Softwarepakketten.nl
Exact Software

Onderzoek

RGS: onderzoek naar de adoptie van het Referentie grootboekschema, 6 jaar na dato

Plaatsingsdatum 30-06-2018
Berichtdatum 30 juni 2018

"Wat gaat er mis met de introductie van RGS?"

Door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED.
Het initiatief voor het Referentie grootboekschema (RGS) is eind 2011 ontstaan. Het eerste werkdocument Referentie Grootboekschema dateert van 18 mei 2012. Inmiddels (zomer 2018) is RGS versie 3.0 alweer een tijdje een feit. Het gebruik van RGS in de praktijk lijkt na 6 jaar echter nauwelijks van de grond gekomen. De hamvraag is "wat gaat er mis met de introductie van RGS?".

Er zijn natuurlijk meerdere oorzaken mogelijk waardoor RGS tot heden niet echt van de grond is gekomen, zoals:

 • Het duurt altijd wel een paar jaar voordat nieuwe standaards gemeengoed zijn;
 • De communicatie rondom de introductie van RGS is voor verbetering vatbaar;
 • Softwareleveranciers lopen niet warm om RGS goed in te bouwen in hun boekhoud- en rapportagesoftware;
 • Bij RGS betrokken organisaties voor het uitvragen van RGS (zoals Belastingdienst en CBS) hebben tot heden ondernemers en de acountancysector niet in voldoende mate kunnen overtuigen van de voordelen die RGS te bieden heeft; Dit punt kent een parallel met de introductie van XBRL (het huidige SBR) dat uiteindelijk alleen via een wettelijke verplichtstelling van de grond is gekomen, maar waar tot de dag van vandaag geen echte administratieve lastenvermindering voor de ondernemer is aangetoond.
 • Bij RGS betrokken accountancy- en administratiekoepels (zoals NBA en Noab) hebben tot heden hun achterban niet in voldoende mate kunnen overtuigen gebruik te maken van RGS; 
 • De toegevoegde waarde die RGS te bieden heeft (zie mijn eerdere blog) wordt niet in voldoende mate voor het voetlicht van betrokkenen gebracht;
 • RGS bevat teveel RGS-codes, op dit moment meer dan 3.000 en is teveel gericht op XBRL (met mutatieniveau 5) in plaats van alleen op een universeel grootboek rekeningschema in de praktijk. 
 • RGS bevat teveel onnodige rekeningen die niet gekoppeld kunnen worden aan bestaande grootboekschema's;
 • Met RGS zelf en het tempo van de uitrol daarvan is niets aan de hand. Ik loop zelf te hard op de troepen vooruit en moet meer geduld hebben.

Laat ik allereerst eens veronderstellen dat er met RGS zelf en het tempo van de uitrol daarvan niets aan de hand is. En dat er voldoende in de praktijk met RGS gewerkt wordt. En dat het prima is dat er ruim 3.000 RGS-codes zijn en de introductie in het huidige tempo verloopt. Als dat uiteindelijk de uitkomst is van dit onderzoek moet ik dus duidelijk meer geduld opbrengen en wellicht over een paar jaar (2 tot 3) nog eens opnieuw de RGS adoptiebalans opmaken.

Bovenstaande veronderstelling zou ik dan graag wel onderbouwd willen zien. Vandaar dit onderzoek naar de adoptie van het Referentie grootboekschema, 6 jaar na dato.

Graag zou ik daarom gebruikers (acountants-, administratiekantoren en ondernemers) onderstaande vragen voorleggen.

Apart zijn leveranciers van boekhoudsoftware, jaarrekeningsoftware en fiscale aangiftesoftware benaderd met enkele vragen over RGS.
(Bent u leverancier van deze software en niet benaderd? Stuur even een mail aan gerard@gbned.nl). 

De bedoeling is dan dat het einde van deze (tot heden prima) zomer duidelijk is hoe het staat met de RGS adoptiebalans:

DOE MEE MET DIT KORTE ONDERZOEK NAAR DE ADOPTIE VAN RGS (slechts 8 vragen)

Vragen:

 1. Bent u bekend met RGS?
 2. Bent u operationeel in de praktijk met RGS en zo ja, waarvoor?
 3. Bent u van plan RGS binnen een jaar in gebruik te nemen en zo ja, waarvoor?
 4. Kent u echte praktijkvoorbeelden van RGS?
 5. Bent u in voldoende mate geïnformeerd door uw branche organisatie(s) over de exacte mogelijkheden van RGS?
 6. Vindt u dat RGS overbodig is nu er SBR is dat al gekoppeld is aan rapportagesoftware? 
 7. Is volgens u uw softwareleverancier(s) de vertragende factor wat betreft het gebruik van RGS?
 8. Vindt u het huidige RGS met momenteel ruim 3.000 RGS-codes een werkbaar geheel?

De antwoorden op bovenstaande vragen kunt u HIER invullen.
De antwoorden wordt geanonimiseerd verwerkt om te komen tot de juiste resultaten.

De uitkomsten van dit onderzoek worden bekend gemaakt via onze nieuwsbrief van september a.s. Mocht daar aanleiding toe zijn dan maken we tussentijds melding in de nieuwsbrief van augustus a.s.

Alvast hartelijk dank voor een ieders medewerking.

Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED
gerard@gbned.nl  
 

Categorie(n) Branche > Financials, Branche > Accountantskantoren, RGS (ReferentieGrootboekSchema)
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL http://www.gbned.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED