Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Loket.nl is deelnemer van Zeker-OnLine

Plaatsingsdatum 24-08-2017
Berichtdatum 24 augustus 2017

Zeker-OnLine zet zich vanaf nu ook in voor veilige en betrouwbare online salarisdienstverlening. Met de komst van online salarisapplicaties zijn er veel meer partijen betrokken bij de dienstverlening dan in het verleden. Daarmee is ook de veiligheid en betrouwbaarheid van salarisapplicaties minder inzichtelijk geworden. Het keurmerk Zeker-OnLine maakt de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden weer zichtbaar. Sinds 2016 is met diverse softwareleveranciers en privacydeskundigen gewerkt aan het specifiek maken van het normenkader van Zeker-OnLine voor online salarisaanbieders. Met de deelname van Loket.nl aan Zeker OnLine zijn de eerste stappen gezet in de branche. Loket.nl heeft, als eerste online salarisapplicatie, aangegeven volledig te willen voldoen aan het normenkader van het keurmerk Zeker-OnLine.

Bijna alle salarisadministraties maken tegenwoordig gebruik van online diensten. Daardoor zijn veel meer partijen betrokken bij de dienstverlening dan in het verleden bij on premise software. De gegevens van het personeel zijn nu overgegaan na een derde partij en staan in de cloud en niet meer op de servers van de werkgever. Uiteraard biedt dit veel voordelen die ook de betrouwbaarheid en veiligheid ondersteunen. Alleen ontbraken duidelijke normen en afspraken in deze snel veranderende branche. Indien de gehele salarisadministratie al was uitbesteed gaf de SAS 70 verklaring van salarisverwerker aan de werkgever inzage in de uitvoering van de dienstverlening. Deze SAS 70 of de opvolger ISAE 3402 is echter alleen beschikbaar voor de werkgever en zijn accountant. Een werknemer kan hier geen beroep op doen. Daarom richt Zeker-OnLine zich nu ook op de salarisbranche en wil ook hier zijn normenkader voor veilige en betrouwbare online diensten beschikbaar maken. Vragen als “moet een softwareleverancier het versturen van een loonstrook naar een onbeveiligde e-mailapplicatie ondersteunen als service naar de werknemer?” waren tien jaar geleden niet relevant, nu nadrukkelijk wel. Een goed beveiligde salarisadministratie is dan ook van cruciaal belang.

Normenkader
Onder het normenkader of normatiek verstaat Zeker-OnLine de normen die beschrijven welke eisen aan de onlinedienst worden gesteld. De kern van het normenkader is dat ‘de omgeving’ centraal staat. Immers een betrouwbare en veilige infrastructuur staat voorop. Binnen die infrastructuur zijn verschillende onlinediensten te bouwen en kunnen gegevens doelmatig worden uitgewisseld. De onlinediensten die gecertificeerd kunnen worden zijn te herkennen aan de verschillende balken onder het Zeker-OnLine logo.

Categorie(n) GRC en Assuring, Branche > Accountantskantoren, Soort > Loon-, salaris- en HRM software
Bronvermelding loket.nl | Van Spaendonck Services BV
Internet URL loket.nl | Van Spaendonck Services BV

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED