Softwarepakketten.nl

Software nieuws

AEB Amsterdam werkt efficinter met behulp van ISP-Invoice

Plaatsingsdatum 05-09-2017
Berichtdatum 5 september 2017

Er is AEB Amsterdam (v.h. het Afval Energie Bedrijf) – zeker nadat het in 2014 van de gemeente Amsterdam werd losgekoppeld en in een zelfstandige NV werd ondergebracht – veel aan gelegen om haar werk goed en efficiënt te doen. Om deze reden ook is de verwerking van jaarlijks 18.000 inkomende facturen in 2011 gedigitaliseerd.

Om een idee te geven van de omvang van het bedrijf: jaarlijks verwerkt AEB 1,4 miljoen ton afval. Het is daarmee het grootste afvalverwerkingsbedrijf op één locatie in de wereld. Om een beter rendement te verkrijgen is in 2007 de Hoogrendement Centrale gebouwd, waarvoor wereldwijd veel belangstelling bestaat. Op dit moment werken bij AEB het klokje rond, zeven dagen per week en 365 dagen per jaar 400 mensen.

De belasting op de apparatuur waarmee het afval wordt verwerkt is zodanig, dat hier veel onderhoud en nieuw werk mee is gemoeid. Dit levert AEB jaarlijks 18.000 inkomende facturen op die in één administratie van JD Edwards terecht komen. AEB heeft enige tijd geleden een volledige JD Edwards Upgrade geïmplementeerd. Een logische vervolgstap was een oplossing voor digitalisering van de inkomende factuurverwerking aan het systeem te koppelen om enkele knelpunten in de administratie op te lossen.

Floris van Loon, financieel manager AEB: “Doordat facturen niet altijd direct bij de financiële afdeling werden aangeleverd en doordat budgethouders zelf naar de administratie moesten komen om hun facturen in te zien duurde het vaak te lang voordat de facturen werden uitbetaald. Wij wilden daarom de factuurverwerking digitaliseren, zodat wij deze sneller konden verwerken en digitaal voor goedkeuring konden aanleveren bij de budgethouders, c.q. goedkeurders.

Allereerst hebben wij aan de hand van informatie van organisaties die hun inkomende facturen al digitaliseren en publicaties op internet een lijst gemaakt van onze eisen en wensen. Al snel bleek dat slechts enkele leveranciers alle drie de verschillende procesgangen die wij wensen konden bieden. Wij verwerken namelijk directe kostenfacturen, zoals bijvoorbeeld de waterschapsbelasting en facturen die tegen een order afgeboekt worden, zoals advies van derden. Tenslotte hebben we facturen die 3-way matchen, dus tegen zowel order als ontvangstbevestiging. Dit geldt bijvoorbeeld bij bestellingen van reserve-onderdelen die op een later tijdstip worden geleverd.”

AEB zocht daarbij naar ‘Proven Technology’. De oplossing moest al draaien op een JD Edwardsomgeving in Nederland. Van vier aanbieders werd het uiteindelijk ISP-Invoice.

Categorie(n) Branche > Financials, Soort > (Elektronisch) factureren
Bronvermelding ISProjects
Internet URL http://www.isprojects.nl

Terug


Onerzoeksbureau GBNED