Softwarepakketten.nl
Surepay IBAN-Naam check
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Software nieuws

CreAim en Semansys leveren een volledige oplossing voor accountants om te voldoen aan nieuwe wetgeving per 1 januari 2018

Plaatsingsdatum 06-12-2017
Berichtdatum 6 december 2017

Vanaf 1 januari 2018 zijn middelgrote rechtspersonen verplicht om hun jaarverantwoording (boekjaar 2017) via Standard Business Reporting (SBR) te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Het gebruik van SBR heeft invloed op de werkzaamheden die de controlerend accountant uitvoert. Met SBR verdwijnt naast de papieren deponeringsjaarrekening ook de papieren accountantsverklaring daarbij en de ‘natte’ handtekening die onder de verklaring dient te worden gezet. De jaarrekening wordt voortaan opgesteld in het XBRL formaat, een gestructureerd data formaat dat voor de mens niet zondermeer leesbaar is, en waar individuele gebruikers leesbare rapportages van wensen te maken. Om de accountant in de nieuwe ontstane situatie te ondersteunen hebben de twee SBR specialisten CreAim en Semansys een SBR Assurance module ontwikkeld; een SaaS-oplossing die in één geïntegreerde omgeving zekerheid geeft over de digitale jaarrekening, de digitale accountantsverklaring, de digitale ondertekening en de communicatie van het geheel.

Zekerheid over de digitale jaarrekening
Accountants dienen achteraf te kunnen aantonen dat zij deugdelijk werk hebben verricht, bijvoorbeeld bij een toetsing van hun dossiers. In dat controledossier moet bewijs zijn opgenomen dat de jaarrekening ook op het gebied van SBR voldoet aan de daar aan te stellen eisen. De SBR Assurance module produceert een assurance pakket waarin alle uitgevoerde validaties zijn opgenomen alsmede de daaruit voortvloeiende bevindingen. Met name de afhandeling van eventuele fouten en waarschuwingen vormen een essentieel onderdeel van het dossier.

Het waarmerken en ondertekenen door de accountant
Met behulp van de SBR Assurance module kan de accountant de gecontroleerde jaarrekening digitaal waarmerken, de SBR-accountantsverklaring ondertekenen en beide documenten met elkaar verbinden, zodat later nooit verwarring kan ontstaan.

Communicatie
De middelgrote onderneming moet haar SBR-jaarrekening deponeren bij Digipoort, het eLoket van de overheid. Om de onderneming en de accountant te ontzorgen kan de middelgrote onderneming op eenvoudige, efficiënte en effectieve wijze de jaarrekening met bijbehorende accountantsverklaring met behulp van de SBR Assurance module afleveren bij de Kamer van Koophandel.

Categorie(n) GRC en Assuring, Branche > Accountantskantoren, SBR / XBRL
Bronvermelding CreAim en Semansys
Internet URL CreAim en Semansys

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED