Softwarepakketten.nl
Exact Software

Software nieuws

IT Audit Essentials, nu inclusief NBA Cybersecurity check

Plaatsingsdatum 05-10-2018
Berichtdatum 3 oktober 2018

De aandacht voor IT neemt toe. Naast het belang vanuit de (interim) controle zijn ontwikkelingen zoals de AVG en de toename in ICT dreigingen van invloed op de aandacht die van de accountant wordt gevraagd. Graag helpen wij u daarbij.

IT Audit Essentials
Het webbased assessment IT Audit Essentials is al jaren een doeltreffend instrument om snel en kosteneffectief inzicht te krijgen in de IT systemen bij uw klanten en de kwaliteit van de beheersmaatregelen. Informatie die u niet mag missen bij het bepalen van uw controle aanpak. Snel, kosteneffectief, efficiënt en veel meerwaarde dat zijn kenmerken van IT Audit Essentials.

Met ingang van dit controleseizoen zijn er extra redenen om te kiezen voor de inzet van IT Audit Essentials. Graag brengen wij deze hierbij onder de aandacht.

Reden 1: Cybersecurity check NBA
De NBA heeft recent de Cybersecurity Check gepubliceerd. De check is een hulpmiddel dat u in staat stelt inzicht te krijgen in de staat van cyberbeveiliging bij de klanten van de accountant. De Health Check is op verzoek van de Cyber Security Raad ontwikkeld door specialisten van vier grote accountantsorganisaties.

Volgens de NBA kunnen accountants een belangrijke bijdrage leveren aan de bewustwording van de klantorganisaties ten aanzien van digitale risico’s. Voor de accountant biedt de Health check handvatten om het gesprek over cybersecurity aan te gaan. De accountant is immers wettelijk verplicht een oordeel te vellen over de betrouwbaarheid en de continuïteit van de ICT-systemen in een organisatie. Lees het nieuwsbericht van de NBA.

Vanwege het belang dat de NBA aan de check toekent zijn de vragen van de Cybersecurity Health Check nu opgenomen in IT Audit Essentials. Hierdoor kunt u op een pragmatische manier invulling geven aan de oproep van de NBA om Cybersecurity onder de aandacht van uw klanten te brengen.

Reden 2: AVG
Met ingang van dit jaar is in IT Audit Essentials ook een paragraaf opgenomen met vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Immers het niet voldoen aan deze regelgeving kan mogelijk negatieve gevolgen hebben. Bijvoorbeeld financieel of reputatieschade.

Reden 3: Data analyse stelt eisen aan de IT General Controls
Data analyse wordt meer en meer toegepast. Door de NBA is een consultatieronde uitgevoerd om te komen tot een handreiking. Aandachtspunten zijn onder andere de inpasbaarheid van de data analyse in de controlestandaarden en de eisen die daarbij worden gesteld. Een van de eisen is dat de IT General Controls op orde zijn. Dus een toetsing hiervan is zeker van belang als u data analyse wenst toe te passen.

Tot slot
Zoals u ziet genoeg redenen om (weer) IT Audit Essentials in te zetten. Doelmatig en doeltreffend en vanuit de actuele ontwikkelingen 3 vliegen in één klap..

Nog niet bekend met onze assessments? Wij nodigen u graag uit om er kennis mee te maken. Hier vindt u meer informatie en een voorbeeldrapportage.

Categorie(n) Assuring (incl. certificeren en compliance), Branche > Accountantskantoren, Cybersecurity
Bronvermelding IT Risk Control
Internet URL http://www.itriskcontrol.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED