Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Havenbedrijf en gemeente Rotterdam in blockchain technologie

Plaatsingsdatum 22-09-2017
Berichtdatum 21 september 2017

BlockLab is geïnitieerd en gefinancierd door het Havenbedrijf Rotterdam en de Gemeente Rotterdam en wordt ondersteund door regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter. De opening is daarom in handen van Allard Castelein, president-directeur Havenbedrijf Rotterdam, de Rotterdamse wethouder economie Maarten Struijvenberg en de directeur van InnovationQuarter, Rinke Zonneveld. Tijdens de opening worden niet alleen team en ambities voorgesteld, maar worden meteen al de eerste praktijktoepassingen gepresenteerd, die tijdens de aanloopfase zijn ontwikkeld.

Transacties zonder tussenpartij
Blockchain technologie wordt gezien als een van de meest cruciale innovatiegebieden van dit moment. Basisprincipe is dat gebruikers onderling transacties kunnen doen, zonder tussenkomst van derden. Datatechnologie waarborgt checks and balances en zorgt voor automatische verwerking. Hierdoor wordt het mogelijk om grote netwerken, ketens en markten vele malen efficiënter in te richten, zonder dat daar een dominante, regulerende partij voor nodig is. Dit geldt voor bedrijven, individuen en zelfs voor machines. Blockchain is bijvoorbeeld de technologie achter bitcoin.

Next economy
Overal hoor je de kreet ‘blockchain’, maar volledig werkende toepassingen zijn nog dun gezaaid”, aldus Struijvenberg. “Met BlockLab brengen we daar verandering in. Dat is belangrijk omdat we voor de next economy échte vernieuwing nodig hebben. Blockchain kan die helpen mogelijk maken.

Energietransitie
Zo maakt blockchain het bijvoorbeeld mogelijk om een fijnmazig decentraal energienetwerk op te zetten, waarin bedrijven onderling restwarmte verhandelen, en stadsbewoners elektriciteit. Hiermee wordt een boost gegeven aan de energietransitie-opgave van haven en stad.

Goederenstromen
Dat maakt het voor ons al heel interessant”, vult Castelein aan. “Maar ik denk ook aan de vele toepassingen die blockchain binnen de logistieke ketens mogelijk maakt om goederenstromen efficiënter te organiseren. Deze stap sluit naadloos aan bij onze ‘smartest port’-ambities.”

Voorraadfinanciering havenlogistiek
Tot de eerste concrete projecten die tijdens de officiële opening gepresenteerd worden, behoort een blockchain toepassing voor voorraadfinanciering in de havenlogistiek die in samenwerking met Exact en ABN AMRO ontwikkeld is. Ook wordt bekendgemaakt welke innovatiepartners financiering ontvangen om blockchain toepassingen voor de energiemarkt te ontwikkelen.

Team en toepassing
Het BlockLab start met een vijfkoppig kernteam en is gevestigd in het Cambridge Innovation Center in Rotterdam. In het fieldlab worden theoretische blockchain ideeën, met consortia van ontwikkelaars en gebruikers, in een praktijkomgeving ontwikkeld, getest en uitgewerkt tot concrete kansen. Daarnaast fungeert het lab als kennisbron voor het regionale bedrijfsleven. Met de Hogeschool Rotterdam wordt curriculum ontwikkeld, om aanwas van blockchain talent te organiseren.

Categorie(n) ICT Innovatie, Soort > Logistiek, Branche > Groothandel, Industrie en Logistiek, Blockchain, Branche > Accountantskantoren
Bronvermelding Havenbedrijf Rotterdam
Internet URL https://www.portofrotterdam.com

Terug

Woensdag 18 april 2018
SEMINAR ROBOTIC ACCOUNTING
Op 18 april a.s.wordt voor de tweede maal het "Seminar Robotic accounting" georganiseerd. Het doel van dit seminar is geïnteresseerden inzicht bieden in innovaties op het gebied van robotic accounting en gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Robotic proces automation (RPA), PSD2 (met Access to the Account - XS2A), Blockchain, Artificial Intelligence (AI) met machine learning en E-factureren o.b.v. UBL.
Meer informatie en aanmelden...


CreAim

Informer software


KING


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED