Softwarepakketten.nl
Surepay IBAN-Naam check
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Software nieuws

Complete RGS gids: ontstaan, invloed SBR programma en RGS MKB

Plaatsingsdatum 07-05-2023
Berichtdatum 8 mei 2023

De “Complete RGS gids: ontstaan, invloed SBR en RGS MKB” geeft goed inzicht in ruim 10 jaar bestaan van RGS en de huidige stand van zaken. De gids richt zich nadrukkelijk op RGS MKB, dat aansluit bij de oorspronkelijke uitgangspunten van het Referentie grootboekschema (RGS) uit 2012 en waarbij de focus primair op het MKB segment ligt.

Het Referentie Grootboekschema (RGS) is begonnen in 2012 als initiatief van de Belastingdienst, Kamer van Koophandel, het ministerie van EL&I, Logius/SBR en het CBS. Vanuit de verwachting dat een dergelijk schema kan leiden tot vergaande vereenvoudiging van de verschillende rapportagesystemen in de financieel administratieve rapportageketen, met als gevolg meer transparantie en lagere kosten.

Ontleend aan notulen van de toenmalige RGS expertmeetings uit het najaar van 2012 noemen we het volgende:
“Het is mogelijk het RGS niet alleen als een vertaling te zien van de grootboekrekeningen die een onderneming gebruikt naar een standaard set rekeningen maar het schema zelf ook bij ondernemingen / in softwarepakketten te implementeren”. En “Focus primair op MKB”. RGS wordt dus van meet af aan al gezien als een “Standaard rekeningschema voor ondernemingen in het MKB”.

Op basis van dezelfde notulen hebben we onderstaand een vergelijking samengesteld van oorspronkelijke uitgangspunten, de invloed van het SBR programma sinds 2015 en het recentere RGS MKB initiatief.

Uitgangspunten RGS uit 2012 Invloed SBR programma sinds 2015 Aanpak RGS MKB initiatief sinds 2021
Zorg voor voldoende stabiliteit rond het RGS Het RGS schema is gegroeid van 2.528 codes in 2016 (versie 2.0) tot 4.573 codes in 2020 (versie 3.3). Bijna een verdubbeling van het aantal RGS codes in 4 jaar. Zorgen voor een stabiele (sub)set van RGS codes, exclusief mutaties en codes voor Woningcorporaties. In de meest uitgebreide vorm rond de 1.000 standaard codes.
Zorg voor voldoende implementation guidelines in combinatie met voorlichting en opleiding over het juiste inhoudelijke gebruik van de standaard. Standaard RGS-codes zijn niet tot nauwelijks toegelicht qua inhoudelijk gebruik in de praktijk. Alle door RGS MKB gebruikte RGS codes zijn individueel of per groep toegelicht, met in veel gevallen ook boekingsvoorbeelden.
Richt je in eerste instantie op de 80 tot 90% van de ondernemingen, het MKB. Ook aangegeven als “Focus primair op MKB”.
én
Voorkom dat we ons in “branche- en organisatie specifieke” details verliezen.
De focus is binnen afzienbare tijd komen te liggen op de uitbreiding van standaard RGS met specifieke RGS codes voor Woningcorporaties (al in RGS 3.1). Inmiddels zijn er zo’n 800 specifieke codes voor Woningcorporaties en uitbreiding met nieuwe standaard codes op verzoek van Woningcorporaties.  De focus van RGS MKB ligt 100% op het MKB en de daar werkzame accountants- en administratiekantoren. Hier wordt rekening gehouden met verschillende bedrijfsvormen, zoals de eenmanszaak, BV, stichting en vereniging.
Aandacht voor de fiscale rekenregels. Dit heeft niet geleid tot opname van fiscale rekenregels in het RGS. Hetgeen juist van grote toegevoegde waarde kan zijn voor het MKB. Bij het uitwerken van boekingsvoorbeelden is ook stilgestaan bij wet- en regelgeving. Aparte fiscale rekenregels vanuit bijvoorbeeld de  Belastingdienst ontbreken, maar zijn meer dan welkom. 

Waarom het SBR programma sinds 2015 in belangrijke mate is afgeweken van de oorspronkelijke RGS uitgangspunten in 2012 zullen ongetwijfeld goede redenen voor zijn, maar is ons niet duidelijk geworden.

Vanuit RGS MKB is inmiddels weer aansluiting gezocht bij de oorspronkelijke RGS uitgangspunten. Zodat de meerwaarde van RGS ten volle gericht is op het MKB. 

Voor meer oorspronkelijke uitgangspunten van RGS, de invloed van het SBR programma en RGS MKB wordt verwezen naar de “Complete RGS gids: ontstaan, invloed SBR en RGS MKB”.

De gids biedt tevens inzicht in:

  • De opbouw van het RGS schema met de RGS-code, niveau, omslagcode en referentienummer.
  • De implementatie RGS MKB door leveranciers van boekhoudsoftware en eindgebruikers.
  • RGS MKB Rapportages en de inmiddels 30 RGS Kengetallen.
  • Standaard gegevensuitwisseling op basis van de RGS Brugstaat.
  • Het RGS Journaal met als eerste voorbeeld de Loonjournaalpost op basis van RGS rekeningen.
  • De XML Auditfiles met ondersteuning van RGS.
  • Uitvragende partijen.
  • Boekhoudsoftware en RGS Ready.
  • RGS Branchegericht.

Complete RGS gids
Meer informatie en opvragen van de “Complete RGS gids: ontstaan, invloed SBR en RGS MKB”.
   

Categorie(n) Standaardisatie, (open)standaarden, Branche > Financials, ZZP'ers en klein MKB, Branche > Accountantskantoren, Soort > Boekhoudsoftware, RGS (ReferentieGrootboekSchema)
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED