Softwarepakketten.nl
erp software prodin

Software nieuws

Lancering en implementatie RGS; een terug- en vooruitblik

Plaatsingsdatum 27-09-2018
Berichtdatum 26 september 2018

Reactie van RGS organisatie op resultaat GBNED-onderzoek

Lancering en implementatie RGS; een terug- en vooruitblik
Bij publieke en private partijen heerst al jaren de behoefte aan het transparanter en eenvoudiger inrichten van de rapportageketen. In 2014, twee jaar nadat de eerste gesprekken tussen initiatiefnemers en geïnteresseerden hadden plaatsgevonden, werd RGS 1.0 met enthousiasme gelanceerd. Maar niet zonder verschillende uitdagingen en knelpunten. Onlangs heeft onderzoeksbureau GBNED de resultaten van een onderzoek naar de adoptie van RGS onder softwareleveranciers en intermediairs gepubliceerd, met als hamvraag "wat gaat er mis met de introductie van RGS?". Een belangrijk signaal vanuit de markt waar de voorzitters van de drie RGS gremia* de markt en de gebruikers graag toelichting op bieden.

Aan de slag met feedback uit de markt
De aanleiding voor deze toelichting is niet alleen een reactie op de resultaten uit het GBNED-onderzoek. Sinds augustus 2018 loopt er tevens vanuit de RGS organisatie een onderzoek onder gebruikers en niet-gebruikers. Dit is verspreid onder de leden van de diverse koepelorganisaties, sociale media platformen en de RGS website. De resultaten van beide onderzoeken, vormen de basis voor een analyse op de huidige situatie, het inventariseren van behoeften onder (niet-)gebruikers, in gang zetten van toekomstige ontwikkelingen en het vormgeven van een Roadmap.

Terugkoppeling op het implementatieproces 
De standaardisatie geboden door RGS betekende een stap richting het transparanter en eenvoudiger inrichten van de rapportageketen. Vier jaar na lancering zijn een aantal slagen gemaakt:

  • Een groot aantal softwareleveranciers van financiële boekhoudpakketten heeft RGS, met wisselende diepgang, ingebouwd;
  • Met het vrijgeven van RGS 3.0 in 2017 ligt er een stabiele en kwalitatief verbeterde RGS versie;
  • Het aantal toepassingen op basis van RGS groeit, bijvoorbeeld voor data-analyse en benchmarken, en binnen fiscale- en dashboardsoftware;
  • Verschillende early adopters in de markt zijn aan de slag gegaan met RGS. Dit biedt de mogelijkheid om gebruikerservaringen te toetsen en te kijken naar verbeteringen en knelpunten.

Een goede implementatie betekent tevens dat er nog verschillende stappen te maken zijn:

  • Softwareleveranciers zijn in toenemende mate bereid om te investeren in RGS. De SBR verplichtstellingen van de afgelopen jaren hebben echter voorrang gekregen bij het keuzeproces dat softwareleveranciers doorlopen over het inzetten van middelen;
  • Als RGS alleen gebruikt wordt voor externe rapportages blijft de toegevoegde waarde gering. Dit omdat rekeningschema’s in de meeste gevallen al gekoppeld zijn aan rapportagesoftware;
  • Bij de gebruikers zijn de voordelen van overgaan op RGS nog onvoldoende bekend. De adoptie van RGS gaat namelijk niet alleen over techniek. Voor eindgebruikers betekent het tevens een andere werkwijze en inrichting van organisatieprocessen. Hierdoor ontbreekt bij een grote groep de ‘sense of urgency’ om met RGS aan de slag te gaan.

Hoe spelen we hierop in?
In gesprek blijven met de markt, regelmatig behoefte-inventarisatie laten plaatsvinden en hierop inspelen zijn cruciaal voor een goed verloop van implementatie van RGS. De organisatie van RGS neemt daarom stappen om hierin verbeterslagen te maken.

* Namens de RGS organisatie
Dirk-Jan van Blijderveen: voorzitter van de Taskforce Implementatie RGS
Robert Mul: voorzitter van de Expertgroep RGS
Jacques Urlus: voorzitter van de Beheergroep RGS

Lees complete reactie RGS organisatie op de conclusies van het onderzoek van GBNED over de implementatie van RGS...

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, RGS (ReferentieGrootboekSchema), Standaardisatie, (open)standaarden
Bronvermelding RGS gremia
Internet URL RGS gremia

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

CBS-vragenlijst sneller invullen met RGS [01-04-2021]

Betaversie Referentie GrootboekSchema RGS 3.3 gepubliceerd [19-10-2020]

Terugblik op De week van RGS [17-12-2019]

Uitkomsten rondetafelgesprek RGS: verbeter de businesscase van RGS [15-04-2019]

Van Blijderveen over het nut van RGS en de nieuwe rol van de boekhouder [21-11-2017]


Seminar RPA en robotic accounting

29 september 2021
Seminar RPA en robotic accounting
Met ook gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Artificial intelligence (AI), Elektronisch factureren, Purchase-2-Pay, PSD2, Blockchain en Chatbots.
Meer informatie en deelname...


Kleisteen

Informer Software
 

KING Software


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED