Softwarepakketten.nl
Exact Software

Archief Onderzoek

> Soort > Managementinformatie

[ 1 ] tot [ 26 ] van totaal [ 26 ] berichten

Rapport: Managementreports en Business Intelligence (BI) (24-05-2018)
Managementinformatie is er volop en met Data analyses als onderdeel van Business Intelligence kunnen talloze rapporten met cijfers geproduceerd worden. Maar door vaak lijvige rapporten heen worstelen is niet efficiënt. Daarom krijgen Management dashboards, als onderdeel van Business Intelligence steeds meer belangstelling. Daarnaast maakt cloud computing de informatie eenvoudiger toegankelijk.

Software voor externe verslaggeving: SBR jaarrekening en meer (26-11-2017)
Het rapport "Software voor externe verslaggeving: SBR jaarrekening en meer" biedt, zoals de naam al doet vermoeden, inzicht in standaard software voor externe verslaggeving en daarmee samenhangende zaken, zoals SBR. Daarnaast wordt kort inzicht gegevens in de soorten van externe verslaggeving, assurance en tot slot de relatie met andere processen.

ICT Financials softwaregids 2017 (05-11-2016)
De "ICT Financials softwaregids 2017" geeft een nadere specificatie en toelichting van het model "CFO software landscape" en inzicht in het gerelateerde aanbod van standaard software gericht op de CFO. Het gaat om tientallen softwaresystemen, voor een belangrijk deel internationaal van aard.

Data-analyse: jaarrekeningcontrole efficienter? (06-02-2015)
In een uitgebreid referaat IT-Auditing geeft Eric Pols antwoord op de vraag in hoeverre en hoe kan het gebruik  van data‐analyse de jaarrekeningcontrole efficiënter maken? Ook de eisen gesteld aan data-analyse tools worden hierbij betrokken.

KvK: Standard Business Reporting voor het deponeren van jaarrekeningen (16-07-2014)
De Kamer van Koophandel gebruikt voor het deponeren van jaarrekeningen Standard Business Reporting (SBR), een exclusieve inlevermethode. Dit betekent dat financieel intermediairs vanaf boekjaar 2016 jaarrekeningen alleen nog met Standard Business Reporting kunnen deponeren en niet meer op papier of via e-mail.

De impact van XBRL op Earnings Management (resultaat management) (28-05-2014)
Xian Cheng Leow heeft in het kader van zijn Master Thesis aan de Erasmus Universiteit (Accounting, auditing and control) onderzoek gedaan naar de impact van XBRL op Earnings Management (resultaat management). Het onderzoeksresultaat is beschikbaar in rapportvorm.

Marktanalyse Corporate performance management (CPM) software 2014 (14-02-2014)
Onder de noemer CPM beoogt dit rapport inzicht te geven in software voor in elk geval: Budgettering, Planning en Forcasting. Eventueel aangevuld met functies voor: Consolidatie, Analyse, Grafische (management) dashboards, what-if scenario's, Kostprijscalculatie, Scorecards, Managementrapportages en Business Intelligence.

Marktanalyse consolidatiesoftware 2013/2014 (28-09-2013)
Dit rapport geeft inzicht in de functionaliteit waarop consolidatiesoftware geselecteerd kan worden en de beschikbare consolidatiesoftware met daarbij behorende eigenschappen.

Artikel: Auditfiles, haal eruit wat er in zit (25-04-2013)
Inmiddels bestaat er een hele ‘auditfile-familie' die de accountant kan inzetten in zijn rol als intermediair richting Belastingdienst. Maar ook wanneer hij zijn klant adviseert, biedt de huidige generatie XML-auditfiles mogelijkheden.

Activity Based Costing (ABC): uw verborgen kosten ontdekken (13-03-2013)
Herinnert u zich activity based costing nog, oftewel ABC? Als dit onderwerp nieuw voor u is: ABC is een manier om de kosten van een product of dienst te bepalen, gebaseerd op de resources die zijn gebruikt voor de operationele activiteiten.

XBRL: controllers van de toekomst kunnen niet zonder (30-01-2013)
De ontwikkeling van XBRL 'eXtensible Business Reporting Language' dateert al vanaf 1998, geïnitieerd door het Amerikaanse accountantsinstituut (AICPA). In vele landen wordt XBRL inmiddels ingezet om financiële data op gestandaardiseerde wijze elektronisch uit te wisselen. En dat laatste is precies waarvoor XBRL is bedoeld.

Onderzoek Oracle en Accenture: Gebrekkige financiële rapportage leidt tot minder vertrouwen, hogere kosten en hindert beslissingproces (31-05-2012)
Onderzoek van Oracle en Accenture wijst uit dat de substantiële investeringen die bedrijven wereldwijd hebben gedaan in systemen ter verbetering van hun financiële processen niet efficiënt zijn. Doordat deze investeringen vaak ad hoc zijn gedaan, hebben bedrijven weinig vertrouwen in de kwaliteit van en zicht op hun financiële gegevens.

(Samen)werken in the cloud: aanbod online toepassingen, o.a. boekhouden en portaaltoepassingen voor de accountancy (10-05-2012)
Opnieuw is het aanbod van cloudtoepassingen voor accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren in kaart gebracht. Naast een overzicht van beschikbare toepassingen besteed het rapport uitgebreid aandacht de cloudmodellen, assuring en portaaltoepassingen.

Onderzoek naar behoeften van de gebruikers van een XBRL jaarrekening (17-09-2011)
De International Federation of Accountants (IFAC) heeft zich de vraag gesteld wat XBRL betekent voor de accountantsverklaring bij de jaarrekening. Hiervoor hebben ze aan een samenwerkingsverband van drie universiteiten gevraagd onderzoek te doen. Dit onderzoek moet antwoord geven op de vraag naar de behoeften van de gebruikers van een XBRL jaarrekening en met name de beleggers.

XBRL voor de administrateur: consequenties van XBRL voor uw administratie (16-06-2011)
Uw administratie moet in staat zijn om rapportages aan te leveren in het juiste XBRL formaat. Bespreek de consequenties van SBR/XBRL voor uw administratie eens met uw accountants-, administratie- of belastingadvieskantoor. Zo bent u tijdig op de hoogte van de komende veranderingen.

GRATIS onderzoeksrapport: boekhoudsoftware en assurance (28-12-2010)
Als we het begrip 'Assurance' vertalen op het gebied van economie en handel komen we op 'mate van betrouwbaarheid' en 'zekerheid'. Bij een boekhouding gaat het er dan om welke mate van betrouwbaarheid ontleend kan worden aan de boekhouding en welke zekerheid dit oplevert.

8 Innovaties in financiele boekhoudsoftware (19-11-2010)
Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van financiële boekhoudsoftware en in hoeverre zijn Nederlandse leveranciers up to date? Deze vraag stond centraal in een grootschalig onderzoek naar innovaties in boekhoudsoftware.

Alle rapportagesoftware voor accountants- en administratiekantoren in kaart gebracht (30-05-2010)
De meeste rapportagesoftware gaat tegenwoordig echter (veel) verder dan alleen het op eenvoudige wijze samenstellen en publiceren van een jaarrekening. Zo zijn er ook functies voor consolidatie, het controleren van de boekhouding en dossiervorming van de rapportages en onderliggende stukken. En besteden deze systemen ook aandacht aan tussentijdse rapportages.

Crisis legt gaten in de managementinformatie bloot (22-05-2010)
Crisis legt gaten in de managementinformatie bloot. Deze hoofdconclusie komt voort uit het onderzoek naar de effectiviteit van managementinformatie door Bisnez Management. Daarbij lag de focus op de meerwaarde van managementinformatie in economische onzekere tijden.

Presentatie Kennisplatform administratieve software over Digipoort en SBR (21-02-2010)
Tijdens de eerste bijeenkomst van het Kennisplatform administratieve software op 11 februari j.l. is Digipoort (voorheen Overheidstransactiepoort - OTP) aan de orde geweest. Naast een uitgebreide verslaglegging is ook een presentatie van Logius beschikbaar.

Vragen en antwoorden over kredietrapportage aan banken via XBRL (26-12-2009)
De banken werken hard aan de implementatie van kredietrapportage in XBRL formaat. Dit roept regelmatig vragen op. Wij hebben een aantal vragen en antwoorden voor u verzameld.

Gebruikershandleiding Jaarrekening op fiscale grondslag door SBR (voorheen XBRL-NTP) (14-12-2009)
Het Standard Business Reporting Programma (SBR, voorheen XBRL-NTP) heeft december 2009 een definitieve versie van een gebruikershandleiding beschikbaar gesteld voor het opstellen van een jaarrekening op fiscale grondslag. Als bijdrage voor de beoogde lastenvermindering via de XBRL-taxonomie.

XBRL en kredietrapportage: 1 april(grap) of niet, in elk geval vijf adviezen voor fiscaal intermediairs (27-11-2009)
Uw jaarcijfers in één elektronische rapportage, voor zowel bank als overheid. Vanaf april 2010 wordt dat de normaalste zaak van de wereld. Zo luidt de inleiding van een bericht op de website van de Rabobank en in andere media sinds 10 september 2009. Het is nog wat te vroeg om nu al met een 1 april grap te komen, dus neem ik het bericht direct serieus.

Kredietrapportage: meer dan alleen XBRL (16-11-2009)
Onlangs kondigden ABN-AMRO, Rabobank en ING aan gezamenlijk een standaard voor elektronische aanlevering van kredietrapportage te introduceren. Al vanaf april 2010 kan aan deze drie banken op basis van een standaard worden gerapporteerd. De doelstelling is bovendien om per april 2012 van 80% van alle kredieten de elektronische kredietrapportage te ontvangen.

Trendanalyse financieel administratieve software: assurance onderbelicht in boekhoudsoftware (01-10-2009)
Op 30 september j.l. is de "Trendanalyse financieel administratieve software" verschenen met ICT innovaties en de mate waarin leveranciers van financieel administratieve software rekening houden met deze innovaties en wat hun visie daarover is.

Wat hebben Samenval, Verkorte Winstaangifte, horizontaal toezicht, kredietrapportage en XBRL met elkaar te maken? (24-11-2008)
Samenval maakt het mogelijk dat kan worden volstaan met een jaarrekening op fiscale grondslag. Een verkorte winstaangifte is gebaseerd op fiscale grondslagen en mag ingediend worden door intermediairs die onder horizontaal toezicht vallen. De relatie met XBRL is gelegen in het feit dat de verkorte winstaangifte opgenomen wordt in de XBRL Taxonomie.


Onerzoeksbureau GBNED