Softwarepakketten.nl
EXACT Software

Bijdrage van Bloggers (blogs)

Portaalsoftware en het ondersteunen van Digitaal ondertekenen

Plaatsingsdatum 23-04-2022
Berichtdatum April 2022

Door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED

Bron: rapport “Portaalsoftware voor de accountancy”.

Naast het accorderen van documenten, bijvoorbeeld door het zetten van een vinkje door een geautoriseerde gebruiker, vindt ook het digitaal ondertekenen van documenten door cliënten steeds meer plaats. Digitaal ondertekenen wordt daarom genoemd als functie van portaalsoftware voor de accountancy.

Drie vormen van digitaal ondertekenen worden onderscheiden:
Op 1 juli 2016 is de Europese eIDAS-Verordening in werking getreden. In die Verordening wordt onderscheid gemaakt tussen drie vormen van digitaal (elektronisch) ondertekenen:

 1. De normale digitale handtekening;
 2. De geavanceerde elektronische handtekening;
 3. De gekwalificeerde elektronische handtekening.

Alle drie genoemde niveaus zijn in Europa rechtsgeldig. Dat wil zeggen dat ze als bewijs in een rechtszaak gebruikt mogen worden. Dat betekent niet dat in alle gevallen wordt aangenomen dat de handtekening ook daadwerkelijk door de ondertekenaar is gezet, met andere woorden: dat deze authentiek is. Voor de normale digitale handtekening en de geavanceerde elektronische handtekening geld dat jij als ondertekenaar de authenticiteit van de handtekening moet kunnen bewijzen. Alleen de authenticiteit van een gekwalificeerde elektronische handtekening wordt aangenomen, net zoals bij de natte handtekening op papier.
(Bron Blog: Digitaal ondertekenen: weet al u van de hoed en de rand?, Tom van Bolhuis, PKIsigning).

In de volgende tabel is in beeld gebracht in welke mate portaalsoftware genoemde vormen van digitaal ondertekenen ondersteund:

Leverancier / naam portaalsoftware  Normale digitale handtekening Geavanceerde elektronische handtekening  Gekwalificeerde elektronische handtekening
Acuity / MijnAccountantsPortal Via standaard integraties met Validsign of Connective Via beroepscertificaten met standaard integraties Validsign of PKISigning Via beroepscertificaten met standaard integraties Validsign of PKISigning
AFAS / OutSite Ja, Zie onze website Ja, Zie onze website Ja, Zie onze website
Benelux Group / M-Files Ja Ja Via ValidSign, Adobe Sign, DocuSign
CaseWare Cloud platform  Via AuditCase in combinatie met Validsign   Via AuditCase in combinatie met Validsign Via AuditCase in combinatie met Validsign
CreAim Klantenportaal Ja Ja, via ValidSign en PKIsigning integratie Ja, Via eigen YouSign software
Exact / CRM voor Exact Online Ja - -
Exact / Communicatie Gemak Ja - -
KING Connect  Ja  Ja Ja
Mijn Kantoor Standaard in de applicatie inbegrepen Middels de add-on Legalsign of integratie Validsign Middels integratie Validsign
OfficeCom Ja - -
Pro Management / DigiRecord.nl Middels de module Fform.app (de digitale ‘natte’  handtekening) Kan toegevoegd worden Kan toegevoegd worden
Qwoater - Ja, Qwoater biedt aan gekoppelde partijen en vanuit haar eigen applicaties rechtsgeldig digitaal ondertekenen aan -
SecureLogin  Ja. Onderteken met een handtekening of (gepersonaliseerde) stempel  Ja. Onderteken met een handtekening of (gepersonaliseerde) stempel  Eigen gekwalificeerde handtekening. SBR assurance en PDF via mobiele app 
Visma | PinkWeb /
Cliënt Online
Ja Ja In de loop van 2022

(Juistheid van opgave door leveranciers is niet gecontroleerd. Correcties zijn altijd welkom).
  

Verwijzingen:

 1. Rapport “Cybersecurity met authenticatie- en autorisatiemiddelen”. Daar wordt ook ingegaan op de verschillende betrouwbaarheidsniveaus van de elektronische handtekening. In genoemd rapport staan ook separate tools voor digitaal ondertekenen. Die dan op hun beurt gekoppeld kunnen worden aan portaalsystemen.
    
 2. Rapport “Portaalsoftware voor de accountancy”. Dat rapport geeft inzicht in de functionaliteit en beschikbare portaalsoftware voor accountants- en administratiekantoren. Ook oplossingen specifiek gericht op online digitaal documentbeheer voor cliënten zijn opgenomen in het rapport. 
    
 3. Blog: Digitaal ondertekenen: weet al u van de hoed en de rand?, Tom van Bolhuis, PKIsigning). Deze blog gaat in op vragen als welke niveaus zijn er? Wanneer heb ik welk niveau nodig en bestaat daar wetgeving over of mag ik dat zelf bepalen?
   
Categorie(n) Soort > Portaaltoepassingen, Audit, dossierbeheer en data analyse, SAAS, Cloud Computing, Standaardisatie, (open)standaarden, Branche > Accountantskantoren, Soort > Authenticatie en ondertekenen, Branche > Financials, Soort > Documentbeheer en dossierbeheer, GRC en Assuring
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Woensdag 11 oktober 2023
Seminar RPA en robotic accounting

Robotic accounting

Robotic Process automation (RPA), Business Intelligence (BI), Artificial Intelligence (AI) in Business applicaties, Sustainability geïntegreerd in boekhoudsoftware, E-factureren en de Gids boekhoudsoftware 2023 en innovaties.
Meer informatie en aanmelden.


AFAS Software


KING Software


Gerelateerde berichten

Duurzaamheidsregistratie: per 2024 verplicht rapporteren over de CO2-uitstoot van het zakelijke verkeer [24-07-2023]

Artificial Intelligence: getest OpenAI ChatGPT versus Google Bard [19-07-2023]

Financieel rapporteren via BI: maar wel zoveel mogelijk met cijfermatige toelichting [14-07-2023]

Wat gaat AI betekenen voor boekhoudsoftware? [08-06-2023]

Welke leveranciers van boekhoudsoftware zorgen voor een aangename verrassing in 2023 [01-04-2023]


Onerzoeksbureau GBNED