Softwarepakketten.nl
erp software prodin

Software nieuws

Boekhoudplaza.nl: nieuw platform voor toepassingen en praktijkvoorbeelden van het ReferentieGrootboekSchema (RGS)

Plaatsingsdatum 23-06-2020
Berichtdatum 23 juni 2020

Deze maand is de nieuwe website Boekhoudplaza.nl van start gegaan, in eerste instantie volledig gericht op het gebruik van het ReferentieGrootboekSchema in de praktijk.

Steeds meer accountants- en administratiekantoren koppelen hun (grootboek)rekeningschema aan RGS of maken gebruik van een template rekeningschema in hun boekhoudsoftware dat door de leverancier al gekoppeld is aan RGS. Een interessante waarneming in de praktijk is ook dat er zowel softwareleveranciers als kantoren zijn die het RGS-schema als uitgangspunt gebruiken als vervanging voor eigen rekeningschema’s. Als rekeningschema’s eenmaal gekoppeld zijn aan RGS is een belangrijke vraag wat je er vervolgens aan hebt. Nog niet alle leveranciers van rapportagesoftware gebruiken RGS als standaard koppelschema, maar het gebruik van RGS neemt als zodanig en op andere gebieden wel toe. En inzicht geven in dat laatste is één van de doelstellingen van Boekhoudplaza.nl.

RGS in de praktijk
Na een oproep via Social media werden al snel de eerste voorbeelden van ‘RGS In de praktijk’ aangeleverd. Zoals:

  • rapportagesoftware dat met behulp van RGS zorgt dat saldi op de juiste plek in het dashboard en de jaarrekening terecht komen;
  • benchmarking op basis van RGS;
  • controles uitvoeren op datakwaliteit met gebruik van RGS;
  • controle tussenrekeningen, vraagposten, overlopende activa c.q. passiva en afschrijvingsstaat op basis van RGS;
  • op een makkelijke manier formules maken voor onderliggende administraties, gebaseerd op RGS; ook wel ‘crowd based’ analysesysteem genoemd.
  • het tonen van financiële gegevens in Power Bi op basis van RGS;
  • Er zijn nog meer voorbeelden onderweg die komende periode opgenomen worden op Boekhoudplaza.nl.

RGS toepassingen
Onder de noemer ‘RGS Toepassingen’ wordt inzicht geboden in de verdere uitrol van RGS, zoals: de RGS brugstaat als uniforme oplossing voor het automatisch aanleveren van cijfers uit het grootboek naar de winstaangifte (IB en VPB), RGS als rekeningreferentie in XML Auditfiles en het initiatief om straks te rapporteren aan het CBS met RGS. Zaken waarmee het nut van RGS aangetoond wordt.

Met Boekhoudplaza.nl wordt op een laagdrempelige manier inzicht gegeven in de mogelijkheden en het gebruik van het ReferentieGrootboekSchema. Gerard Bottemanne van Onderzoeksbureau GBNED en initiatiefnemer van Boekhoudplaza.nl, wil met dit nieuwe initiatief het gebruik van RGS in de praktijk promoten en zegt daarover: “Omringende landen gingen ons als voor met standaard rekeningschema’s die rapporteren, analyseren en controleren zoveel eenvoudiger maken. Daarom ben ik blij dat we in Nederland het ReferentieGrootboekSchema hebben. Het gebruik van RGS in de praktijk moet altijd voorop staan en laagdrempelig zijn, zowel voor softwareleveranciers als gebruikers die RGS omarmen”.

Gericht op de RGS organisatie (regie- en beheergroep) en het SBR beraad van SBR Governance, waar RGS sinds 2015 onder valt, heeft Gerard de volgende boodschap: “Excel blijkt in de praktijk een prima formaat voor RGS. Waarom dan toch een complexere RGS Taxonomie in XBRL die simpelweg niet of nauwelijks wordt gebruikt. Ook een eenvoudig koppelschema tussen RGS en externe rapportages, zoals de winstaangifte VPB en publicatiestukken (jaarrekening KVK) is tot de dag van vandaag niet beschikbaar. Waarom wordt dit laatste niet opgeleverd in Excel en bijvoorbeeld Json? XBRL is wellicht prima voor externe rapportages zelf, maar houdt het simpel wat betreft de verdere ontwikkeling en uitrol van RGS.”

Het ligt in de lijn der verwachting om in de toekomst ook andere administratieve standaarden toe te lichten via Boehoudplaza.nl. Maar in elk geval in 2020 staat de website in het teken van het ReferentieGrootboekSchema, oftewel RGS.
 

Categorie(n) ICT Innovatie, Branche > Accountantskantoren, Soort > Financial Planning and Analysis (FP&A), Branche > Accountantskantoren > Software advies, Branche > Financials, RGS (ReferentieGrootboekSchema), Audit, dossierbeheer en data analyse, Soort > Boekhoudsoftware
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

Lancering RGS MKB uitgesteld tot 1 sep 2021 om de staande SBR/RGS organisatie eerst de gelegenheid te geven openstaande punten op te lossen [30-05-2021]

RGS MKB: RGS toegankelijk voor het MKB [24-04-2021]


Seminar RPA en robotic accounting

29 september 2021
Seminar RPA en robotic accounting
Met ook gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Artificial intelligence (AI), Elektronisch factureren, Purchase-2-Pay, PSD2, Blockchain en Chatbots.
Meer informatie en deelname...


Kleisteen

Informer Software


KING Software


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED