Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Robotic accounting: welke boekhoudpakketten ondersteunen dat echt?

Plaatsingsdatum 17-07-2018
Berichtdatum Juli 2018

Het boekhoudpakket met de kortste naam, met de meeste regels code, met de langste helptekst, het kortste rekeningschema, de meeste schermen. Wat zegt dat?

In meerdere media is afgelopen periode een artikel verschenen met als titel “Het snelste boekhoudpakket”. In eerste instantie werd ik enthousiast van de titel en was erg benieuwd naar de functies die waren getest, de inhoudelijke test set die is gebruikt en natuurlijk vooral in de gemeten doorlooptijd van de testen. Na verder lezen verdween mijn enthousiasme al snel als sneeuw voor de zon. Er werd alleen aangegeven of softwarepakketten bepaalde functies hadden en daar werd dan een score aan toegekend. Een daadwerkelijke test heeft volgens mij niet plaatsgevonden. Uiteraard heb ik dat laatste nog even nagevraagd, echter zonder antwoord. Het lijkt dus op een GP zonder daadwerkelijk te rijden, laat staan de finish te halen.

Vanuit onderzoeksbureau GBNED maken we ook regelmatig artikelen met lijstjes op basis van antwoorden van softwareleveranciers. Dat geeft globaal inzicht in de mogelijkheden die geboden worden in de markt en de stand van zaken over bepaalde ontwikkelingen. Maar als we daadwerkelijk de aanwezigheid van bepaalde functies willen toetsen, de werking daarvan of zoals hiervoor “de snelheid van een boekhoudpakket” dan zijn ingevulde lijstjes door softwareleveranciers niet afdoende volgens ons.

Uitdaging
Wij hebben nu het initiatief genomen te onderzoeken welke boekhoudpakketten bepaalde functies op het gebied van Robotic accounting (automatisch boekhouden, no hands accounting en andere termen die duiden op robotic accounting) daadwerkelijk ondersteunen. Daartoe zijn de volgende inmiddels welbekende functies benoemd:

 1. Aanmaken en verzenden van factuur in UBL;
 2. Ontvangen en verwerken van factuur in UBL;
 3. Automatisch aanmaken van nieuwe leverancier op basis van via UBL ontvangen factuur;
 4. Verwerken van een (kassa)bon via een smartphone in de boekhouding;
 5. Elektronische BTW aangifte indienen bij de Belastingdienst via boekhoudsoftware;
 6. Elektronische ICP-opgave indienen bij de Belastingdienst via boekhoudsoftware;
 7. Een relatie real-time opzoeken en overnemen vanuit de KvK-database;

Als "kers op de taart" van Robotic accounting moet dan vanuit de boekhouding voor ondernemers in de categorie micro en klein MKB de jaarrekening elektronisch direct vanuit de boekhoudsoftware gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel en/of via fiscale aangiftesoftware (VPB) elektronisch aangeleverd worden om via die weg ingediend te worden bij de Kamer van Koophandel.

Deze leveranciers gaan de uitdaging aan

Opzet van de uitdaging

 1. Allereerst wordt het aan leveranciers van boekhoudsoftware zelf over gelaten of ze mee willen doen aan dit onderzoek. Als een leverancier op voorhand al vindt dat hij of zij niet kan voldoen aan, laten we zeggen 6 van de 7 genoemde punten (dus nog even afgezien van de “kers op de taart”), dan begrijpen we dat natuurlijk.
     
 2. Leveranciers die aangeven mee te willen doen wordt allereerst gevraagd om:
  Een eenvoudige *) UBL-factuur te sturen (en PDF-factuur voor visuele toelichting), zodat deze vervolgens door gestuurd kan worden aan de andere deelnemende leveranciers om die factuur in te lezen en te verwerken in hun boekhoudsoftware ter controle. Van dat laatste moet dan het resultaat getoond worden tijdens een testafspraak (zie hierna).

  *) Eenvoudige UBL-factuur: een binnenlandse factuur met één factuurregel in Euro met 21% BTW.
  (dus zonder korting, etc.). Op basis van SI-UBL 1.0, SI-UBL 1.1 of EN-16931.
    
 3. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt met betreffende leveranciers om op bepaalde dagen in september/oktober 2018 (zie hierna) een live demonstratie te geven van bovenstaande punten (1 t/m 7 en zo mogelijk de kers op de taart). En leveranciers kunnen dan desgewenst andere functionaliteit op het gebied van Robotic accounting tonen.

  Als input worden door Onderzoeksbureau GBNED, op het moment van de demonstratie, een kassabon meegenomen (om via een Smartphone te laten verwerken in de boekhouding), alsmede een factuur in UBL-formaat. Ook wordt stilgestaan bij een bestaande factuur van de UBL Ketentest (op basis van EN-16931), bestaande uit meerdere regels, BTW-percentages en korting/toeslag. 

  De beoordeling van de demonstraties vindt plaats door:
  - Arjan Gelderbom, Consultant bij Full•Finance Consultants;
  - Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED.

  Locatie/dagen/tijden demonstraties:
  Apeldoorn, kantoor Full-finance, vrijdagmiddag 21 sep 2018.
  Apeldoorn, kantoor Full-finance, maandagmiddag, 24 sep 2018.
  Apeldoorn, kantoor Full-finance, woensdag 24 okt 2018.  

Het resultaat
De resultaten wordt door ons verwoord in een verslag, waarin duidelijk is welke functies ondersteund worden met een beoordeling daarover. Dit verslag zal deel uitmaken van een publicatie die (na afloop van het onderzoek) door iedereen is op te vragen na 31 oktober 2018.

Tijdens het ICT Accountancy jaarcongres op woensdag 31 oktober 2018 worden de resultaten van het onderzoek mondeling toegelicht.
En om er dan toch een wedstrijdelementje aan te verbinden worden de drie leveranciers met de best scorende oplossingen op het gebied van robotic accounting uitgenodigd om tijdens het genoemde jaarcongres een korte live demonstratie te verzorgen van hun kunnen op het gebied van robotic accounting. Deelnemers aan het congres bepalen vervolgens ter plaatse welke leverancier de ICT Accountancy award 2018 wint. Zorg dat u er ook bij bent!
Meer informatie en aanmelden jaarcongres...

Subjectief
Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat een softwarepakket met de meeste functionaliteit (op wat voor gebied dan ook) altijd het meest geschikt is voor een organisatie. Dat is voor een groot deel afhankelijk van de soort organisatie en haar klantenkring. Want stel dat je nooit goederen of diensten levert aan het buitenland dan is een ICP-opgave natuurlijk niet nodig.

Deelname robotic accountingtest
Het aanmelden voor deze uitdaging is gesloten.

Meer informatie
Meer informatie over dit initiatief is op te vragen bij:
Onderzoeksbureau GBNED
Gerard Bottemanne
Mobiel 06 10069402
Email gerard@gbned.nl 
www.gbned.nl 
 

Categorie(n) Robotic (accounting), Soort > Boekhoudsoftware, Branche > Accountantskantoren
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL http://www.gbned.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED