Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Gids boekhoudsoftware 2019: zo min mogelijk ruimte laten voor handmatige handelingen vergroot de betrouwbaarheid van administraties aanzienlijk

Plaatsingsdatum 06-05-2019
Berichtdatum 6 mei 2019

Afgelopen week is de nieuwe Gids boekhoudsoftware 2019 verschenen met het nagenoeg complete aanbod van standaard boekhoudsoftware voor de Nederlandse markt. 

De Gids boekhoudsoftware kent een onderverdeling naar functionaliteit die mede afhankelijk is van de doelgroep waarvoor een boekhoudpakket op de markt wordt aangeboden. Voor dit laatste is onderscheid gemaakt naar: 

  1. ZZP'ers en klein MKB;
  2. Middelgrote bedrijven (MKB);
  3. Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals).

Of een leverancier in aanmerking komt voor opname in de gids bij een bepaalde doelgroep hangt voor middelgrote en grote bedrijven nauw samen met de geboden functionaliteit. Hoewel dit laatste arbitrair is wordt hiermee voorkomen dat een boekhoudpakket al snel binnen een doelgroep wordt aangeboden waarvoor het niet echt bedoeld c.q. geschikt is. Zo is voor de doelgroep ‘middelgroot’ minimaal vereist: kostenplaatsen, budgettering, afschrijvingen, automatische betalingen en elektronische rekeningafschriften. En voor de doelgroep ‘groot’ is minimaal vereist: meerdere boekingsdimensies, budgettering, vreemde valuta, afschrijvingen, elektronische rekeningafschriften, verplichtingen en consolidatie

Het wel of niet aanwezig zijn van functies dat gevraagd wordt op te geven door leveranciers is zonder meer uitgebreid te noemen. Zo wordt alleen al voor de categorie ZZP en klein MKB gevraagd naar de aanwezigheid van de volgende functies: grootboek, debiteuren & crediteuren, elektronische btw-aangifte via Digipoort, elektronische icp-opgave via Digipoort, scannen en herkennen van boekingsdocumenten, boekingsbonnen via mobiele telefoon inlezen, het inlezen en verwerken van elektronische rekeningafschriften van de bank, automatische bankkoppeling, uitgaande facturen aanmaken en verzenden in UBL-formaat, inkomende factuurverwerking op basis van UBL, autorisatie inkomende facturen, budgettering, betalingsherinneringen en aanmaningen, afschrijvingen, financieel dashboard op een smartphone, XML Auditfiles (XAF), zelf controlerende administratie m.b.v. data-analyses, online samenwerken met de accountant, Referentie GrootboekSchema (RGS), jaarrekening deponeringsstukken in SBR voor de categorie micro en klein. Aanvullend wordt dan nog gevraagd naar: mutaties inlezen en verwerken vanuit andere pakketten , urenregistratie, (groot)handelsfuncties (inkoop, voorraad en verkoop) en overige functies.

Ongetwijfeld schrikt dit sommige softwareleveranciers af volgens Gerard Bottemanne van Onderzoeksbureau GBNED om hun standaard boekhoudsoftware, overigens gratis, aan te melden voor opname in de Gids.

De term ‘boekhoudpakket’ c.q. ‘boekhoudsoftware’ kent geen eenduidige definitie en daarom verschijnt er ook ‘boekhoudsoftware’ op de markt die volgens Gerard deze term in zijn ogen niet waardig is. Hij pleit al een ruim aantal jaren voor een algemeen aanvaard functioneel normenkader (zeg maar meetlat) waarmee onafhankelijk beoordeeld kan worden of, in elk geval minimaal, sprake van een boekhoudpakket met functionaliteit die vandaag de dag van dergelijke software verondersteld mag worden. Volgens Gerard behoren functies als: elektronische BTW-aangifte via Digipoort, facturen aanmaken en verzenden in UBL-formaat en inkomende factuurverwerking op basis van UBL, tot de basisfunctionaliteit van dergelijke software.

Gerard is van mening dat een boekhoudpakket dat functioneel goed in elkaar zit en zo min mogelijk ruimte laat voor handmatige handelingen, de betrouwbaarheid van administraties aanzienlijk vergroot.

De Gids boekhoudsoftware 2019 biedt in elk geval uitgebreid inzicht in het aanbod van standaard boekhoudsoftware en daarnaast inzicht in gerelateerde ontwikkelingen, zoals: scannen en herkennen van boekingsdocumenten, elektronisch factureren, elektronisch bankieren en PSD2, SBR, RGS, zelf controlerende administratie m.b.v. data-analyse en API's.

De gids is gratis op te vragen in PDF-formaat via www.gidsboekhoudsoftware.nl.

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Branche > Financials, Soort > Boekhoudsoftware, ZZP'ers en klein MKB
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL http://www.gidsboekhoudsoftware.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED