Softwarepakketten.nl
erp software prodin

Bijdrage van Bloggers (blogs)

Serverless Computing: de nieuwe norm voor accountantskantoren

Plaatsingsdatum 24-11-2020
Berichtdatum 24 november 2020

Blog door Arjan Gelderblom, Full Finance

Soms merk je een duidelijke beweging in de stappen die kantoren zetten. Zo roepen wij al een aantal jaren dat een beweging naar de cloud de meest logische route is voor kantoren om te volgen. Bij pakketselecties zien we dan ook de laatste jaren dat ”Cloud First” vaak hét uitgangspunt is. Waarbij termen als web-enabled en web-based gebruikt worden om de verwarring soms nog wat groter te maken.

Wat wij nu aan beweging waarnemen is het “serverless” computing als tegenhanger van server-based computing. Onder “serverless” computing verstaan wij binnen de context van dit artikel computing waarbij er geen servers meer worden toegepast of op kantoor (on premise) of bij een hostingprovider. Nederland heeft, in tegenstelling tot veel andere landen in de wereld, een langere traditie met server-based computing. Veel accountantsorganisaties werken al lange tijd met gecentraliseerde werkplekken gebaseerd op vooral terminal server en/of Citrix. Hierdoor wordt de inrichting van de werkomgeving van gebruikers beheerd door een ict-afdeling die met policies en rechten zaken inregelt.

Deze manier van het aanbieden van een werkplek aan medewerkers gebeurt niet alleen intern maar wordt ook regelmatig afgenomen bij een externe hostingpartij. Doordat deze partijen servers beheren voor meerdere organisaties kan dit efficiënter gebeuren en is de kans dat de benodigde kennis op peil blijft groter dan wanneer een kantoor het moet hebben van een kleine interne automatiseringsafdeling.

We zien nu een duidelijke beweging naar decentralisatie van de werkplekken. Iedereen een eigen pc of laptop met daarop de nog in gebruik zijnde Windowssoftware, en een internetverbinding en browser voor de cloudoplossingen en het benaderen van centrale bestanden. De inrichting en beheer van deze werkplekken gebeurt via de tenant-beheerder binnen het Microsoftplatform en kan door eigen ict-medewerkers en/of door specialisten buiten de organisatie worden gedaan.

Binnen Full Finance hebben we de beweging naar “serverless” al meer dan 10 jaar geleden gemaakt. Na jaren te hebben gewerkt met de CloudSuite van IBM zijn we enkele jaren geleden overgestapt naar de Microsoftvariant. Al enige tijd zijn we aan het wachten op “Auto-Pilot”, een methode om een laptop geleverd te krijgen die al bij aflevering weet voor welke gebruiker deze bestemd is en volledig automatisch alle applicaties en instellingen gepusht krijgt om direct aan het werk te kunnen gaan alleen door in te loggen op het nieuwe systeem. Met de komst van Microsoft Intune (MS Endpoint Manager) merken we dat dat realiseerbaar wordt.

Door veel kantoren worden we nu benaderd met de vraag mee te denken hoe ook zij naar “serverless” computing kunnen overstappen. Of en hoe snel dit mogelijk en zinvol is hangt af van het applicatielandschap en de huidige infrastructuur. Om het aandachtspunt applicatielandschap nog wat te verduidelijken, vind je in dit artikel een schematische beschrijven van het applicatielandschap van twee accountantskantoren die “serverless” computing gerealiseerd hebben.

Voorbeeld 1
De volgende applicaties zijn bij dit accountantskantoor in gebruik:

Full Finance applicaties accountantskantoor

In dit applicatielandschap is de toegepaste software gedeeltelijk webbased (software die ontwikkeld is voor gebruik in een browser zoals Chrome of Edge: o.a. Exact Online en Visionplanner) en nog gedeeltelijk Windows gebaseerd (AFAS en CaseWare). AFAS software wordt door de leverancier zelf online aangeboden. CaseWare wordt bij dit accountantskantoor via Microsoft Intune gedistribueerd naar de laptops en daarmee is de programmatuur lokaal operationeel, terwijl de data in de cloud (CaseWare Cloud) staat. Ook de Windows-onderdelen uit Office 365 staan op de laptops en worden via Intune gedistribueerd naar de werkplekken.

Voorbeeld 2
De volgende applicaties zijn bij het volgende accountantskantoor in gebruik:

Full Finance applicaties accountantskantoor

In dit applicatielandschap is de toegepaste software nagenoeg geheel webbased. De uitzondering hierop zijn het Windows-deel van Office 365 en CaseWare. Beide worden via Microsoft Intune gedistribueerd naar de laptops.

Nog een tweetal opmerkingen: “serverless” computing is daarbij niet zozeer een doel opzich, maar een gevolg van het migreren naar het gewenste/juiste applicatielandschap. Het applicatielandschap is dus de aanjager van “serverless” computing. En: je externe ict-leverancier zal doorgaans niet het initiatief nemen voor zo’n migratie, omdat hij geen kennis heeft van de applicatiesoftware en z’n verdienmodel veelal gebaseerd is op hosting, server based computing of het verkopen en operationeel houden van servers.

Neem contact op met Arjan Gelderblom of Henk Aardoom voor aanvullende informatie. 
 

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Branche > Accountantskantoren > Visie ICT, ICT Innovatie, SAAS, Cloud Computing
Bronvermelding Full Finance
Internet URL Full Finance

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

Full Finance: data-analyse helpt bij de afrekening van NOW 1.0 [29-10-2020]


Seminar RPA en robotic accounting

29 september 2021
Seminar RPA en robotic accounting
Met ook gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Artificial intelligence (AI), Elektronisch factureren, Purchase-2-Pay, PSD2, Blockchain en Chatbots.
Meer informatie en deelname...


Kleisteen

Informer Software


KING Software


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED