Softwarepakketten.nl

Software nieuws

ICT-gebruik onder mkb-accountants geeft reden tot zorg

Plaatsingsdatum 19-06-2019
Berichtdatum Juni 2019

Het in mei 2019 door de NBA gehouden survey onder mkb-accountants naar ICT-gebruik lijkt geruststellend. De meerderheid geeft aan gebruik te maken van bestaande technologieën. Maar steken we een spade dieper dan blijkt al snel dat er sprake is van een zorgwekkend beeld.

Met nieuwe technologieën is een groot deel van de accountants werkzaam in en op kleinere kantoren nauwelijks bekend, laat staan dat deze technologieën worden toegepast. Denk hierbij aan data-analyse en process mining. Deze onbekendheid leidt er ook toe dat kansen en bedreigingen zoals PSD2, nieuwe toetreders en cybersecurity moeilijk kunnen worden ingeschat. Omdat de mkb-accountant zelf behoorlijk tevreden is met haar huidige automatisering, lijkt er ook geen grote drang naar vernieuwing.

Onderzoek
Bovenstaande kan afgeleid worden uit de nulmeting die in de vorm van een schriftelijke onderzoek gehouden is onder NBA-leden werkzaam bij kantoren die geen wettelijke controles uitvoeren. Dit op verzoek van de NBA Accounttech-werkgroepen (Mkb-kantoor van de toekomst én Digitalisering van het mkb-kantoor). Dat het onderwerp leeft bleek wel uit de hoge respons die al na twee weken was bereikt (360 ingevulde onderzoeken van de 2.100 uitgezette vragenlijsten). De respondenten zijn vooral AA’s (66,1%), in de leeftijd tussen de 40-60 jaar (71,4%), werkzaam bij kantoren met minder dan 20 werknemers (67,5%).

Extra inspanningen
De resultaten uit het onderzoek tonen aan dat extra inspanningen nodig zijn om zowel de accountantskantoren, als de ondernemers in het mkb die ze ondersteunen, sneller vertrouwd te maken met nieuwe technologie. Hierbij is zowel de mkb-accountant zelf als de beroepsvereniging aan zet. De mkb-accountants zullen meer uit hun comfort-zone moeten komen, leren van kantoren die al verder zijn, meer initiatief tonen en durven experimenteren. Dat is niet alleen maar nodig voor de ontwikkeling van het eigen kantoor, ook de mkb-ondernemer heeft belang bij een accountant die weet wat de mogelijkheden zijn van digitalisering om de bedrijfsvoering te verbeteren en groei te realiseren. Voortgaande digitalisering is inmiddels een maatschappelijk thema geworden, omdat dit belangrijk is voor de toekomstige economische positie van het mkb.

Praktijkavonden
In zowel de NBA Vernieuwingsagenda als in het jaarplan 2019 van de commissie MKB is aangegeven dat de NBA aan de bewustwording en inzet van digitale mogelijkheden werkt. Daarom organiseert de NBA , in samenwerking met de Kamer van Koophandel en het ministerie van Economische Zaken, in het vierde kwartaal van 2019 ‘praktijkavonden’ met voorbeelden en handreikingen van accountantskantoren en mkb-ondernemers die al ver(der) zijn. Dit met behulp van nieuwe technologie, zoals holografische presentaties.

Bron en samenvatting onderzoek...
 

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Branche > Accountantskantoren > Visie ICT
Bronvermelding NBA

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

Wat als auditors een rol gaan spelen bij het temmen van algoritmes? [15-03-2020]

Heeft u een idee, product of tool ontwikkeld waarmee u de accountantswereld verbetert of op z’n kop zet? [05-04-2019]

Digitale veiligheidscheck voor het mkb [22-01-2019]

Cybersecurity Health Check beschikbaar, een instrument ontwikkeld voor middelgrote bedrijven [22-09-2018]

NBA publiceert: Vernieuwingsagenda [24-04-2018]


Seminar RPA en robotic accounting

Najaar 2020
Seminar RPA en robotic accounting
Met ook gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Artificial intelligence (AI), Elektronisch factureren, Purchase-2-Pay, PSD2, Blockchain en Chatbots.
Meer informatie en deelname...


Kleisteen

Informer Software

MUIS Software


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED