Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Onderzoek

Presentaties Seminar: elektronisch factureren in de praktijk 13-12-2017

Plaatsingsdatum 14-12-2017
Berichtdatum 14 december 2017

Op woensdag 13 december 2017 is voor de 2e maal het “Seminar: elektronisch factureren in de praktijk” georganiseerd te Hoevelaken. Deze dag was volledig gericht op oplossingen voor e-factureren, elektronische factuurverwerking, - mede - op basis van de opvolger van PDF: de ISO-standaard UBL en de Europese standaard EN 16931. Presentaties van sprekers zijn beschikbaar.

Aan de orde kwamen:

 1. UBL Readiness monitor;
 2. Europese ontwikkeling (EN 16931) op het gebied van elektronisch factureren;
 3. SCOBDO.eu: automatische conversie tussen verschillende factuurstandaarden;
 4. Elektronisch factureren en de originele factuur;
 5. Elektronisch factureren en de (Vlaamse) overheid;
 6. PEPPOL netwerk versus het Nederlandse SimplerInvoicing en versus email; 
 7. Elektronisch factureren in de praktijk bij KPN;
 8. Robotic accounting en machine learning;
 9. De impact van elektronisch factureren op de vele factuurscenario's die we kennen; 

Onderwerpen en presentaties
Van onderstaande onderwerpen zijn presentaties beschikbaar:

 • Inleiding en overview elektronisch factureren op dit moment, door de dagvoorzitter Friso de Jong, Platform E-factureren.
  Met een mondelinge toelichting op de "UBL Readiness monitor" (gratis op te vragen) die recent is uitgevoerd.
  Download presentatie over UBL Readiness monitor (PDF).
   
 • De nieuwe Europese standaard voor eFactureren
  Onder de noemer ‘EN 16931’ is in Europa gewerkt aan het maken van één norm voor elektronisch factureren (met als syntaxen UBL en UN/CEFACT) . Er wordt hierbij gesproken over een ‘kernfactuur’. De Europese richtlijn 2014/55/EU schrijft voor dat in ieder geval alle aanbestedende diensten in de EU met deze nieuwe norm en bijbehorende syntaxen moeten gaan werken vanaf eind 2018. En dat laatste kan wel eens sneller zijn dan u denkt.

  Veel bedrijven en softwareleveranciers krijgen te maken met deze norm op Europees niveau voor elektronisch factureren. Dat leidt tot onder andere de volgende vragen:
  - Voor wie is de nieuwe Europese norm voor een elektronische kernfactuur van belang?
  - Wat houdt de norm in?
  - Welke beperkingen heeft de kernfactuur?
  - Welke gebruikersinstructies en restricties zijn er?

  Tijdens deze sessie is antwoord gegeven op bovenstaande vragen en kwam ook het gebruik van de kernfactuur in veel voorkomende scenario’s aan de orde en werd tot slot stilgestaan bij uitbreidingen voor specifieke gevallen. 
  Door dr. Ir. Fred van Blommestein, Lead editor van de nieuwe Europese norm voor een elektronische factuur.
  Download presentatie over de Europese kernfactuur (PDF).
    
 • SCOBDO.eu: automatische conversie tussen verschillende factuurstandaarden
  Het Ministerie van Economische Zaken, Logius, de Gemeente Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, Vanenburg software, eVerbinding en de Duitse softwareleverancier GEFEG zijn het project ‘Semantic conversion of business documents’, kortweg SCOBDO gestart. De ontwikkeling van dit conversiemechanisme is mede gefinancierd door de Europese commissie.

  Er zijn in de praktijk nog veel verschillende formaten, versies, extensies, specificaties en verzendprotocollen van e-facturen. Om dit op te lossen bestaan (dure) diensten om de verschillende formaten facturen van bijvoorbeeld UN/CEFACT naar UBL te converteren. Dit laatste werpt een ongewenste drempel op voor de adoptie van e-facturen. SCOBDO wil dit laatste voorkomen en heeft daartoe een conversiemechanisme ontwikkeld waarin automatisch een conversie plaatsvindt tussen de verschillende formaten en extensies. De Europese standaardfactuur per 2018 is uitgangspunt geweest voor SCOBDO. Tijdens deze presentatie is door Johan Schaeffer van eVerbinding de opzet en ontwikkeling van SCOBDO nader toegelicht, alsmede de wijze waarop SCOBDO is te gebruiken. 
  Download presentatie SCOBDO (PDF).
     
 • Elektronisch factureren en de originele factuur
  Als een factuur alleen op papier of in PDF wordt uitgewisseld tussen leverancier en klant is meteen duidelijk dat dit ook de originele factuur betreft. Dit is ook van belang in het kader van de bewaarplicht en controle door de Belastingdienst. Maar wat is de originele factuur als deze zowel in UBL als PDF wordt uitgewisseld? En als de PDF embedded in de UBL is opgenomen of precies andersom. En wat als een factuur onderweg geconverteerd wordt of als er onderweg gegevens van de factuur toegevoegd of verwijderd worden en de afnemer dus met een ander formaat werkt dan de afzender? Hoe zit het met leesbaarheid en tonen van de originele factuur. Kortom: het is van belang elektronisch factureren in het kader van de originele factuur goed af te stemmen met betrokken partijen. René de Waard en Francoise van Eijsden-Fastré van de werkgroep elektronische documenten binnen de Belastingdienst  waren aanwezig om mede hun denkrichtingen te delen en hierover van gedachte te wisselen op basis van een presentatie door Gerard Bottemanne van GBNED.
  Download presentatie elektronisch factureren en de origiele factuur (PDF).
     
 • E-invoicing in Vlaanderen
  Sinds 1 januari 2015 kunnen entiteiten van de Vlaamse overheid e-facturen ontvangen en sinds januari 2017 verplicht de Vlaamse overheid voor alle nieuwe overheidsopdrachten e-facturatie. Bij dit laatste valt deels een parallel te trekken met de e-facturatie verplichtstelling aan de Rijksoverheid in Nederland. Ook in Vlaanderen valt de PDF-factuur niet onder de noemer e-factureren. Vlaamse overheden ontvangen hun facturen in UBL via het federaal platform Mercurius dat op haar beurt via een access-point aangesloten is op PEPPOL. Via de website van het Mercurius platform kunnen bedrijven nakijken of hun elektronische facturen wel ontvangen werden door de overheid, en in welke mate ze al verwerkt zijn. En ook in Vlaanderen bereidt men zich voor op de Europese standaard EN 16931. Lien Wauters-Van der Taelen en Johan Van Steelandt, project e-invoicing en e-procurement Vlaamse overheid, hebben de deelnemers bijgepraat.
  Download presentatie E-invoicing in Vlaanderen (PDF).    

 • PEPPOL versus Simpler Invoicing versus email
  Met name in het MKB is email de defacto standaard voor het elektronisch uitwisselen van facturen. Steeds meer leveranciers van boekhoudsoftware hebben email volledig geïntegreerd in hun boekhoudsoftware als het gaat om inkomende factuurverwerking. De Nederlandse overheid heeft ingezet op Digipoort. Op Europees niveau is PEPPOL de standaard. En in Nederland kennen we nog SimplerInvoicing. Een belangrijke vraag is waar de eindgebruiker mee te maken krijgt als het gaat om het elektronisch uitwisselen van facturen? Door middel van een korte (forum)discussie met aanwezigen is geprobeerd duidelijkheid te verschaffen, inclusief E-factureren aan de overheid. 

  Conclusies:
  PEPPOL is de standaard voor het uitwisselen van elektronische facturen (in UBL formaat) met de overheid.
  Een aandachtspunt is de 'on boarding' procedure om, met name voor het MKB, facturen te kunnen versturen via PEPPOL.
  De wens is dat het voor de gebruiker geen (extra) handelingen kost om aan te melden op PEPPOL en facturen te versturen. Eigenlijk moet de gebruiker niets merken van het kanaal waarmee facturen elektronisch worden verzonden en ontvangen. 
     
 • Elektronisch factureren in de praktijk
  Elektronisch factureren wordt bij KPN ingezet voor meer dan 100.000 facturen per maand. We hebben het dan over facturen die in UBL-formaat worden verzonden aan afnemers in de zakelijke markt. KPN streeft er naar in 2020 alle facturen als E-factuur te verzenden naar hun zakelijke klanten. Hiermee is KPN een voorbeeld in de telecomsector waarbij het gaat om de facturering aan ondernemers van onder meer mobiel bellen, internet en cloud services. In deze sector wordt namelijk nog veel in PDF gefactureerd of moet de ondernemer, of een administrateur,  inloggen op een website om de factuur zelf op te halen. Dat laatste is natuurlijk niet echt efficiënt.

  E-factureren levert de ondernemer pas echt een voordeel op als de UBL-factuur automatisch in de boekhouding terecht komt. Veel leveranciers van standaard boekhoudsoftware hebben dit laatste wel mogelijk gemaakt, maar er wordt in de praktijk lang niet altijd optimaal gebruik van gemaakt. Hans Hodes van KPN zet zich al jaren in voor E-factureren in brede zin. Hans is ingegaan op de wijze waarop E-factureren bij KPN wordt toegepast.
  Download presentatie E-factureren bij KPN (PDF)

 • Robotic accounting en machine learing
  Robotic accounting, oftewel robot boekhouden, wordt, in relatie tot boekhoudsoftware, beschouwd als functionaliteit om de ondernemer te ont-zorgen. Machine learning geeft computers het vermogen zelflerend te zijn zonder expliciete programmering en maakt deel uit van Kunstmatige Intelligentie (AI - Artificial Intelligence). Bijvoorbeeld automatisch boekingsintelligentie opbouwen bij het boeken van inkoopfacturen of elektronische bankafschriften. Zodat een volgende boeking volledig automatisch verwerkt kan worden zonder menselijke tussenkomst. Dan hebben we het over Robotic accounting zoals het feitelijk bedoeld is. Er zijn al softwareleveranciers die machine learning inzetten over administraties heen. Maar het begrip 'machine learning' wordt in uitingen ook wel onterecht gebruikt. Gerard Bottemanne van Onderzoeksbureau GBNED heeft recent onderzoek gedaan naar de status van machine learning in relatie tot scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking en deelt met u zijn ervaring.
  Download presentatie Robotic accounting en machine learning (PDF).
     
 • De impact van elektronisch factureren op de vele factuurscenario's die we kennen
  De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief, bedoeld om eventueel interpretatieverschillen en dialecten weg te nemen om zo vlekkeloos elektronisch facturen tussen de verschillende administratietoepassingen (zoals boekhoudpakketten, online factuuroplossingen, factuurverwerking, etc.) te kunnen uitwisselen in UBL-formaat en te zorgen voor automatische boekingen in de administraties. Afgelopen 2,5 jaar hebben ruim 100 leveranciers en bedrijven actief deelgenomen aan de UBL Ketentest. Naast een korte inleiding over de UBL Ketentest komen factuurscenario's aan de orde, zoals: wel/geen BTW, BTW verlegd, korting, toeslagen, kredietbeperking, verzamelfacturen, etc.). Met name in relatie tot de eerder behandelde nieuwe Europese standaard voor eFactureren EN-16931. Door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED.
  Download presentatie over factuurscenario's (PDF).

  TIP
  Met name wordt gewezen op de uitgewerkte scenario's op www.ublketentest.nl
 • Elektronisch factureren internationaal met o.a. VAT compliance verplichtingen
  Aanvullend aan het event:
  Elektronisch factureren beperkt zich niet tot de landgrens en betreft een wereldwijde ontwikkeling die zich steeds verder uitbreid. Met name op het gebied van fiscale regelgeving heeft ieder land haar eigen regels op met name het gebied van BTW-regelgeving. Edicom heeft ruime ervaring opgebouwd met e-facturatie in 70 landen (in meerdere werelddelen) en de daar geldende fiscale regelgeving. Bekend is de “Global VAT Compliance Edicom White paper”. Vera Kabout, International Accountmanager van onder andere E-Invoicing bij EDICOM, heeft de volgende presentatie beschikbaar gesteld.
  Download presentatie Elektronisch factureren internationaal (PDF).

Aanbevolen:

 

Categorie(n) UBL en Peppol, Branche > Accountantskantoren, Robotic (accounting) en AI, Standaardisatie, (open)standaarden, Branche > Financials, Soort > (Elektronisch) factureren, Branche > Agrarische sector, Soort > Inkoop, E-procurement & Purchase-to-Pay, ICT Innovatie
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Woensdag 29 mei 2024
Seminar software voor externe- en interne rapportage, BI en (liquiditeit)planning

Financials en andere geïnteresseerden die geïnformeerd willen worden over de laatste stand van zaken en aanbod op het gebied van software voor rapportages, BI, (liquiditeits)planning en de invloed van AI.
Meer informatie.

Kleisteen

Informer Software


Bjorn LundenTimewriter

AFAS Software


Gerelateerde berichten

E-factureren, scan herken van boekingsdocumenten en AI: terugblik seminar 27-3-2024 [02-04-2024]

Gids Elektronisch factureren en scan herken van boekingsdocumenten [26-03-2024]

ICT Accountancy softwaregids: productontwikkeling en innovatie 2024 [10-02-2024]

Software voor externe verslaggeving, audit en interne rapportage [01-02-2024]

Rapport: Practice management software voor de accountancy [26-01-2024]


Onerzoeksbureau GBNED