Softwarepakketten.nl
Urios
Centralservices

Software nieuws

Update KEI: pilot en uitrol

Plaatsingsdatum 05-03-2018
Berichtdatum Februari 2018

We zijn er klaar voor: alle opties die vanuit de Rechtspraak ondersteund moeten worden, zijn in onze Inkomensbeheer & Bewindvoering Software (IBS) beschikbaar.

Op dit moment zijn er twee bewindvoerderkantoren die in de pilot met de IBS KEI-versie werken.

KEI-pilot: landelijke uitrol
Even het geheugen opfrissen: het project Kwaliteit en Innovatie (KEI) van de Rechtspraak omvat de complete digitalisering van de Rechtspraak. Er is een nieuw digitaal systeem gerealiseerd waarop ook bewindvoerders zich moeten aansluiten om te kunnen communiceren met de Rechtspraak. Om digitaal te communiceren met de Nederlandse rechtbanken is de juiste software nodig.

De implementatie van onze IBS KEI-versie hebben we per rechtsgebied gefaseerd uitgerold. Voor bewindvoering is gestart met een pilot in Gelderland, Overijssel en Oost-Brabant. In november is het sein op groen gezet voor de landelijke uitrol en in december hebben we een geactualiseerde versie uitgebracht.

De Rechtspraak toetst of Bizon, als softwareleverancier, op alle fronten voldoet aan de eisen en de diverse functionaliteiten ondersteunt. Het aantal testsituaties en in te dienen formulieren groeit hierdoor behoorlijk. We verwachten dat IBS ook snel voor de laatste fase de goedkeuring krijgt vanuit de Rechtspraak. Vanaf dat moment kunnen bewindvoerders die IBS of CGS gebruiken door de rechtbank geselecteerd worden om zich aan te sluiten.

Bevindingen live met KEI
We beperken ons hier tot een beknopte opsomming van de eerste bevindingen en zullen hierbij niet te diep ingaan op de technische aspecten. Mocht je daar meer over willen weten? Dan kun je daarover contact opnemen!

  • Koppeling tussen Bizon en KEI is soepel verlopen;
  • Meer dan 20 R & V’s zijn digitaal ingediend;
  • In de Pilot wordt gebruik gemaakt van formulier service 2.0 en Formulier model 3 (meest recente);
  • Een paar Boedelbeschrijvingen zijn ingediend;
  • Dossiers moeten volledig digitaal zijn

IBS; de Kei Versie en Roadmap 2018
De pilotkantoren werken met onze laatste versie. Hierin is rekening gehouden met de nieuwe standaard voorgeschreven formulieren. Het datamodel van IBS is hierop aangepast: op het moment dat u overstapt op de KEI-versie worden uw gegevens geautomatiseerd overgezet in de nieuwe structuur.

En nu verder?
In 2017 werd de ontwikkel-agenda grotendeels door het KEI project ingevuld. We reserveren in het eerste kwartaal nog wel tijd voor eventuele aanvullingen, maar in 2018 kunnen we ons helemaal richten op uitbreiding van functionaliteit, procesoptimalisatie, verbeteringen, gebruikersgemak, bewaking en sturing van processen.

We willen dit op een goede manier aanpakken, daarom gaan we eerst de kern van de applicatie herstructureren en vereenvoudigen. We leggen een goede toekomstbestendige fundering voor de beoogde grote aanvullingen.

Categorie(n) Branche > Juridisch
Bronvermelding Bizon Software
Internet URL http://www.bizonsoftware.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED