Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Europese norm voor elektronische basisfactuur en bijbehorende syntaxen door CEN leden goedgekeurd

Plaatsingsdatum 17-03-2017
Berichtdatum 17 maart 2017

Europa kent het ‘European Multi-Stakeholder Forum on e-Invoicing’, waarin gezamenlijk met de Europese Commissie wordt gewerkt aan het realiseren van de ambitie ‘e-Invoicing predominant in 2020’.

Aanbevelingen van dit Forum hebben geleid tot de Richtlijn 2014/55/EU ‘e-Invoicing in e-Procurement’ en de Europese normalisatie organisatie CEN heeft in de afgelopen twee jaar in haar Technical Committee 434 ambitieus gewerkt aan het maken van de enkele norm voor elektronisch factureren, de EN 16931-1, waarom in deze Richtlijn wordt gevraagd. Deze norm beschrijft de (toekomstige) basisfactuur voor alle facturatie naar overheden en voorziet reeds in gebruik ervan tussen bedrijven onderling.

Op 17 maart 2017 hebben leden van de Europese normalisatie organisatie CEN, waaronder het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), unaniem positief gestemd op de basisfactuur en de vastgestelde lijst met syntaxen (UBL en UN/CEFACT). Voordat de documenten gepubliceerd worden zullen nog een klein aantal redactionele aanpassingen plaatsvinden.

De documenten zullen dit voorjaar worden gepubliceerd door CEN en vervolgens conform Richtlijn 2014/55/EU geïmplementeerd moeten gaan worden nadat referentie ernaar is gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Commissie. De Richtlijn schrijft voor dat in ieder geval alle aanbestedende diensten in de EU met deze nieuwe norm en bijbehorende syntaxen moeten gaan werken vanaf eind 2018.

Meer informatie
Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Jaap van der Marel, Standardization consultant, telefoon (015) 2 690 257 of e-mail jaap.vandermarel@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Elektronisch factureren’ houdt zich bezig met normalisatie van zaken op het gebied van elektronische facturering. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar jaap.vandermarel@nen.nl.

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, ICT Innovatie, Soort > (Elektronisch) factureren, UBL en Peppol, Standaardisatie, (open)standaarden
Bronvermelding NEN
Internet URL NEN

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED