Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Kredietrapportage in SBR verder verfijnd en uitgebreid

Plaatsingsdatum 04-11-2017
Berichtdatum 3 november 2017

Er zijn verbeteringen in validaties en ook een aanvulling voor de agro-sector doorgevoerd. Verder zijn documenten opgeschoond qua naamgeving en overlappende definities. Met de nieuwe Bankentaxonomie wordt een kwaliteitsverbetering behaald en ook beter aangesloten op de modellen van de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst die op basis van SBR werken.

Meer in detail kunnen de volgende opvallende zaken worden uitgelicht (BT12 voor de technici):

  • De bancaire gecombineerde rapportage voor middelgrote en grote ondernemingen wordt gesplitst in twee rapportages;
  • In lijn met de Kamer van Koophandel komen er rapportages voor woningbouwcoöperaties;
  • Verklaringen zijn nu ook ingebouwd. Voor een kredietaanvraag hoeft de accountantsverklaring niet meer separaat te worden toegevoegd. Er komt nu een indicatie welke verklaring is afgegeven en welke bijzondere paragrafen nadere toelichting behoeven;
  • Ook komen rapportages beschikbaar voor gecombineerde cijfers van verschillende Natuurlijke Personen, bijvoorbeeld voor maatschappen;
  • Er is een sterke focus op gewenste datavelden; zo is een aantal geschrapt, terwijl voor kleine ondernemingen velden voor lease zijn toegevoegd;
  • Het aantal verplichte validaties is sterk uitgebreid. Het aantal ‘warnings’ sterk verminderd.
  • De liquiditeitsrapportage kan voortaan ook als apart rapport worden opgenomen.

Jaarlijks wordt een nieuwe versie van de Bankentaxonomie uitgebracht om de wijzigingen in wet- en regelgeving te volgen, eventuele issues op te lossen en nieuwe functionaliteiten aan te bieden.

De komende tijd wordt verder met de markt gesproken voor input op de definitieve versie die staat gepland voor 1 december aanstaande.

De uiteindelijke implementatie bij de banken van de BT12 is gepland voor 1 april 2018. Daarmee heeft de markt geruime tijd om de nieuwe taxonomie te implementeren. Meer gedetailleerde informatie over de BT12 is te vinden in de Bankentaxonomieënsectie van de SBR Banken website.

 

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, SBR / XBRL
Bronvermelding SBR Banken
Internet URL http://www.sbrbanken.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED