Softwarepakketten.nl

Archief Bijdrage van Bloggers (blogs)

Horizontaal toezicht > Horizontaal toezicht

[ 1 ] tot [ 1 ] van totaal [ 1 ] berichten

Voldoet jouw administratie aan de wettelijke eisen? (23-06-2017)
De belastingdienst stelt eisen aan een administratie, die zijn samengevat in één zin: 'Uit de administratie moeten alle rechten en plichten blijken, inclusief alle overige gegevens die voor de belastingheffing van belang kunnen zijn.' Deze zin is veelomvattend.


Onerzoeksbureau GBNED