Softwarepakketten.nl

Archief Software nieuws

XML > XML

[ 1 ] tot [ 50 ] van totaal [ 60 ] berichten

Het Nationaal Multi-belanghebbenden Forum e-Procurement (NMBF) lanceert nieuwe website (06-07-2020)
Het Nationaal Multi-belanghebbenden Forum e-Procurement (NMBF) lanceert vandaag een nieuwe website. Als onafhankelijk publiek-privaat overlegplatform faciliteert het NMBF de beleidsmatige discussie over e-factureren en e-procurement in Nederland. De nieuwe website draagt bij aan heldere communicatie over deze onderwerpen en de activiteiten die het NMBF ontplooit.

BZK neemt het beheer en toezicht op de infrastructuur voor e-facturatie per 1 oktober 2020 op zich (02-07-2020)
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) neemt het beheer en toezicht op de infrastructuur voor e-facturatie per 1 oktober 2020 op zich. E-factureren is het elektronisch uitwisselen van factuurgegevens tussen leverancier en koper. Uit twee onderzoeken kwam naar voren dat het publiek belang van een veilige en betrouwbare infrastructuur voor e-facturatie een grotere en actievere rol van de overheid vergt.

GreenCommerce sluit externe partners aan om de ideale AGF software te creeren (02-06-2020)
Ondertussen heeft AGF software GreenCommerce een prominente positie ingenomen in de sector waarbij al meer dan 70 groente- en fruit bedrijven naar tevredenheid werken met het systeem. Omdat de trends rondom digitalisering en automatisering steeds sneller gaan, is softwareontwikkelaar JEM-id al een langere tijd bezig met de voorbereidingen om GreenCommerce te ontsluiten voor externe partijen.

Optimale connectiviteit tussen AGF handelsbedrijven via FreshBabel Messenger (16-04-2020)
Om de samenwerkingen tussen verschillende AGF handelsbedrijven te ondersteunen, heeft softwareontwikkelaar JEM-id dé digitale koppeling FreshBabel Messenger ontwikkeld. Met deze koppeling komen digitale connecties richting diverse AGF bedrijven vrij. Hierdoor kunnen digitale berichten direct ingelezen en verwerkt worden in de softwaresystemen, zonder tussenkomst van menselijk handelen.

Minox en Fiscaal-online.nl integreren via de RGS Brugstaat (21-02-2020)
Steeds meer accountants en ondernemers hebben geen behoefte meer aan uitgebreide jaarrekeningrapportages en willen daarom de cijfers vanuit de boekhouding direct in het fiscale pakket inlezen. Om dit mogelijk te maken is onderzoeksbureau GBNED vorig jaar een initiatief gestart: "het standaard koppelvlak RGS brugstaat".

Ruim 33% van de leveranciers van boekhoudsoftware omarmt RGS en even een adempauze voor RGS Ready (19-12-2019)
Onderzoeksbureau GBNED, initiatiefnemer van RGS Ready, heeft afgelopen 2 maanden onderzoek gedaan naar de bereidheid van leveranciers van boekhoudsoftware om het ReferentieGrootboekschema (RGS) te koppelen aan hun standaard boekhoudsoftware. Tegelijkertijd is RGS Ready voor 3 maanden in de wachtkamer gezet.

iSHARE breidt dienstverlening uit met INNOPAY als Implementatiepartner (06-11-2019)
Het netwerk van iSHARE Implementatiepartners groeit. Afgelopen week zette consultancybureau INNOPAY haar handtekening onder de partnerovereenkomst met de Stichting iSHARE. Vanaf heden kunnen organisaties die sneller, eenvoudiger én veiliger data willen data delen, terecht bij INNOPAY voor de implementatie van het afsprakenstelsel iSHARE.

Simply Deliver eerste IT-bedrijf dat toetreedt tot iSHARE-netwerk (28-05-2019)
Simply Deliver heeft als eerste IT-bedrijf in Nederland het toetredingsproces van het iSHARE-afsprakenstelsel succesvol afgerond. Met het toetreden van het IT-bedrijf tot het iSHARE-netwerk is weer een concrete stap gezet op weg naar drempelloos data delen in de logistiek.

RGS Ready certificaat als eerste uitgereikt aan Minox (24-05-2019)
Softwarebedrijf Minox heeft eerder deze week als eerste boekhoudleverancier het predicaat RGS Ready ontvangen. Dit is een certificaat dat bewijst dat een softwarepakket RGS volledig ondersteunt. Het testrapport is in te zien op de website softwarepakketten.nl. RGS Ready is een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED. De functies en eigenschappen zijn in overleg met de markt tot stand gekomen en als normenkader benoemd door de RGS Taskforce implementatie.

Switchen naar andere boekhoud-, salaris- en fiscale aangiftesoftware: in hoeverre is sprake van vendor lock-in? (30-11-2018)
Het laatste kwartaal van het jaar is voor onder andere administratie- en belastingadvieskantoren het moment om al dan niet over te stappen naar andere boekhoud-, salaris- of fiscale aangiftesoftware. Hier speelt dan steevast de vraag in hoeverre switchen naar een ander softwarepakket mogelijk is met behoud van gegevens.

Lucom kiest voor eVerbinding AccessPoint elektronisch factureren (30-11-2018)
Jan van Buren, Managing Director van Lucom Benelux BV, is blij met de samenwerking met eVerbinding! Een mooier begin van een persbericht kun je je niet wensen. Maar waarom is Van Buren blij en wat is de aanleiding voor de samenwerking?

SnelStart realiseert directe aansluiting op Simplerinvoicing met oplossing van tradeinterop (26-11-2018)
Boekhoudprogramma SnelStart biedt haar ruim 65.000 gebruikers de mogelijkheid om direct vanuit de software te e-factureren. Dat gebeurt via het beveiligde netwerk van Simplerinvoicing, dat gebaseerd is op PEPPOL. Met de oplossing van tradeinterop maakt SnelStart e-factureren daadwerkelijk eenvoudig voor ondernemers.

Einde samenwerking Stichting Simplerinvoicing en SIDN (12-10-2018)
Stichting Simplerinvoicing en SIDN hebben besloten om hun samenwerking per 1 juli 2018 te beëindigen. Naar eigen zeggen hebben zij de afgelopen 4 jaar succesvol gezamenlijk gewerkt aan het stimuleren van de invoering en adoptie van elektronisch factureren in Nederland. Zowel richting overheid als ook in het Business to Business domein.

SBR Banken levert digitale versie voor de Standaard Bankverklaring (12-04-2018)
SBR Banken publiceert vandaag de definitieve versie van de Standaard Bankverklaring taxonomie (SBV12). Hiermee is de stap gezet om de Standaard Bankverklaring (SBV) digitaal te leveren. De SBV is een document die de bank verstrekt (op verzoek van de ondernemer) aan de accountant voor het controleren van de jaarrekening.

Gemeente Haarlem en Ministerie van Justitie en Veiligheid kiezen voor FLOW Partner Automation (04-01-2018)
Na de gemeente Amsterdam en de gemeente Rotterdam heeft TIE Kinetix nu een contract getekend met de Gemeente Haarlem om alle leveranciers van de gemeente te helpen met elektronisch factureren, door hen aan te sluiten op het FLOW platform van TIE Kinetix. Elektronisch factureren via het FLOW platform is toegankelijk voor alle Nederlandse gemeentes, zowel kleinere gemeentes alsook grotere gemeentes.

Tradecloud lanceert open supply chain netwerk voor de industrie (15-12-2017)
Vanwege snelle groei van het bestaande supply chain netwerk in de industriële sector zal Tradecloud vanaf 2018 haar aanbod ingrijpend uitbreiden. Het b2b netwerk dat wordt gebruikt door onder andere ERIKS, Bosch, Nooteboom, Van Egmond en Quooker wordt dan direct toegankelijk voor álle toeleveranciers en inkopers in de industrie.

UBL Readiness Monitor: Nederland moet aan de bak om in de EU in de pas te lopen op het gebied van UBL e-factureren (13-11-2017)
De "UBL Readiness Monitor" - een initiatief van Friso de Jong, Platform E-factureren en Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED - geeft weer hoe UBL e-factureren zich in Nederland ontwikkelt: verzenden, ontvangen, verplichtingstelling, standaardisatie. De conclusies uit de UBL Readiness Monitor zijn omgezet in aanbevelingen om UBL e-factureren in Nederland een positieve impuls te geven.

TIE Kinetix & Unit4 lanceren add-on om elektronisch te factureren met de overheid voor Unit4 Wholesale klanten (31-10-2017)
factureren met de overheid voor Unit4 Wholesale klanten Sinds de lancering van TIE Kinetix’s e-facturatie module om facturen uit te wisselen met de overheid heeft de module, als onderdeel van haar FLOW Partner Automation platform, al vele klanten geholpen facturen uit te wisselen met de overheid.

Versie RGS 3.0 tweede helft van september verwacht (04-09-2017)
De RGS Beheergroep treft de laatste voorbereidingen voor de publicatie van de consultatieversie van RGS 3.0, die de tweede helft van september verwacht wordt. Jacques Urlus, voorzitter van de RGS Beheergroep is tevreden: “Het heeft even geduurd, maar binnenkort hebben we een RGS-versie waar we voorlopig mee verder kunnen. RGS 3.0 geeft antwoord op een aantal behoeftes uit de markt. Hierdoor kunnen softwareontwikkelaars en intermediairs verder met de implementatie van RGS.”

Minox koppelt banken en webshops aan de boekhouding (15-08-2017)
Iedere ondernemer heeft zijn eigen processen, wensen en prioriteiten. Minox speelt hier met het Accounting Connected platform op in. Accounting Connected betekent dat ondernemers en accountants kunnen samenwerken op de manier die hen het beste past. Accounting Connected betekent ook dat de boekhouding gekoppeld wordt met andere toepassingen.

Snel en foutloos bestellen met webservice Ketenstandaard Bouw en Installatie (27-06-2017)
Vanuit de Ketenstandaard zijn al enige tijd nieuwe XML-berichten voor de bouw en installatiebranche gedefinieerd voor (klad-)order, orderbevestiging, verzendbericht (pakbon) en factuur gedefinieerd in een zogenaamd INSBOU-formaat.

Eerste voorbeeldfactuur in Nederland openbaar beschikbaar in UBL volgens nieuwe Europese factuurstandaard EN 16931-1 (12-06-2017)
Volgens een Europese Richtlijn (2014/55/EU) moeten alle aanbestedende diensten in Europa vanaf eind 2018 e-facturen kunnen ontvangen en verwerken. Om een wirwar van afspraken en standaarden te voorkomen is opdracht gegeven aan de Committee for Standardisation (CEN) om te komen tot een Europese standaard voor e-factureren: de Europese kernfactuur.

Wat goed is, komt snel: UBL Ready verwelkomt haar 100e deelnemer (10-05-2017)
Binnen zeven maanden na haar lancering op 24 oktober 2016 heeft UBL Ready haar 100e deelnemer mogen verwelkomen: “Informant Software”. UBL Ready is het label, opgezet door Platform E-factureren en Onderzoeksbureau GBNED, dat bevordert dat organisaties UBL e-facturen met elkaar kunnen uitwisselen en dat ook communiceren.

Informer maakt factureren naar de overheid mogelijk (05-04-2017)
Vanaf heden is het mogelijk om met de online boekhoudsoftware van Informer facturen te sturen en ontvangen via een speciaal beveiligde verbinding. Dankzij deze verbinding is het onder andere mogelijk om te factureren naar de overheid, zoals verplicht is gesteld in de veranderde regels.

LogiSal is voor de pensioenaangifte UPA-proof (26-11-2016)
Logihuis heeft samen met het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) de testfase succesvol afgerond. Hiermee is LogiSal gecertificeerd om per 1 januari 2017 de pensioenaangifte te verzenden middels de UPA. UPA staat voor Uniforme Pensioen Aangifte en is een nieuwe standaard voor het volautomatisch uitwisselen van salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenfondsen.

SBR Verwerker gereed voor definitieve versie NT11.0 voor Belastingdienst, CBS en KvK (24-11-2016)
Het SBR Programma heeft op 21 november Jl. de definitieve versie van de Nederlandse Taxonomie gepubliceerd. De NT11.0 omvat de taxonomieën voor de Belastingdienst, het Centraal bureau voor de Statistiek en de Kamer van Koophandel. De definitieve versie van de NT11.0 is opgebouwd volgens de RFC Folderstructuur en Releasemanagement en is in deze vorm nu ook volledig in de SBR Verwerker geïmplementeerd.

UBL Ready maakt bedrijven klaar voor de opvolger van PDF facturen (24-10-2016)
UBL e-factureren wordt steeds vaker toegepast en wordt zelfs door de Rijksoverheid verplicht gesteld vanaf 2017. En daar zal het niet bij blijven. Platform E-factureren en Onderzoeksbureau GBNED kondigen daarom het kosteloze "UBL Ready"-label aan. UBL Ready bevordert via de UBL Ketentest dat organisaties UBL e-facturen met elkaar kunnen uitwisselen EN dat ze dat richting hun klanten of leveranciers zichtbaar kunnen maken.

E-Facturering en meer met Print2Process (19-09-2016)
Print2Process is een ‘printer’ die automatisch een PDF met een XML van te verzenden facturen maakt. Deze kan bij de ontvanger zonder handmatige invoer of OCR herkenning in de administratie verwerkt worden!

CBS ontvangt eerste berichten via SBR (05-07-2016)
Zorgen voor meer gemak en nut voor de MKB-er, dat is één van de doelen die CBS nastreeft. Meer gemak, omdat het met een druk op de knop mogelijk wordt een vragenlijst in te vullen en te versturen aan CBS. Te beginnen met de maand- en kwartaalenquêtes voor de economische statistieken.

E-facturatie in SnelStart gemakkelijk via eVerbinding (21-04-2016)
Echte e-facturatie in SnelStart is een feit. De koppeling met eVerbinding maakt het mogelijk om alle soorten facturen, van pdf tot e-factuur, automatisch en volledig elektronisch in SnelStart te verwerken. In maart hebben vijf pilotkantoren de koppeling intensief getest. De oplossing is nu voor alle SnelStart-gebruikers beschikbaar vanaf versie 12.18.

MSC Belgium is announcing its revolutionary e-invoice in XML format (30-03-2016)
MSC Belgium is proud to announce that as of March 15, 2016, our sales invoices will be made available, not only in paper version or PDF, but also in UBL XML format. This is the last step towards the ultimate "electronic invoice" in our automation and digitalization process that earned us the title of "digital invoice ambassador" granted by the Belgian Federal Government.

De nieuwe auditfile afrekensystemen (XAA versie 3.1) is na de consultatieperiode definitief vastgesteld (20-02-2016)
Het Auditfile platform laat weten dat de specificatie van de nieuwe auditfile afrekensystemen (XAA versie 3.1) na de consultatieperiode definitief is vastgesteld en met deze mededeling ook gepubliceerd.

Wordt elektronische factuurverwerking met UBL nog sneller en betrouwbaarder door RGS en wanneer is software eigenlijk RGS-ready? (15-02-2016)
UBL voor elektronisch factureren en elektronische factuurverwerking en RGS als standaard rekeningschema zijn twee ontwikkelingen die beide al een tijdje in de belangstelling staan. UBL geldt al weer een paar jaar als defacto standaard voor elektronisch factureren en is officieel aangenomen als internationale ISO/IEC standaard. RGS moet nog een plaats verwerven als alom geaccepteerde standaard en is in tegenstelling tot UBL een puur Nederlandse standaard. Maar dat RGS op belangstelling mag rekenen is inmiddels wel duidelijk.

InformerOnline importeert als eerste digitale rekeningafschriften Bunq (10-02-2016)
InformerOnline heeft als eerste online boekhoudpakket in Nederland de mogelijkheid om de elektronische bankafschriften van de nieuwe Nederlandse bank Bunq te importeren.

Elektronische factuurstandaard UBL (V2.1) aangenomen als ISO standaard (20-12-2015)
Dat UBL (Universal Business Language) als hét standaard berichtformaat wordt beschouwd op het gebied van elektronisch factureren is langer een feit. Nu is UBL (versie 2.1) officieel aangenomen als internationale ISO/IEC standaard!

Elektronisch deponeren jaarrekening bij Kamer van Koophandel verplicht vanaf boekjaar 2016 (13-12-2015)
Vanaf boekjaar 2016 kunnen deponeringsplichtige bedrijven de jaarrekening alleen elektronisch deponeren bij de Kamer van Koophandel. De Eerste Kamer heeft daartoe op 8 december de wettelijke grondslag gecreëerd door het wetsvoorstel "Elektronisch deponeren van bescheiden in het Handelsregister" te aanvaarden. De verplichting geldt in eerste instantie voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse micro en klein.

Wetsvoorstel verplichtstelling SBR bij deponering KvK door Tweede Kamer aangenomen (26-11-2015)
XBRL Nederland heeft vanaf het begin haar ondersteuning gegeven bij het initiatief voor de invoering van wetswijzigingen om deponering bij het handelsregister uitsluitend elektronisch te laten verlopen. Het betreft wijzigingen in de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg.

Voorstel tot inrichten stuurgroep Auditfileplatform (24-11-2015)
Nu de auditfile-familie inmiddels is uitgegroeid tot acht domeingroepen (Financieel, Salaris, Afrekensystemen, Voorraad/Logistiek, Ritregistratiesystemen, Containerterminal, Board Computer Taxi en Toegangscontrole) groeit de behoefte aan strategische sturing, zonder daarbij de autonomie van de individuele domeingroepen aan te tasten.

Reeleezee maakt financiele gegevens en boekhoudfuncties beter benaderbaar (12-11-2015)
Reeleezee vereenvoudigt het opvragen van financiële gegevens uit zijn eigen boekhoudoplossing door applicaties van derden. Tegelijkertijd vergroot de online business solutions provider het aantal boekhoudfuncties die aangeroepen kunnen worden. Met de nieuwe Reeleezee REST-API – een Application Program Interface, gebaseerd op het restfull-principe – zijn vrijwel alle financiële en boekhoudkundige data direct ontsluitbaar en realtime opvraagbaar.

De praktijk: PDF e-factureren uitbreiden met UBL formaat is eenvoudig en een kwestie van doen! (30-10-2015)
De uitbreiding naar UBL export is gemakkelijk te realiseren voor leveranciers van boekhoud- en aanverwante software. De tijdsinvestering bedraagt ongeveer 2 mandagen, de tools zijn kosteloos beschikbaar en vanuit de UBL Ketentest wordt validatie-ondersteuning verleend.

Ketentest aangifte loonheffing via Digipoort succesvol afgerond (28-07-2015)
In samenwerking met de Belastingdienst en Freepack Software heeft Accept deelgenomen aan een integrale ketentest. Binnen deze ketentest zijn er diverse loonheffingsaangiftes succesvol verstuurd via het nieuwe (SBR) aanvoerkanaal Digipoort.

Belangrijkste boekhoudpakketten maken UBL factuurformaat standaard beschikbaar voor hun klanten (16-06-2015)
Steeds meer boekhoudpakketten en e-factureren-dienstverleners implementeren naast PDF ook UBL als standaardformaat voor e-factureren. E-factureren in UBL formaat maakt het mogelijk om de inkoopfactuur meteen om te zetten tot een boekingsvoorstel dat snel en foutloos kan worden verwerkt. Inmiddels hebben tal van grote dienstverleners het UBL formaat ingebouwd en wordt er in de praktijk ook al -voorzichtig- mee gewerkt.

Welke bedrijven werken al mee aan de adoptie van e-factureren via UBL? (26-02-2015)
Nu in steeds meer landen UBL als standaard berichtformaat wordt gebruikt om elektronische factureren uit te wisselen, lijkt een echte doorbraak van elektronisch factureren op basis van UBL niets meer in de weg te staan. Deze oproep is onderdeel van het UBL Ketentest programma, dat een duwtje in de rug geeft aan bedrijven die kunnen en willen e-factureren op basis van UBL.

Accept SBR Communicator en Webserver gereed voor Loonheffing en ziektemeldingen (03-02-2015)
Accept heeft de software voor het verzenden van de loonheffing en ziektemelding via het SBR-kanaal al gereed. Met de SBR Communicator is het mogelijk om de aangifte loonheffing (BAPI) en de ziektemeldingen (BAPI) te verzenden naar de belastingdienst en het UWV.

Op 16 sep a.s. CEN workshop BII3 over berichten die gebruikt worden bij de elektronische inkoop door overheidsorganen (12-08-2014)
Op 16 september 2014 organiseert de CEN workshop BII3 een seminar in Essen (Duitsland). In CEN BII3 worden afspraken gemaakt over berichten die gebruikt worden bij de elektronische inkoop door overheidsorganen. U moet hierbij denken aan de Order en de Factuur, maar ook aan aanbestedingsdocumenten. De gestandaardiseerde berichten worden in Nederland gebruikt in implementaties zoals SimplerInvoicing, Tenderned en Digipoort.

Bizz-E is App van de maand in Exact Online App Center (11-06-2014)
In het vernieuwde Exact Online App Center is Bizz-E verkozen tot App van de Maand. De presentatie vond plaats op 28 mei 2014. Bizz-E is een online EDI-softwareproduct van Rozis, voor het uitwisselen van digitale orders, pakbonnen en facturen met handelspartners. Het kan op een innovatieve en unieke manier gekoppeld worden met een Exact Online account.

Select Online, de online bestelmodule van Acto is verder uitgebreid (05-05-2014)
Vrijwel alle technische groothandels bieden de mogelijkheid artikelen te bestellen via een eigen internetwinkel. Deze websites zijn populair, mede omdat je het assortiment op een eenvoudige manier kunt doorzoeken en het plaatsen van een bestelling nog slechts een druk op de knop is. Select Online, de online bestelmodule van Acto, combineert de voordelen van deze websites met de kracht van uw eigen ERP-omgeving en is nu uitgebreid met de leveranciers Wasco en Solar.

E-Invoice 2.0 klaar voor Nederlandse markt (10-04-2014)
Tijdens het Factuurcongres op 17 april lanceert BCT, leverancier van Enterprise Information Management (EIM), de oplossing Corsa E-Invoice 2.0. Hiermee maakt BCT het voor het eerst mogelijk om binnen een DMS-oplossing naast pdf’s ook facturen van verschillende XML-formaten automatisch te herkennen en verwerken.

InvoiceSharing maakt digitale facturatie 100% gratis (01-12-2013)
Vanaf vandaag is factureren overal ter wereld kosteloos. InvoiceSharing maakt als eerste het complete proces helemaal gratis. Van digitaal facturen versturen, tot en met het importeren in de boekhouding. Een revolutionaire innovatie, die per direct voor elk bedrijf beschikbaar is.

Info voor softwareontwikkelaars bij omschakeling BAPI naar Digipoort en BIV (29-11-2013)
Softwareontwikkelaars van applicaties die marktpartijen in staat stellen om de financiële administratie te organiseren, staan volgend jaar voor een grote uitdaging. Vanaf 1 februari 2014 wordt het BAPI kanaal namelijk vervangen door Digipoort (voor de overheid) en BIV (voor de banken). Aangiften dienen vanaf die datum te worden verzonden in het nieuwe XBRL formaat en dat heeft met name voor een aantal typen van aangiftes verstrekkende gevolgen.


Onerzoeksbureau GBNED