Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Software nieuws

Nieuwe versie rapport: APIs en administratieve software: het nieuwe ERP

Plaatsingsdatum 03-10-2019
Berichtdatum 3 oktober 2019

Het rapport “APIs en administratieve software: het nieuwe ERP”, dat precies een jaar geleden is uitgebracht Onderzoeksbureau GBNED, is positief ontvangen door de markt. Met name de insteek van het rapport gericht op het gebruik van API’s, en niet louter de techniek erachter, wordt gewaardeerd. Deze week is een tweede versie van het rapport verschenen met daarin extra aandacht voor ‘API Service providers’ die tevens oplossingen aanbieden onder de noemer API Middleware of API HUB. 

Het rapport ging al uitgebreid in op de situatie dat twee softwaresystemen (in de regel van verschillende aanbieders) direct gegevens met elkaar uitwisselen op basis van API-techniek. Een voorbeeld hiervan is het ontsluiten van financiële gegevens uit een boekhoudsysteem aan een financieel analyse- of dashboardsysteem.

Er zijn ook partijen die zich gespecialiseerd hebben op het uitwisselen van gegevens (op basis van API-techniek) tussen meerdere partijen, feitelijk een N (veel) op N (veel) situatie. We noemen deze partijen API Service providers. Deze oplossingen kunnen aangeduid worden als API Middleware of API HUB.

Een concreet voorbeeld van dit laatste is de gegevensuitwisseling tussen webwinkelsystemen en boekhoudsystemen. Er zijn tientallen webwinkelsystemen en al evenzovele boekhoudsystemen. Daarbij hanteert ook nog eens elk systeem (aan beide kanten) eigen gegevensdefinities. Laten we hypothetisch eens uitgaan van 10 verschillende webwinkelsystemen en 10 verschillende boekhoudsystemen. Als al deze systemen met elkaar gegevens uitwisselen op basis van API-techniek betekent dat er voor elk webwinkelsysteem 10 verschillende api’s geïmplementeerd moeten worden, oftewel naar elk boekhoudsysteem 1. Iedere leverancier van boekhoudsoftware krijgt dan te maken met in elk geval het testen van api’s voor 10 verschillende webwinkelsystemen.

API Service providers kunnen dan met behulp van hun Middleware of HUB zorgen voor een koppeling tussen de diverse administratiesystemen, zonder dat er een 1 op 1 koppeling (synchroon) tussen al deze systemen tot stand wordt gebracht. Middleware kan gezien worden als een soort 'postbus' software. Elke leveranciers heeft (in tegenstelling tot de hiervoor genoemde N op N situatie) te maken met één partij waarmee gekoppeld wordt, te weten de API Service provider.

De nieuwe versie van het rapport besteed uitgebreid aandacht aan API Service providers met onder andere de hiervoor genoemde middleware oplossing.

Inhoud rapport
Het rapport “APIs en administratieve software, het nieuwe ERP” kent de volgende inhoudsopgave:

 1. Inleiding
 2. Het nieuwe ERP
 3. API ontwikkeling
  3.1 Inleiding
  3.2 Techniek
  3.3 API management platforms
  3.4 API versus webservice
 4. API gebruik
  4.1 Inleiding
  4.2 API-modellen administratieve software
        4.2.1 Verrijken van basisgegevens
        4.2.2 Aanleveren van financiële transacties aan het boekhoudsysteem
        4.2.3 API als het nieuwe ERP
        4.2.4 Ketenintegratie
        4.2.5 Uitbreiden functionaliteit van zelfstandige systemen
        4.2.6 Ontsluiten van gegevens voor rapportage- en analyse doeleinden
  4.3 Softwareleveranciers en toepassingen
        4.3.1 Inleiding
        4.3.2 Voorbeelden van apps en api’s
  4.4 API Service providers
        4.4.1 Inleiding
        4.4.2 Voorbeelden van API Service providers
 5. Aandachtspunten

Meer informatie over rapport dat hier gratis is op te vragen. 

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Branche > ICT bedrijven, SAAS, Cloud Computing, Soort > EAI, EDI, Webservice en API
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED