Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Onderhanden rapport: Software voor de accountancy adviespraktijk

Plaatsingsdatum 22-02-2019
Berichtdatum februari 2019

Onderhanden

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw rapport om inzicht te geven in standaard software, specifiek gericht op de accountancy adviespraktijk. Het rapport maakt onderscheid tussen:

 1. Adviessoftware op het gebied van pensioen- en financiële planning;
 2. Management informatie (gericht op de ondernemer);
 3. Adviesfunctionaliteit in andere software, zoals boekhoud- en fiscale aangiftesoftware.

Met als basis de ICT Accountancy softwaregids is een eerste inventarisatie gemaakt van mogelijke software voor de accountancy adviespraktijk. Betreffende softwareleveranciers hebben we benaderd en een uitgebreidere specificatie gevraagd van hun aanbod.

Van de volgende softwareleveranciers hebben we een specificatie ontvangen:

Pesioen- en Financiële planning software
Deze software is al meerdere jaren (globaal) opgenomen in de “ICT Accountancy softwaregids”. De bedoeling is nu om een uitgebreider beeld te geven van dergelijke software die op de markt is, zoals:

 • Akkermans & Partners software; DIA Financiële Planning & DGA Advisering en ODV-robot.
 • Finact software; Finact Totaal pakket.

Managementrapportage, BI en planning
Managementrapportages heeft vanuit het oogpunt van de accountant betrekking op rapportages voor de ondernemer (interne rapportages). Gedacht kan worden aan tussentijdse rapportages, prognoses, e.d. Al dan niet weergegeven via een dashboard. Interessant is dat, met name grote(re) organisaties, zelf ook behoefte hebben aan intern gerichte management software onder de noemer “internal accoutability”. Volgens het CFO software landscape model is internal accoutability onderverdeeld naar: 1) Management accounting (Managementreports en Business Intelligence - BI) en 2) Management controlling (CPM met functies als budgettering, planning en forcasting). Voor dit rapport maken we geen onderscheid tussen management accounting en -controlling. Het gaat om software als:

 • CaseWare IDEA; IDEA. 
 • Comandi Business Solutions; Comandi Management Dashboard.
 • Diamond FMS; Diamond Financieel Management Systeem.
 • Ezora Limited; Ezora.
 • MKS.Tools; MKS.Tools.
 • Silverfin; Silverfin.
 • Visionplanner; Visionplanner.

Overige software (met adviesfunctionaliteit)
In de praktijk is er een relatie tussen software voor de adviespraktijk en software voor de administratiefabriek, samenstellen en auditpraktijk (overeenkomstig de indeling van het ICT Accountancy software landschap). Als dergelijke softwaresystemen zelf een (uitgebreide) functie bevat die gericht is op de adviespraktijk komt deze in aanmerking voor deze uitgave. Te weten:

 • Exact; Exact Online.
 • Nextens; Nextens Excellerate.
 • Wolters Kluwer; Avanzer Advies.

Komende periode wordt bovenstaande inventarisatie verder uitgebreid met standaard software voor de accountancy adviespraktijk. Suggesties daartoe zijn altijd welkom (via gerard@gbned.nl).

Uw praktijkervaring?
Graag vullen we het rapport aan met praktijkvoorbeelden.
Bent u bereid de ervaring binnen uw adviespraktijk te delen als het gaat om in gebruik zijnde software? Mail dan even aan gerard@gbned.nl en we nemen direct contact met u op.

 

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Branche > Accountantskantoren > Software advies, Branche > Accountantskantoren > Visie ICT, Soort > Beleggingen, Pensioen, Financiele planning
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL http://www.gbned.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED