Softwarepakketten.nl
Urios

Software nieuws

Loginex Carbon Intelligence: software voor logistieke sector om CO2 te meten

Plaatsingsdatum 02-06-2022
Berichtdatum 1 juni 2022

Visma Connect en UC Group introduceren Loginex Carbon Intelligence, cloudsoftware waarmee logistieke bedrijven CO2 emissies kunnen analyseren, toewijzen en reduceren. Dit doen ze samen met launching customer Jan de Rijk Logistics.

Met Loginex kunnen bedrijven in de logistieke keten rapportages maken voor hun bedrijf en voor hun opdrachtgevers en klanten. Visma en UC Group spelen met de software in op Europese wetgeving die het vervaardigen van CO2-uitstootrapportages vanaf 2024 verplicht stelt. Overheden zullen deze emissies vervolgens gaan beprijzen. In Duitsland en Zweden is dit al ingevoerd, waarbij het tarief jaarlijks stijgt.

Meten en toewijzen
Steeds meer bedrijven vragen aan hun leveranciers om rapportages over CO2-emissies op te stellen voor hun duurzaamheidsbeleid. Het berekenen van de totale CO2 uitstoot van een bedrijf is niet ingewikkeld. De uitdaging zit in het toewijzen per klant of leverancier of route. Loginex berekent de CO2-emissie aan de hand van de EN-16258 norm en is voorbereid op de ISO-14083 norm, die is ontwikkeld om CO2-emissies op een juiste en eerlijke manier toe te wijzen. Dit gebeurt op basis van werkelijke gegevens over ritten, lading en brandstof en op basis van accountancy regels. Op deze manier genereert de software accurate en betrouwbare rapportages.

Reduceren
Naast CO2 meten en toewijzen kan Loginex ook weergeven waar kansen liggen om reducties te realiseren. Afhankelijk van de oorzaak zijn er verschillende maatregelen die kunnen worden genomen om de uitstoot te reduceren. In bijna alle gevallen leidt CO2-reductie ook tot kostenreductie, voor zowel bedrijven als klanten.

Betrouwbaar
De output van Transport en Freight Management Systemen (TMS / FMS) dient als input voor de CO2-emissieberekening in Loginex. Doordat de berekeningen in een intelligent data warehouse worden gedaan zonder dat de brondata wordt aangepast, gebeurt dit op een voor accountants transparante wijze. De oplossing, ontwikkeld voor en door verladers, transporteurs en expediteurs, houdt behalve met de Nederlandse en buitenlandse emissienormen straks ook rekening met de rapportage-eisen van Nederland en de overige EU-lidstaten. Loginex is een SaaS-oplossing met interactieve dashboards.
  

Categorie(n) Soort > Logistiek, Duurzaamheid, Branche > Groothandel, Industrie en Logistiek
Bronvermelding Visma Connect en UC Group
Internet URL Visma Connect en UC Group

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED