Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Ruim 33% van de leveranciers van boekhoudsoftware omarmt RGS en even een adempauze voor RGS Ready

Plaatsingsdatum 19-12-2019
Berichtdatum 19 december 2019

Onderzoeksbureau GBNED, initiatiefnemer van RGS Ready, heeft afgelopen 2 maanden onderzoek gedaan naar de bereidheid van leveranciers van boekhoudsoftware om het ReferentieGrootboekschema (RGS) te koppelen aan hun standaard boekhoudsoftware.
Op basis van de meetlat van 8 functies/eigenschappen die gehanteerd wordt voor RGS Ready (www.rgsready.nl) zijn zo’n 60 leveranciers benaderd met de vraag in hoeverre zijn RGS geïmplementeerd hebben of van plan zijn dit binnenkort te doen. Te1gelijkertijd is RGS Ready voor 3 maanden in de wachtkamer gezet.

Onderzoek
Het onderzoek levert de volgende feiten op:

 • In totaal geven 17 softwareleveranciers aan er naar te streven nog dit jaar (4e kwartaal 2019) RGS Ready te zijn.
  Daarnaast geven nog eens 3 softwareleveranciers aan te streven het voorjaar van 2020 RGS Ready te zijn.
  In totaal hebben we het dan over zo’n 33% van de onderzochte populatie.
  2 leveranciers noemen een latere datum.
    
 • Inmiddels zijn 16 softwareleveranciers op dit moment daadwerkelijk RGS Ready. Dat wil zeggen dat zij één of meer boekhoudpakketten gereed hebben in het kader van RGS Ready voor ondernemers, of in uitgebreidere vorm voor de accountancy. Deze boekhoudpakketten zijn ook daadwerkelijk getoetst. De verslagen van deze toetsingen zijn vrij op te vragen via www.rgsready.nl. Dat betekent dat ruim 25% van de onderzochte populatie een boekhoudpakket voert dat nu al RGS Ready is en gebruikers daarmee met RGS aan de slag zijn of kunnen gaan.
    
 • Zo’n 20 softwareleveranciers geven expliciet aan geen geplande datum te hebben om hun boekhoudsoftware RGS Ready te maken. Enerzijds betreft dit een behoorlijk aantal leveranciers met boekhoudsoftware gericht op de ZZP markt en klein MKB. Wij vinden dat in die markt een standaard als RGS gegevensuitwisseling in het kader van bijvoorbeeld IB-winst prima kan ondersteunen. Anderzijds treffen we ook namen aan van leveranciers die zich richten op het MKB en hogere segment. Positief is dat beide groepen van softwareleveranciers in elk geval de moeite hebben genomen te reageren op onze uitvraag.

  Er zijn 5 leveranciers die geen geplande datum voor RGS Ready hebben dit moment, maar desondanks aangeven dat hun software al wel (veelal enkele) RGS eigenschappen ondersteunt. Zij zijn op de goede weg zullen we maar zeggen.
    
 • Tot slot houden we dan 20 softwareleveranciers over die niet gereageerd hebben op onze uitvraag. Het merendeel van deze leveranciers is volgens ons gericht op de ZZP markt en het klein MKB. Dat vinden we natuurlijk jammer. Maar zoals bij elk enquête is 100% response een utopie. Wie weet dat deze leveranciers alsnog met RGS aan de gang zijn of gaan.

Welke leveranciers klaar zijn met RGS, op weg zijn met RGS of niet gereageerd hebben, kunt u zelf afleiden op basis van een uitgebreid overzicht (PDF). Dat laatste is natuurlijk wel een momentopname. Op de website www.rgsready.nl is het overzicht (PDF) en de laatste stand van zaken rondom RGS Ready beschikbaar.

RGS Ready even in de wachtkamer
Gerard Bottemanne van Onderzoeksbureau GBNED heeft besloten met RGS Ready even een adempauze in te lassen tot in elk geval 1 april 2020 en zegt hierover “Met veel zin en passie heb ik afgelopen zeven maanden (juni-december 2019) gewerkt aan RGS Ready en komt er rond 1 april 2020 graag een vervolg van RGS Ready. Maar ik wil even wachten op de RGS niet ready status. Oftewel de openstaande RGS punten die mede in het veld tijdens eerdere RGS Ready bezoeken tot stand zijn gekomen en mijn ziens van invloed zijn op de implementatie van RGS in de software en praktijk. Het is op dit moment aan de RGS expertgroep om de aansturing van de voortgang en prioriteit te bepalen bij de afhandeling van deze punten. Als er inhoudelijke vragen of opmerkingen zijn over de openstaande punten geef ik graag een toelichting”.
Zie RGS Niet Ready: openstaande punten
  

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Standaardisatie, (open)standaarden, Branche > Financials, XML, Soort > Boekhoudsoftware, RGS (ReferentieGrootboekSchema)
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL http://www.rgsready.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED