Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Bijdrage van Bloggers (blogs)

Komt er een einde aan het gebruik van RGS als decimaal rekeningschema

Plaatsingsdatum 13-02-2021
Berichtdatum 13 februari 2021

Blog door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED

Deze blog dateert oorspronkelijk van 23-1-2020 en is bijgesteld in februari 2021 vanwege het volgende bericht:

(1 februari 2021)
Marktconsultatie verwijderen RGS referentienummer
"De RGS Beheergroep is een Request for Comments (RfC) procedure gestart. Dit om te weten te komen hoe partijen binnen SBR aankijken tegen het verwijderen van het referentienummer in het RGS schema. U kunt tot 8 maart (2021) reageren.

Vanaf de eerste versie wordt het RGS schema in het Excel bestandsformaat opgeleverd met een referentienummer. Het doel van dit referentienummer was om het RGS schema te sorteren. Het referentienummer heeft geen semantische betekenis.

Door de groei van RGS codes (uitbreiding van domeinen) is het referentienummer niet meer bruikbaar voor het sorteren van het RGS schema. Dit gebeurt nu op een andere manier. Daarnaast leidt de opname van een referentienummer tot verwarring in de markt en wordt dit vaak ten onrechte beschouwd als een grootboekrekeningnummer.

Om verwarring te voorkomen wil de RGS Beheergroep het referentienummer verwijderen uit het RGS schema.

Reageren op het voorstel
Wij horen graag hoe u aankijkt tegen het voorgenomen besluit om het referentienummer te verwijderen uit het RGS schema. Als u niet reageert, dan veronderstellen wij dat u in kunt stemmen met het voorgenomen besluit. U kunt tot 8 maart uw reactie sturen naar sbr@logius.nl. Documentatie: Bekijk het document RfC verwijderen referentienummer rgs".

== EInde bericht ==

Dus straks BIvaOivCuh i.p.v. 11003. U bent gewaarschuwd!

Mijn constatering
Er wordt gesproken over uitbreiding van domeinen binnen RGS. Voor woningcorporaties zijn inderdaad vele honderderen RGS-codes toegevoegd. Niet als extensie zoals bedoeld, maar dwars door het standaard schema heen. Andere domeinen waardoor een significatie groei van het RGS-schema heeft plaatsgevonden zijn ons niet bekend. Er wordt gesproken over een andere manier van sorteren. Dat betreft een sortering op basis van BMJ (Besluit Modellen Jaarrekening). Prima voor de jaarrekening, maar niet als vervanging voor een decimaal rekeningschema. Voor een eenmanszaak of VOF heb je volgens mij sowieso niets van doen met deze BMJ, maar dat laat ik graag aan de lezer over. Op zoek naar een uitgebreide(re) onderbouwing en impactanalyse was ik tot slot erg benieuwd naar de documentatie (PDF) waar nog naar verwezen wordt bij het bericht. Oordeelt u zelf.

Voordat u reageert op bovenstaande marktconsultatie adviseer ik u het volgende: 

  1. De onderstaande blog door te nemen;
  2. De uitleg RGS (Grootboek) Referentienummer toegelicht (op Boekhoudplaza.nl), door te nemen; 
  3. De uitleg RGS als decimaal rekeningschema gebruiken binnen je eigen organisatie, door te nemen.
  4. Als u van mening bent dat RGS helemaal geen rekeningschema is het eerste openbare werkdocument RGS 2012, nog eens door te nemen.

En wilt u er met mij nog even over van gedachten wisselen? Bel of mail me gerust even.  

Blog Gerard Bottemanne

Veel organisaties, administratie- en accountantskantoren kennen eigen rekeningschema’s, al dan niet branche gericht. Maar in alle gevallen (misschien die ene uitzondering daargelaten) wordt gewerkt met een decimaal rekeningschema.

Inmiddels hebben we RGS. Uitgangspunt voor RGS bleek niet het vertrouwde decimale rekeningstelsel, maar een rekeningcodering bestaande uit letters. In plaats van de vertrouwde rekening 1000 wordt binnen RGS de rekeningcode “BLimKasKas” gebruikt. Voor 1300 kwam “BVorDebHad” in de plaats en voor 4100 werd “WPerLesLon” geïntroduceerd.

Dat was even schrikken voor menig financial
Wie echter de moeite nam het RGS-schema van dichtbij te bekijken zag dat naast de RGS-code ook het Referentienummer in gebruik was. Zo kent RGS voor de rekening “Kas” als referentienummer 100101 en voor de rekening “Lonen en salarissen” is 400104 toegekend. Iets langere nummers dan misschien gebruikelijk bij veel organisaties, maar in elk geval decimaal.
Iedereen tevreden op dat moment zou je zeggen.

Januari 2020
Januari 2020 heb ik de volgende vraag gesteld aan de RGS Community:
Op niveau 2 heeft Referentienummer een punt en een subnummer. Op niveau 3 is deze punt weer weg. Wat is de precieze gedachte achter deze manier van coderen?
Voorbeeld:

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille  80.4
Overige waardeveranderingen van vastgoedportefeuille   8040000
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedportefeuille  8040000

Enz…”

Het antwoord vanuit de RGS community luidt:
Zoals je denk ik weet is het referentienummer opgenomen als voorbeeld en de Beheergroep heeft al lange tijde geadviseerd de referentienummers niet als een grootboekrekening te beschouwen.

Het referentienummer is het in het verleden mede opgenomen om voor een sortering zorg te dragen. Dit functioneerde niet of niet voldoende en daarom is het sortering geïntroduceerd. Omdat het referentienummer door sommige softwareleveranciers werd gebruikt hebben wij deze laten bestaan in RGS. Nieuwe RGS codes kregen dus ook nog een referentienummer maar hierbij ontbrak dan zeker de logica.


Teneinde op nivo 2 nog enigszins logica te creëren is een punt gebruikt met volgnummer omdat het hoofdnummer (b.v. 80) al in gebruik is. De 80.? betreffen ook alle WoCo (redactie: Woningcorporaties) onderdelen, waarin de W&V gestart wordt in de rapportage
”.

De RGS beheergroep geeft dus aan dat het referentienummer niet of niet voldoende functioneerde als sortering. Volgens ons functioneert het referentienummer wel als sortering (op basis van een decimaal rekeningschema), maar functioneert het onderhoud door de RGS beheergroep niet op het referentienummer. En daar hebben we wel voorbeelden van. Zie onze bevindingen op RGS Openstaande punten. Die ook zijn gedeeld met de RGS beheergroep.

Geen decimaal rekeningschema meer?
Als een bestaand rekeningschema aan RGS is gekoppeld op basis van de RGS-code, dus bijvoorbeeld een eigen rekening 4100 gekoppeld aan RGS-code “WPerLesLon”, dan is daar op zich niets mis mee natuurlijk. Maar zolang het gebruik van het referentienummer in RGS is toegestaan, dan moet dat goed ondersteund worden en niet half zoals momenteel het geval is. En pas eventueel verwijderen als de markt (dus eindgebruikers) daar massaal nadrukkelijk zelf om vraagt.

Mijn persoonlijke mening c.q. advies is:

  1. Het referentienummer laten bestaan, uniek houden en niet wijzigen in de toekomst;
  2. Onderbouwen waar het referentienummer niet als sortering gebruikt kan worden en aangeven wat er nodig is dat wel te kunnen;
  3. Zorgen voor blijvende logica in het referentienummer en eventueel de logica herstellen waar dat is misgegaan in het verleden.

  4. Of (in plaats van 1,2 en 3), eerst een gedegen onderzoek doen met een uitgebreide marktconsultatie en impactanalyse. En op basis daarvan tot besluitvorming komen over het voortbestaan van het referentienummer met schriftelijk akkoord door NBA, SRA, NOAB, RB, SBR Beraad, Belastingdienst, CBS en KVK. 

    Denkt u dat al deze organisaties hun handtekening zetten onder een voorstel om het referentienummer te verwijderen uit RGS?

Explosieve groei RGS codes (van 2.528 in 2016 naar 4.571 in 2020)
Ondertussen groeit, mede door het onopgeloste raadsel van het toepassen van niveau 5 (mutaties) en het niet goed toepassen van extensies, RGS alsmaar door naar zelfs 3.858 RGS-codes eind 2019. Die laatste 2 jaar in hoog tempo, want in 2017 bedroeg het aantal RGS-codes nog 3009 codes. Een toename van maar liefst 849 RGS-codes (> 28%) in twee jaar. En wie denkt dat die explosieve groei tijdelijk was komt bedrogen uit. Eind 2020 was het aantal RGS-codes alweer gestegen tot 4.571 codes (>19%) in één jaar.

Ik ben een groot voorstander van RGS in de vorm van een standaard grootboekschema, al dan niet als relatie tussen bestaande grootboekschema’s en uitvragende partijen. Maar dan moet RGS wel een stabiel geheel zijn, zonder explosieve groei van het basisschema zoals de afgelopen jaren en de vele openstaande punten.

RGS Niet Ready
Daarom vraag ik tot slot nogmaals aandacht voor RGS Niet Ready dat inzicht geeft in de openstaande punten rondom de implementatie van het Referentie grootboekschema die mijn inziens voor een belangrijk deel van belang kunnen zijn voor een verdere uitrol optimaal gebruik van RGS in de praktijk. 
 

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, RGS (ReferentieGrootboekSchema), Soort > Boekhoudsoftware, Standaardisatie, (open)standaarden
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED