Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Rapport software voor externe verslaggeving: nieuwe onderwerpen zijn jaarverslag openbaar maken volgens ESEF en duurzaamheidsrapportages

Plaatsingsdatum 18-03-2021
Berichtdatum 18 maart 2021

Dit rapport is primair gericht op het geven van inzicht in standaard software voor externe verslaggeving met geboden functionaliteit en eigenschappen. Het gaat dan om oplossingen voor het opstellen en deponeren van de jaarrekening. Andere vormen van externe verslaggeving die aan bod komen zijn de aangifte Inkomsten- en Vennootschapsbelasting, Kredietrapportage aan de bank, het aanleveren van Statistiekinformatie aan het CBS, Country by Country (CBC) reporting en Duurzaamheidsrapportages.

Per softwaresysteem wordt inzicht geboden in 50 eigenschappen. Zo kunt u niet alleen aflezen of het aanmaken van een jaarrekening tot de functionaliteit behoort, maar ook voor welke categorie (micro/klein, middelgroot, groot). En of bijvoorbeeld IFRS en de nieuwe ESEF specificaties (gebaseerd op de standaarden XHTML en XBRL) ondersteund worden. En bij software voor de IB- en VPB-aangifte kunt u aflezen of RGS en de RGS brugstaat ondersteund wordt. Met deze laatste functionaliteit worden de grootboeksaldi automatisch ingelezen en juist gerubriceerd in de winstaangifte (IB en VPB). Iets wat in de praktijk nog met regelmaat handmatig plaatsvindt.

Nieuw in deze uitgave is een eerste verkenning naar standaarden en software voor duurzaamheidsrapportages. Al jaren staat de ontwikkeling van duurzaamheidsrapportages in de belangstelling. We hebben het dan over ESG- (environmental, social and governance) dat gaat over Sustainability, oftewel duurzaamheid. We brengen enkele organisaties en hun standaarden in kaart op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken en hebben een aantal softwareleveranciers op een rij gezet die zich bezighouden met oplossingen voor duurzaamheidsrapportages.

Opvragen rapport
Het complete rapport “Software voor externe verslaggeving” (PDF) is gratis op te vragen.
Meer informatie en opvragen rapport.

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Duurzaamheid, Branche > Financials, Branche > Overheid en semi overheid, Soort > Externe verslaggeving
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED