Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

White papers

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen

Plaatsingsdatum 04-11-2016
Berichtdatum November 2016

Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Tenminste, voor rechtspersonen in bedrijfsklasse klein. Maar weet u wat dit precies inhoudt, hoe u dit moet inrichten en wat voor consequenties dit voor u heeft? Kortom; bent u SBR-ready? In deze whitepaper beginnen we bij het begin door uit te leggen wat een jaarrekening is en voor wie dit van toepassing is. Vervolgens duiken we dieper in de materie en bespreken we de ins en outs van SBR.

De jaarrekening
Een jaarrekening is kortgezegd een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een onderneming. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op beide. In grote lijnen geeft een jaarrekening dus weer wat een onderneming in het betreffende boekjaar heeft gepresteerd. De meeste ondernemingen zijn verplicht om de jaarrekening elk jaar te deponeren bij de Kamer van Koophandel, zodat de publicatiestukken beschikbaar zijn voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. In de meeste gevallen wordt een jaarrekening door een accountant opgesteld, maar sommige ondernemers doen dit zelf. Bij grotere bedrijven, afhankelijk van het aantal werknemers, de hoogte van de omzet en de hoogte van het balanstotaal, moet een accountant de jaarrekening controleren en goedkeuren.

Wat is Standard Business Reporting (SBR)?
Standard Business Reporting, oftewel SBR, is een methode om financiële rapportages te maken en elektronisch te verzenden naar de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek en verschillende banken. In de toekomst zullen steeds meer organisaties hun gegevens via SBR uitvragen, zoals onderwijsinstellingen en zorgverzekeraars.

Met SBR kunt u gegevens in de administratie op een standaard manier vastleggen. De communicatie van SBR verloopt via Digipoort, het kanaal waar berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt. SBR vereenvoudigt en versnelt het opstellen en aanleveren van financiële rapportages, zoals jaar- rekeningen en kredietrapportages, bij uitvragende instanties. Dit proces wordt versneld omdat de verschillende rapportages niet meer handmatig opgesteld en verzonden worden.

SBR draait om standaardiseren. Door gegevens op een standaard manier te organiseren in de administratie, ontstaat er eenduidigheid. De gegevens zijn daardoor voor verschillende rapportages herbruikbaar. Zo kunt u eenvoudig uw jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel, terwijl u met dezelfde gegevens en kredietaanvraag doet bij uw bank. De overstap op SBR vergt mogelijk een aantal aanpassingen in uw administratieve processen.

Voordelen elektronisch deponeren
Naast de verplichting om jaarrekeningen via SBR te deponeren bij de Kamer van Koophandel, brengt elektronisch deponeren ook voordelen met zich mee. De voordelen van elektronisch deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel zijn samengevat:

  • Gegevens kunnen efficiënt hergebruikt worden.
  • Er hoeven minder handmatige handelingen verricht te worden.
  • Er is minder kans op fouten.
  • Na deponering ontvangt u onmiddellijk een bevestiging van de deponering.
  • U ontvangt een e-mail met een pdf-weergave van de jaarrekening.

Het uiteindelijke doel van SBR is om internationaal te communiceren. Dit is niet alleen interessant voor bedrijven die niet in Nederland gevestigd zijn, maar het biedt ook de kans om op internationaal niveau financiële informatie uit te wisselen.

SBR en softwarepakketten
De vraag of u SBR-ready bent, is nauw verbonden met de vraag of uw softwarepakket SBR-ready is. Er is namelijk maar een beperkt aantal softwareleveranciers dat SBR ondersteunt. Een softwarepakket dat voor de financiële administratie is uitgerust met SBR, koppelt de grootboekrekeningen aan een RGS-code. Als er een financiële rapportage wordt samengesteld, zal het softwarepakket automatisch de gegevens uit de boekhouding, die gekoppeld zijn aan een RGS-code, samenbrengen in een bestand. Dit bestand bevat de minimale informatie die de uitvragende instantie vereist. Let er bij de keuze voor een softwarepakket ook op dat u uw eigen rekeningschema kunt koppelen aan het RGS. Bij een beperkt aantal software- leveranciers is het zelfs mogelijk om twee rekeningschema’s naast elkaar te gebruiken. Zo kunt u het RGS gebruiken om financiële rapportages te deponeren bij uitvragende instanties en uw eigen rekeningschema gebruiken voor tussen- tijdse interne rapportages. Controleer of uw softwarepakket klaar is om financiële rapportages en jaarrekeningen via SBR te versturen naar uitvragende instanties. 

Meer over SBR...
Deze white paper gaat verder in op: de verplichting om de jaarrekening te deponeren, het deponeren van de jaarrekening zelf, Referentie Grootboekschema (RGS), SBR voor ondernemers en SBR voor intermediairs. 

Download de complete white paper "Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen" (PDF)...

Bezoek ook onze gratis webinars/online trainingen, zie http://www.muis.nl/trainingen.

Categorie(n) Branche > Financials, Soort > Externe verslaggeving, Branche > Accountantskantoren, SBR / XBRL, RGS (ReferentieGrootboekSchema)
Bronvermelding MUIS Software
Internet URL MUIS Software

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED