Softwarepakketten.nl

Archief Onderzoek

Pakketsoort - ICT Beheer - Beveiliging > Soort > ICT Beheer en Beveiliging

[ 1 ] tot [ 23 ] van totaal [ 23 ] berichten

Beoordelen veiligheid (web)applicaties (en IT-organisaties) (06-03-2018)
In relatie tot (web)applicaties worden we regelmatig geconfronteerd met het onderwerp 'beveiliging'. Als het gaat om het beoordelen van de beveiliging van (web)applicaties komen we standaarden tegen als: ISO27001, ISO27002, ISAE 3402, OWASP en SOC2. Tel hierbij op termen als Injection, SQL-injectie en Cross-Site Scripting (XSS) en menig lezer haakt al snel af.

Cybersecurity awareness en skills in Nederland (2016) (04-10-2016)
Cybersecurity skills zijn het centrale thema van dit onderzoek. Naast het verkrijgen van inzicht in deze skills wordt er net als voorgaande jaren ook ingaan op bewustzijn, kennis en gedrag aangaande cybersecurity.

Midden- en kleinbedrijven hebben weinig vertrouwen in aanbieders van ICT- diensten (29-01-2016)
MKB-bedrijven vertrouwen aanbieders van online diensten, zoals softwareleveranciers, maar in geringe mate. Meer kennis, betere informatie en daarnaast een keurmerk 'cybersecurity' zou MKB-bedrijven helpen bij het kiezen en vertrouwen van een online dienst. Dit blijkt uit een onderzoek onder werknemers en eigenaren van midden- en kleinbedrijven dat is uitgevoerd in opdracht van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, in samenwerking met CentERdata.

Digitaal verantwoord ondernemen in 10 stappen (23-10-2015)
Als ondernemer in het midden- en klein bedrijf wilt u elke dag vooruit. Daarom omarmt u graag nieuwe ICT-toepassingen. De bijbehorende beveiliging krijgt alleen vaak minder aandacht. Dat is een risico, want cybercriminelen komen u en uw klanten zo makkelijker op het spoor. De oplossing ligt in digitaal verantwoord ondernemen.

Een checklist voor informatiebeveiliging (10-08-2015)
De IT-jurist krijgt doorgaans veel vragen op het gebied van informatiebeveiliging. Dat is ook logisch omdat het werkveld van een IT-jurist standaard ligt op het grensvlak van IT, recht en informatiebeveiliging. In deze checklist wordt een overzicht gegeven van aandachtspunten, die kunnen helpen bij het inzichtelijk maken van eventuele verborgen risico's en het vergroten van het beveiligingsbewustzijn.

In vijf stappen naar een veiligere accountantspraktijk (29-11-2013)
Informatiebeveiliging is cruciaal voor het overleven van uw accountants- of administratiekantoor. Volgens onderzoek van EY dat zij in oktober publiceerden is cybercrime mondiaal de grootste bedreiging voor het voortbestaan van organisaties. Het is met name een risico voor u als accountant of administrateur aangezien informatie wellicht uw enige productiefactor is.

Klanten van accountantskantoren overschatten hun niveau van IT beheersmaatregelen (18-06-2013)
Uit onderzoek van IT Risk Control blijkt dat 70% van de klanten van accountantskantoren in het MKB sterk afhankelijk zijn van goed draaiende IT processen. Dit vraag om een goede beheersing van IT. Het onderzoek toont aan, dat dezelfde klanten denken dat ze hun IT onder controle hebben, maar dat bij doorvragen dit niet het geval blijkt te zijn.

Rapport IViR, op verzoek van SURF, biedt inzicht in rol Patriot Act bij gebruik cloud computing (12-10-2012)
Het Instituut voor Informatierecht (IViR) heeft onafhankelijk onderzoek gedaan naar de toegang van overheden tot data die zich in de cloud bevinden. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van SURF, de ICT samenwerkingsorganisatie voor hoger onderwijs en onderzoek. Belangrijkste aanleiding voor het onderzoek zijn veelgestelde vragen over de Amerikaanse Patriot Act.

Onveilige wachtwoorden geen uitzondering (23-08-2012)
West-Europeanen zijn geen sterren in het verzinnen van wachtwoorden, dit blijkt uit onderzoek van Kaspersky in samenwerking met O+K Research. Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van de West-Europeanen een zeer voor de handliggend wachtwoord gebruikt. Denk aan telefoonnummers, verjaardag, bedrijfsnaam of zelfs een cijferreeks als ‘123456’.

Europese landen moeten elektronische identiteiten met elkaar kunnen uitwisselen (05-06-2012)
De EC heeft zeer recent een wetsvoorstel aangenomen waardoor Europese landen elektronische identiteiten met elkaar kunnen uitwisselen. Het toezicht op de veiligheid van deze e-ID's wordt flink opgeschroefd. Consumenten en bedrijven moeten met hun eigen nationale elektronische identiteit (e-ID) toegang kunnen krijgen tot publieke diensten van landen waar ook een e-ID beschikbaar is.

Van SAS70 naar ISAE3402: nieuwe assurance standaard voor service organisaties, zoals cloud aanbieders (27-02-2012)
In 2011 is de SAS70-standaard vervangen door een nieuwe internationale standaard de ISAE3402. Het gaat hierbij om standaarden die richtlijnen bieden voor een onafhankelijke auditor (de service auditor) om een opinie te geven over de beschrijving en uitvoering van beheersingsmaatregelen van de serviceorganisatie. Bijvoorbeeld van een datacentrum bij het model van Cloud computing.

Compliance, sleutelbeheer en discipline (16-01-2012)
Compliance Officers hebben een ingewikkeld vak, zij zijn er verantwoordelijk voor dat de instelling waarvoor ze werken voldoet aan alle regelgeving waarmee het overspoeld wordt. En er zijn nogal wat gebieden waarop regelgeving van toepassing is. Zo ook digitale beveiliging.

Presentaties Kennisplatform Administratieve Software op 27 sep 2011 over eFactureren, eHerkenning, BAPI certificaten, Horizontaal Toezicht en XML Auditfiles (04-10-2011)
Op 27 september 2011 is een bijeenkomst gehouden van het Kennisplatform Administratieve Software in combinatie met een bijeenkomst van het XML Platform. Vanwege de grote belangstelling is de bijeenkomst gehouden op het kantoor van Bouwend Nederland te Zoetermeer. Centrale punten tijdens de bijeenkomst waren: eHerkenning, BAPI certificaten, Horizontaal Toezicht en XML Auditfiles.

Uitfaseren BAPI-PIN, verzamelcertificaten en consequenties voor SBR (24-09-2011)
De Belastingdienst heeft besloten het inzenden van elektronische aangiften met behulp van BAPI-PIN uit te faseren. Tevens wordt het inzenden van aangiften afkomstig van verschillende belastingplichtigen met 1 BAPI-certificaat vanuit portaal of softwarepakket (verzamelcertificaat) uitgefaseerd.

Update: overgang van BAPI naar Digipoort brengt extra certificaatkosten met zich mee (15-09-2011)
Een accountantskantoor is voor een PKIoverheid services certificaat en één beroepscertificaten in totaal meer dan 1000 euro aan kosten voor 3 jaar kwijt. Dat is duidelijk een ander bedrag dan de kosten die gemoeid zijn met een BAPI certificaat voor de Belastingdienst.

Dossier PKIoverheid certificaten en Diginotar (03-09-2011)
De overheid zegt vertrouwen in DigiNotar certificaten op. Onlangs is duidelijk geworden dat er elektronisch is ingebroken bij het bedrijf Diginotar. Daar zijn frauduleuze certificaten bij in omloop gekomen. Certificaten zijn nodig om het internetverkeer veilig te laten verlopen.

SBR Programma: helderheid over certificaten (07-07-2011)
Het SBR Programma publiceerde begin juni een nieuwe factsheet waarin helder wordt uitgelegd waar certificaten voor nodig zijn, hoe u ze verkrijgt, waar u op moet letten en welke functies een certificaat precies heeft.

Rapport Betrouwbare elektronische gegevensuitwisseling: PKIoverheid certificaten en eHerkenning (29-04-2011)
Het rapport "Betrouwbare elektronische gegevensuitwisseling" is met name gericht op de intermediair en gaat uitgebreid in op onderwerpen als: elektronische handtekening, certificaten, beroepscertificaat, PKIoverheid certificaten en eHerkenning.

Blue Coat rapport: cybercriminelen hacken financiële accounts met inloggegevens van sociale media sites (09-03-2011)
In het rapport concludeert Blue Coat dat er steeds meer phishing-aanvallen plaatsvinden op ogenschijnlijk onbelangrijke online accounts. Het doel hierbij is om de inloggegevens te achterhalen die mogelijk ook toegang geven tot belangrijke, financiële accounts. Inloggegevens worden regelmatig voor meerdere accounts gebruikt. De meeste consumenten loggen bijna dagelijks in op hun accounts bij soms Facebook, Twitter of LinkedIn.

Marktanalyse: Databasemanagementsystemen in Nederland (22-11-2010)
Computer Profile heeft in de afgelopen twaalf maanden gesproken met in totaal 4.243 IT-functionarissen bij Nederlandse bedrijfsvestigingen met ten minste vijftig medewerkers, over het gebruik van besturingssystemen, databasemanagementsystemen (DBMS), netwerk- en systeemmanagementsoftware en applicatie-ontwikkeltools.

Doe mee: marktonderzoek Professionaliteit bij IT-contracten (27-06-2005)
Mitopics is gestart met het marktonderzoek �Professionaliteit bij IT-contracten�. Hierbij wordt gekeken naar de manier waarop IT-contracten tot stand komen, welke personen hierbij betrokken zijn en hoe de juridische aspecten behandeld worden.

Symantec jaaroverzicht 2003: trends in internetbeveiliging (17-12-2003)
Symantec houdt u graag op de hoogte van alle trends en ontwikkelingen rondom internetbeveiliging. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste internetbedreigingen en trends van het jaar 2003 en ook enkele verwachtingen voor het komende jaar.

Wat is de beste virusscanner? (23-04-2003)
Bron Computer!Totaal: Bijna elke dag worden nieuwe virussen losgelaten op het internet. Deze ongewenste indringers veroorzaken heel wat �computerleed�. Wie zijn pc wil beschermen, doet er goed aan een virusscanner aan te schaffen. Maar wat is voor u de beste keus? Om hierachter te komen onderzocht Computer!Totaal 8 scanners op de testbank.


Onerzoeksbureau GBNED