Softwarepakketten.nl

Archief Bijdrage van Bloggers (blogs)

XBRL > SBR / XBRL

[ 1 ] tot [ 12 ] van totaal [ 12 ] berichten

Ministers en kamerleden verplicht dag meelopen op accountantskantoor? (30-09-2017)
Ik wil graag een oproep doen voor het nieuwe regeerakkoord om alle ministers en kamerleden verplicht een dag te laten meelopen op een accountants- of administratiekantoor. Zo krijgen zij echt kennis van administratieve lasten in de praktijk. En kunnen ze zelf ervaren of bepaalde beloftes over administratieve lastenvermindering door de overheid wel of niet zijn waargemaakt.

SBR: zorgenbrief, de loftrompet, kralen en spiegeltjes en nog steeds niet af (16-03-2017)
Soms zijn er van die onderwerpen waarbij je denkt "nee he, niet weer". SBR is volgens mij zo'n onderwerp wat steeds weer de kop opsteekt. De ene keer positief en de andere keer negatief.

SBR/XBRL en de nieuwe samenstelverklaring door de NBA: een goed huwelijk of niet? (03-03-2015)
De laatste weken komen er veel vragen binnen over de vernieuwde samenstelverklaring. Gek is dat niet want de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) beveelt de toepassing van harte aan. Maar wat schetst mijn verbazing: de dringende aanbeveling van de NBA wordt niet ondersteund door de taxonomie versie 1.1. van diezelfde NBA, aldus Roos Timmermans van UNIT4 aan het begin van haar blog.

SBR/XBRL bijeenkomst Logius: mooi staaltje windowdressing (21-03-2014)
Donderdag 20 maart 2014 werd het tijdens de door Logius (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.) georganiseerde bijeenkomst weer overduidelijk. Window dressing heeft helaas nog steeds de overhand bij het 'Haagse' SBR-programma dat qua uitgaven geen last van de economische crisis schijnt te hebben. Drankjes en hapjes werden gretig genuttigd in Sociëteit de Witte op het plein in Den Haag.

In hoeverre draagt de invoering van SBR/XBRL inmiddels bij tot administratieve lastenvermindering? (04-11-2013)
Kunt u het zich nog herinneren? 350 miljoen administratieve lastenvermindering werd in 2006 door de toenmalige ministers Zalm en Donner in het vooruitzicht gesteld door de invoering van XBRL.

Uitvraag in XBRL bij de Nederlandse overheid stuit op meerdere problemen (08-02-2012)
Sinds 2007 zou de Belastingdienst klaar zijn voor het ontvangen van XBRL rapportages voor de VPB en IB (winst)aangiftes. Alleen XBRL retourberichten leveren was nog niet mogelijk. Nu 5 jaar later kan de Belastingdienst nog steeds geen XBRL retourberichten leveren. En dat is lang niet het enige probleem bij de invoering van XBRL bij de Nederlandse overheid.

XBRL komt eraan en de accountant wacht nog steeds af (17-01-2012)
Met de verplichte invoering van XBRL wordt van de accountant verwacht dat deze zich nu echt gaat verdiepen in deze ontwikkelingen en hoe dit in de strategie in te passen. Maar de interesse van de accountant is beperkt en de houding afwachtend. Terwijl de uitvragende partijen en de software leveranciers er (bijna) allemaal klaar voor zijn. Maar waarom dan de afwachtende houding van de accountant?

Waarom de Auditfile niet door kredietverleners wordt gebruikt? (04-10-2011)
Als de banken zelf bestandscontroles uit gaan voeren op de gegevens die zij van hun kredietnemers aangeleverd krijgen, zal dat de kwaliteit van het boekhouden (direct boeken, met zoveel mogelijk detail) alleen maar ten goede komen. Het zal zeker geen verminderde vraag naar de diensten van accountants- en administratiekantoren met zich meebrengen. Integendeel, het voeren van een goede administratie is een vak.

Gebruik van Excel maakt accountant onnodig duurder (10-06-2011)
Mede door de belangstelling voor SBR/XBRL staat het eenmalig vastleggen van gegevens en elektronische uitwisseling van gegevens enorm in de belangstelling. In de dagelijkse accountantspraktijk worden echter nog steeds gegevens dubbel vastgelegd. Dat laatste maakt de accountant onnodig duurder.

SBR/XBRL verplichtstellen neemt stofwolk in softwareland weg (23-03-2011)
Ik ben ongetwijfeld een van de grootste voorstanders als het gaat om verplichtstelling van SBR/XBRL. De belangrijkste reden is dat de enorme stofwolk in softwareland wordt weggenomen als het gaat om de implementatie van SBR/XBRL binnen administratieve toepassingen.

Aangifte OB en ICP Aanleveren in XBRL: geen enkel voordeel (15-02-2011)
Vrijdag 11 februari 2011 maakte Twinfield via LinkedIN melding van het feit dat Van Oers Accountants en Twinfield de eerste ICP-opgave in XBRL hebben verstuurd aan de Belastingdienst. Toen de ICP-opgave werd aangeleverd kreeg Twinfield de verrassende melding van de Belastingdienst dat dit de eerste ICP-opgave was in XBRL. Dat laatste lijkt haast niet te geloven.

Digitale gegevensuitwisseling fiscus stopt bij de grens (14-02-2011)
In het Dagblad van het Noorden las ik begin februari een artikel met de titel: Fiscus wil af van papier. Het artikel doelt op de aangifte Inkomstenbelasting (IB). In het artikel staat onder andere dat de Belastingdienst conservatieve invullers wil stimuleren over te stappen op de computer en dat ondernemers vanaf dit jaar alleen nog maar digitaal aangifte kunnen doen.


Onerzoeksbureau GBNED