Softwarepakketten.nl
EXACT Software

Bijdrage van Bloggers (blogs)

Welke leveranciers van boekhoudsoftware zorgen voor een aangename verrassing in 2023

Plaatsingsdatum 01-04-2023
Berichtdatum 31 maart 2023

In september 2023 komt een nieuwe versie van de "Gids boekhoudsoftware" uit. De meest gelezen uitgave van Onderzoeksbureau GBNED, met ook dit jaar weer het nodige aanbod. Een belangrijke vraag is welke boekhoudsoftware dit keer het meeste indruk maakt met innovatieve ontwikkelingen? 

In het rapport komen ook weer aparte thema's aan de orde, met name: Cloud computing, Scannen en herkennen van boekingsdocumenten, Elektronisch factureren, Robotic accounting, API's, RGS en Openbanking met PSD2. 

Cloud computing is inmiddels gemeengoed. De belofte dat elektronische factuurverwerking scannen en herkennen van boekingsdocumenten overbodig maakt lijkt na 10 jaar nog steeds niet ingelost. Over robotic accounting wordt hoog van de toren geblazen en soms wordt zelfs artificial intelligence (AI) genoemd. Maar robotic accounting in de praktijk loopt nog achter bij de verwachting (zie verderop het rapport Boekhoudsoftware middelgroot: robotic accounting). API's, oftewel het ongelimiteerd uitwisselen van gegevens tussen boekhoudsoftware, andere applicaties en bijvoorbeeld BI-omgevingen, gaat gepaard met veel maatwerk en het ontbreken van berichtstandaarden. RGS (het standaard grootboek referentieschema) heeft volgens ons nog steeds veel potentieel, maar tegeljkertijd zijn er de nodige leveranciers van boekhoudsoftware die behoorlijk achterlopen met de implementatie daarvan. Zo zitten we nu op RGS 3.5. en komen we in de praktijk nog RGS versie 3.2 tegen als meest recente versie uit 2019 (dan loop je wel ruim 800 RGS-codes en de nodige foutherstel achter). Afgelopen jaar heeft Openbanking (met PSD2) voor een interessante opleving gezorgd. Bij dit laatste sprong ons het meest in het oog het bericht van Moneybird dat zij als eerste boekhoudpakket in Nederland een geintegreerde betaalrekening en betaalpas aanbieden aan ondernemers.   

Een aantal jaren geleden leek blockchain een belangrijke innovatieve ontwikkeling in relatie tot boekhoudsoftware. Daar horen we nauwelijks meer iets over.

Binnen enkele weken ligt bij de ons bekende leveranciers van boekhoudsoftware weer het verzoek op de mat om hun gegevens voor de nieuwe Gids boekhoudsoftware 2023 te controleren en waar nodig aan te vullen.  

Indruk gemaakt
Welke boekhoudsoftware maakt op u de meeste indruk met innovatieve ontwikkelingen?
En om welke ontwikkelingen gaat het dan.
Meldt het alvast via gerard@gbned.nl.
    

Alvast inspiratie opdoen?

Voor de toekomst van de Gids boekhoudsoftware 2023 nu al inspiratie opdoen rondom standaard boekhoudsoftware en daaraan gerelateerde ontwikkelingen?

Dat kan door het lezen van de volgende, al eerder verschenen, (gratis) rapporten:

 1. Gids boekhoudsoftware 2022
  Alle standaard boekhoudsoftware en hun functionaliteit, volgens de stand van zaken medio vorig jaar.  
  Meer info en aanvragen rapport
    
 2. Boekhoudsoftware: standaarden en koppelingen
  Stel je schaft een nieuw boekhoudpakket aan en dan blijkt dat je inkoopfacturen nog steeds, al dan niet deels, met de hand moet boeken. Je BTW-aangifte met de hand indienen via de website van de belastingdienst. Een jaarrekening overtypen in rapportagesoftware of via de website van de KVK. En de winstaangifte Inkomsten- of Vennootschapsbelasting (IB/CPB) overtypen via fiscale aangiftesoftware of via de website van de Belastingdienst. 

  Dit rapport gaat specifiek in op de standaarden en vele koppelingen m.b.t. boekhoudsoftware, zowel inkomend als uitgaand. Met standaarden als Auditfile Financieel (XAF), SBR, Referentie Grootboekschema (RGS), E-factureren met UBL en Peppol, Open banking met SEPA SCT, SDD en CAMT en PSD2 en op het gebied van connectie en beveiliging OpenAPI en OAuth 2.0.
  Met tevens het ''Landschap Boekhoudsoftware: standaarden en koppelingen", volgens de stand van zaken voorjaar 2022.
  Meer info en aanvragen rapport.

 3. Boekhoudsoftware middelgroot: robotic accounting
  Met dit onderzoek richten we ons op boekhoudsoftware middelgroot en de mate waarin functionaliteit op het gebied van robotic accounting aanwezig is. Het gaat om functionaliteit als: Standaarden (ter bevordering van Robotic accounting), Elektronisch factureren, Scannen en herkennen van boekingsdocumenten, Open banking met elektronisch bankieren (incl. PSD2), Externe rapportages, Audits en Koppelingen, zoals KVK adresgegevens, IBAN naam-nummer en BTW-nummer (EU VIES).

  Het onderzoek (uit het najaar van 2022) leverde onder andere de volgende 2 plaatjes op:
  De mate waarin robotic accounting ondersteund wordt
  Meer info en aanvragen rapport.
    
 4. Evaluatie boekhoudsoftware Microsoft Dynamics 365 Business Central
  Onderzoeksbureau GBNED heeft medio 2022 een evaluatie uitgevoerd van boekhoudfuncties binnen de Essentials editie van “Microsoft Dynamics 365 Business Central”, verder te noemen Business Central. Vanwege de totale omvang van Business Central heeft GBNED zich bij deze evaluatie beperkt tot boekhoudfuncties. Er is daarbij speciaal aandacht besteed aan de aanwezigheid van Robotic accounting functies met het oog op zoveel veel mogelijk automatisch boeken. 

  Het aantal functies binnen de software is zeker uitgebreid te noemen, maar er ontbreken volgens ons ook de nodige essentiële functies in de standaard software. Voor meerdere functies op het gebied van robotic accounting ben je volgens ons in belangrijke mate aangewezen op betaalde apps van derden.
  Meer info en aanvragen rapport

We hebben nog meer informatie over boekhoudsoftware op onze website beschikbaar, zoals:

 • Robotic proof 
  Om robotic accounting te kunnen duiden en meten is “Robotic proof” opgesteld als referentiekader en meetlat om aan te geven in welke mate bepaalde administratieve software “robotic accounting” ondersteunt. Op dit moment is robotic proof uitgewerkt voor elektronisch factureren en boekhoudsoftware. Met gratis "Checklist Robotic proof" beschikbaar in PDF.
  Naar Robotic proof.
    
 • WIKI boekhoudsoftware
  Onze WIKI boekhoudsoftware bevat meer dan 400 eigenschappen (onderverdeeld in categoriën) aangaande de selectie en werking van standaard boekhoudsoftware. Elke eigenschap is toegelicht. Een handig hulpmiddel voor ook uw selectie van boekhoudsoftware.
  Naar WIKI boekhoudsoftware.
   
 • Doet uw boekhoudpakket dat ook
  Vandaag de dag is er zoveel meer mogelijk dan waar we daadwerkelijk gebruik van maken als het gaat om boekhoudsoftware. Zowel voor de financial in een organisatie als voor het accountants- en administratiekantoor ter ondersteuning van cliënten. Bijvoorbeeld:
  - Slim en automatisch afletteren op grootboekrekeningen en ander boekingsdimensies;
  - Een echte liquiditeitsplanning bieden;
  - Vaste activa van aanschaf en afschrijving tot afstoten en fiscale aangifte;
  - Verplichtingen registreren met 10 voordelen; zonder goede verplichtenregistratie ook geen goede liquiditeitsplanning!
  Naar thema Doet uw boekhudpakket dat ook.
    
 • Software op de testbank: beoordelen boekhoudsoftware
  Onder de noemer "boekhoudsoftware op de testbank" beoordeelt Onderzoeksbureau GBNED boekhoudsoftware. Deze software wordt dan inhoudelijk beoordeeld op met name functionaliteit en de resultaten worden samengevat in een testrapport, voorzien van de behaalde scores. Bij een positief resultaat mag het "Keurmerk betrouwbaar boekhouden" gevoerd worden.
  Naar Betrouwbaar boekhouden.

Betrouwbaar boekhouden

Alle boekhoudsoftware, thema's rondom boekhoudsoftware,nieuws en blogs
Tot slot kan alle boekhoudsoftware en daaraan gerelateerd nieuws en blogs opgevraagd worden. 
Naar boekhoudsoftware.
   

Categorie(n) PSD2, ZZP'ers en klein MKB, Branche > Financials, Softwareselectie, ICT Innovatie, Standaardisatie, (open)standaarden, Branche > Accountantskantoren > Visie ICT, SAAS, Cloud Computing, RGS (ReferentieGrootboekSchema), Soort > Open banking, TMS en Payment management, Branche > Accountantskantoren, Robotic (accounting) en AI, Kennisplatform Administratieve software, Soort > Boekhoudsoftware
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED