UBL Ketentest

Software nieuws

Het Nationaal Multi-belanghebbenden Forum e-Procurement (NMBF) lanceert nieuwe website

Plaatsingsdatum 06-07-2020
Berichtdatum 6 juli 2020

Het Nationaal Multi-belanghebbenden Forum e-Procurement (NMBF) lanceert vandaag een nieuwe website. Als onafhankelijk publiek-privaat overlegplatform faciliteert het NMBF de beleidsmatige discussie over e-factureren en e-procurement in Nederland. De nieuwe website draagt bij aan heldere communicatie over deze onderwerpen en de activiteiten die het NMBF ontplooit.

NMBF

Het NMBF is sinds vandaag online vindbaar via www.nmbf.nl. De geheel nieuwe website is een van de resultaten van de doorstart die het NMBF eind 2019 heeft gemaakt. Het forum was tot dat moment enige tijd niet actief, maar is inmiddels weer volop in bedrijf. De website ondersteunt deze hernieuwde bedrijvigheid met een overzichtelijke documentensectie en activiteitenkalender. Daarnaast publiceert het NMBF nieuwsberichten via de website en zullen de gevraagde en ongevraagde adviezen die het NMBF uitbrengt er te vinden zijn.

Sinds de ledenvergadering waarop het NMBF zijn doorstart bekendmaakte eind 2019, heeft het forum nog twee ledenvergaderingen georganiseerd. Het NMBF telt nu een twintigtal leden afkomstig uit bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstellingen. De NMBF-leden bereiden op dit moment een advies voor aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De focus van dit advies ligt op het verlagen van de drempels voor brede adoptie van e-factureren en e-procurement in Nederland. Het NMBF ziet daarvoor een aantal beleidsopties die de leden graag bij de minister van BZK onder de aandacht willen brengen.

De huidige leden van het NMBF zijn: eVerbinding, Exact Business Software, Flowcanto, GBNED, GS1, Headon, Logius, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Peter Potgieser, Ricoh Nederland BV, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Simplerinvoicing (SI), SRA, Standaardisatieplatform e-factureren (STPE), TIE Kinetix, Tradeinterop.

Categorie(n) Soort > (Elektronisch) factureren, Soort > Inkoop, E-procurement & Purchase-to-Pay, ICT Innovatie, UBL en Peppol, Kennisplatform Administratieve software, XML en JSON, Soort > eBusiness en online betalingen
Bronvermelding NMBF
Internet URL NMBF

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED