blockchain werkt. Volgens Wikipedia is Blockchain een gedistribueerde database, die een groeiende lijst bijhoudt van data-items die gehard zijn tegen manipulatie en vervalsing. Er is geen externe instantie nodig die de betrouwbaarheid van de transacties garandeert, omdat het register geëncrypteerd is en zich bevindt op een globaal computernetwerk waar het constant wordt bijgewerkt. Door de combinatie van een gedecentraliseerde architectuur met encryptie en verificatie, coördineert de Blockchain de instemming van alle partijen. In de praktijk wordt de Blockchain gebruikt voor een aantal functies, zoals identificatie, timestamping en value transfer. Het is bijvoorbeeld mogelijk om via de Blockchain Bitcoins (cryptovaluta) te verzenden en te ontvangen.

Ethereum
Net zoals bij Bitcoin is Ethereum gebaseerd op de Blockchain, de Ether is hierbij de valuta. Een verschil is dat Ethereum het mogelijk maakt om geprogrammeerde contracten te maken, die via de Blockchain kunnen worden uitgevoerd: “Smart Contracts”.

Het DAO incident
Wat is er nu precies gebeurd bij “The DAO”? DAO noemt zichzelf: “the first Decentralized Autonomous Organization on the Ethereum blockchain”. Het idee achter deze organisatie is om een soort investeringsfonds te zijn voor Ethereum-projecten, welk fonds op zichzelf weer gebruik maakt van het Ethereum-netwerk. Er bleek echter een “bug” in de programmacode van één van de “Smart Contracts” te zitten, waardoor het mogelijk werd door een “hacker” om Ether weg te sluizen naar zijn eigen “Child DAO”. Omgerekend gaat het om miljoenen euro’s. Er is dus geen sprake van een hack, maar er is gebruik gemaakt van een ongelukkige codering van een van de slimme contracten.

En nu?
Tijdens de Dutch Blockchain Conference, zijn door Ethereum co-founder Gavin Woods verschillende opties besproken:

  • Niets doen: dan is iedereen zijn geld kwijt;
  • Soft fork: het geld van de aanvaller wordt bevroren;
  • Hard fork: hiermee worden alle recente betalingen tenietgedaan.

Nu er geen centrale organisatie is, is het aan de community om hun voorkeur door te geven. Vooralsnog lijkt het er op dat de community kiest voor de soft fork. Een fork zou je overigens juridisch kunnen kwalificeren als het niet nakomen van het contract en het ingebreke zijn van de community, terwijl het contract door de aanvaller gewoon nageleefd wordt. Aan de andere kant zou je kunnen beargumenteren, dat de mogelijke consequenties van deze codering nooit de bedoeling van de contractspartijen was. Deze bedoelingen van partijen worden op grond van het Haviltex-arrest in Nederland altijd betrokken bij de uitleg van een contractsbepaling. Als bedoeling en bepaling met elkaar strijdig zijn, kan het zijn dat de bepaling (gedeeltelijk) buiten toepassing moet worden gelaten.

Geconcludeerd kan worden dat het dus niet gaat om de kwetsbaarheid van de Ethereum / Blockchain-technologie, maar om het schrijven van deugdelijke slimme contracten. Het is van belang om de ontwikkelaars van dergelijke programma’s goed te laten samenwerken met juristen, om ongelukkige coderingen te voorkomen. Voor juristen blijven de ontwikkelingen rondom Blockchain-technologie interessant om te volgen. Heeft u vragen over de juridische aspecten van deze technologie, neemt u dan gerust contact met ons op.

Categorie(n) Blockchain, ICT & Recht, Branche > Accountantskantoren, Branche > Financials
Bronvermelding De IT-jurist B.V.
Internet URL De IT-jurist B.V.

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

Wie kan volgens de AVG als functionaris gegevensbescherming aangewezen worden? [21-08-2017]

Blockchain: uitleg over smart contracts [19-07-2017]

Mag een softwareleverancier testen met productie-data, in relatie tot de Wet Bescherming Persoonsgegevens [26-06-2017]

Meldplicht datalekken in de GDPR [26-01-2017]

Verplicht register voor verwerken van persoonsgegevens [03-01-2017]


Seminar RPA en robotic accounting

29 september 2021
Seminar RPA en robotic accounting
Met ook gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Artificial intelligence (AI), Elektronisch factureren, Purchase-2-Pay, PSD2, Blockchain en Chatbots.
Meer informatie en deelname...


Kleisteen

Informer Software


KING Software


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED