Softwarepakketten.nl
Exact Software

Software nieuws

Nieuw rapport RGS 3.0 (Referentie grootboekschema): van RGS-prater naar RGS-doener of RGS-achterblijver

Plaatsingsdatum 06-02-2018
Berichtdatum 6 februari 2018

In de toekomst kunnen alle grootboekadministraties met elkaar communiceren via het Referentie grootboekschema, hetgeen AI (Artificial Intelligence) over administraties heen beter mogelijk maakt

Vanwege het recent beschikbaar zijn van RGS versie 3.0 heeft Onderzoeksbureau GBNED een nieuwe versie van een uitgebreid rapport over RGS (Referentie grootboekschema) uitgebracht. De komst van RGS 3.0 moet een boost geven aan de implementatie van RGS. Interessant te noemen is de filtermogelijkheid van RGS 3.0. Het complete RGS telt meer dan duizend rekeningen. Als de filtermogelijkheid goed wordt toegepast door uw boekhoud- of rapportagesoftware kunnen bepaalde RGS-codes onderdrukt of juist geselecteerd worden. Denk bij dit laatste aan het onderdrukken van specifieke rekeningen voor de AGRO-sector of Woningcorporaties. Naarmate meer sectoren en branches gebruik maken van RGS zal het aantal rekeningen (RGS-codes) alleen maar toenemen en dan biedt de filtermogelijkheid een oplossing om RGS voor de gebruiker beheersbaar te houden.

RGS-doeners
Er is de afgelopen jaren ontzettend veel gesproken over RGS (RGS-praters) en gelukkig zijn er ook softwareleveranciers en accountantskantoren die RGS hebben omarmd in de praktijk (RGS-doeners). En hoewel er overwegend positief wordt gereageerd op RGS is het aantal RGS-doeners nog behoorlijk in de minderheid. Wij doen een oproep aan alle leveranciers van boekhoud-, rapportage, -analyse en -dashboardsoftware om de komende maanden met RGS aan de slag te gaan en zich te scharen onder de categorie RGS-doeners. Via ons initiatief “RGS Ready” zullen we dan binnen afzienbare tijd melden wat de stand van zaken is als het gaat om de implementatie van RGS in genoemde software. Zo weten gebruikers straks of hun softwareleveranciers tot de RGS-doeners of tot de RGS-achterblijvers behoren.

Al eerder is gemeld dat RGS de schakel moet vormen tussen huidige (grootboek)schema’s en externe rapportages, zoals de jaarrekening en kredietrapportage aan banken op basis van SBR. Er is ook belangstelling voor RGS als het gaat om data-analyses, benchmarking en op het gebied van elektronisch factureren in combinatie met UBL. Hoewel er steevast wordt gesproken over “Referentie grootboekschema” is Gerard Bottemanne van Onderzoeksbureau GBNED van mening dat RGS ook prima als uitgangspunt kan dienen bij het inrichten van nieuwe administraties. Dat laatste voorkomt volgens Bottemanne een onnodige conversieslag.

RGS-ZZP
Tot slot is Bottemanne nog wel kritisch over het feit dat er volgens hem na ruim 5 jaar nog steeds geen formele RGS-subset voor zzp’ers beschikbaar is die een 100% aansluiting kent met de IB-winstaangifte. Aan dit laatste gaat Onderzoeksbureau GBNED de komende periode dan ook nog apart aandacht besteden.

Complete rapport
Meer informatie over het complete rapport “RGS: uniform rekeningschema voor bedrijven” is hier op te vragen.

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Branche > Financials, RGS (ReferentieGrootboekSchema)
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL http://www.gbned.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED