Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Storecove breekt door de 100 miljoen euro

Plaatsingsdatum 20-06-2018
Berichtdatum 20 juni 2018

Ondernemers en accountants die de overstap willen maken naar e-factureren, al dan niet verplicht door overheidsdiensten, kunnen aansluiting zoeken bij PEPPOL. Dit netwerk maakt een veilige uitwisseling van elektronische documenten mogelijk, wat de toekomst is in de wereld van boekhouding. En dat is terug te zien in de cijfers. Zo ontving en verstuurde connector Storecove, die ondernemers aansluit op het netwerk, al voor 100 miljoen op jaarbasis aan facturen over haar platform.

Verzending via PEPPOL stimuleert ontvanger
Om e-facturatie te laten werken, dienen zowel de verzender als ontvanger aangesloten te zijn op PEPPOL. De factuur wordt automatisch in het boekhoudprogramma afgeleverd wanneer beide partijen over een PEPPOL-ID beschikken. Wanneer de ontvanger niet aangesloten is, wordt de factuur via e-mail afgeleverd, zowel in PDF als e-factuur. “De verzender van e-facturen via PEPPOL stimuleert het gebruik van het netwerk bij de ontvanger”, zo stelt Dolf Kars, founder en CEO van Storecove. “Hoe meer mensen zich aansluiten op PEPPOL, hoe groter de onderlinge voordelen zijn. Het is dus in het belang van de verzender om de ontvangers aan te wakkeren. Wij verwachten de komende jaren onder andere om die reden een explosieve groei van het totaalbedrag aan omzet dat wij factureren via PEPPOL.”

Druk vanuit de overheid
Niet alleen worden ondernemers door de verzenders gestimuleerd om aansluiting te zoeken bij het netwerk, ook neemt de druk vanuit de overheid steeds verder toe. Bedrijven die met de overheid werken kunnen, wanneer de overheidsdienst hierom vraagt, verplicht worden om facturen aan te leveren in UBL, het bestandsformaat van een e-factuur. Dit zal de komende maanden steeds vaker voorkomen. Ook gemeenten gaan een datum prikken waarop zij dit hun leveranciers verplicht gaan stellen.

Over PEPPOL
PEPPOL staat voor Pan-European Public Procurement OnLine. Via dit netwerk kunnen aangesloten organisaties zakelijke documenten uitwisselen, zoals verschillende elektronische formats. Een voorbeeld van zo'n format is de UBL factuur. E-facturen kunnen via dit netwerk veilig verstuurd worden naar bedrijven en overheden door heel Europa.

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Soort > (Elektronisch) factureren
Bronvermelding Storecove
Internet URL http://www.storecove.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

Storecove is nu ISO 27001 gecertificeerd [13-09-2020]

Storecove: Bidfood (voorheen Deli XL) helpt klanten aan vertaalpartij voor efficiente factuur [21-09-2018]

Exact facturen direct afgeleverd op Peppol netwerk [14-04-2018]

De dienst van Storecove 100% dankzij koppeling met go2UBL [09-01-2018]

Waaraan stoort de moderne ondernemer zich: facturen in online portals [22-08-2015]


Seminar RPA en robotic accounting

Voorjaar 2021
Seminar RPA en robotic accounting
Met ook gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Artificial intelligence (AI), Elektronisch factureren, Purchase-2-Pay, PSD2, Blockchain en Chatbots.
Meer informatie en deelname...


Kleisteen

Informer Software

MUIS Software


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED