Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Archief Onderzoek

Pakketsoort - Salaris- en HRM-software > Soort > Loon- en salarisadm. en HRM

[ 1 ] tot [ 38 ] van totaal [ 38 ] berichten

Gids Salaris- en HRM-software 2023/2024 (04-10-2023)
Met de "Gids Salaris- en HRM-software" biedt Onderzoeksbureau GBNED inzicht in het complete spectrum van toepassingen op het gebied van salaris- en HRM-software. Ook deeloplossingen als personeelsplanning en zelfroosteren. In de gids zijn zo'n 50 toepassingen in kaart gebracht. Ook wordt aandacht besteed aan cloud computing, elektronische gegevensuitwisseling, data-analyse en Beveiliging van persoonsgegevens en de AVG.

Switchen van boekhoud-, salaris- en fiscale aangiftesoftware: vendor lock-in en dataportabiliteit (28-01-2019)
Gericht op standaard boekhoudsoftware, salarissoftware en fiscale aangifte software is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om te switchen van het ene naar het ander softwarepakket met behoud van gegevens. Dit heeft eveneens geleid tot een uitgewerkt voorstel gericht op de exit strategie van boekhoudsoftware.

Marktanalyse zelfroosteren (25-02-2018)
Zelfroosteren heeft als doelstelling medewerkers meer zeggenschap te geven over de eigen roosters en kan daarbij helpen bij het organiseren van een goede werk-privé balans. Zelfroosteren staat al een aantal jaren in de belangstelling, hetgeen ook te merken is aan het toenemende aanbod van softwaretools om zelfroosteren te ondersteunen.

Terugblik en presentaties praktijkdag Salaris en HR innovaties (21-10-2014)
Op 15 oktober 2014 vond in Expo Hoevelaken de eerste praktijkdag "Salaris en HR innovaties" plaats. Met aandacht voor: de Werkkostenregeling (WKR) in salaris- en boekhoudsoftware, de switch van administrateur naar adviseur en standaardisatie in gegevensuitwisseling met uitvragende partijen als de Belastingdienst en Pensioenfondsen.

Werkkostenregeling binnen salaris- en boekhoudsoftware (25-08-2014)
Dit rapport gaat met name in op de wijze waarop deze regeling ondersteund wordt door salaris- en boekhoudsoftware. In de meest ideale situatie is sprake van een functie of module "werkkostenregeling" die ondersteund wordt (of eigen gevoed) door zowel de boekhouding als de salarisadministratie.

Van clieop naar SEPA: gevolgen voor software en administratie: gratis rapport (01-08-2013)
Onderzoeksbureau GBNED heeft een uitgebreid rapport samengesteld over de overgang naar SEPA. Dit rapport geeft inzicht in: de verschillende betalingsinstrumenten en de gevolgen van SEPA, informatie per bank, IBAN en BIC, gevolgen voor administratiesystemen en openstaande- en aandachtspunten.

Welk HR-thema levert uw organisatie het meeste op? (09-08-2012)
Heeft uw organisatie zicht op de talenten en kennis van medewerkers? Speelt u al in op de trend Bring Your Own Device? Welk HR-thema helpt uw organisatie bij het realiseren van haar ambities? Wij zijn benieuwd naar uw mening voor de Raet HR Benchmark.

Zorgmarkt ICT Enquete 2012 (05-06-2012)
Uit de Zorgmarkt ICT Enquête 2012, een onderzoek dat vakblad Zorgmarkt samen met AFAS Software organiseerde, blijkt dat de mogelijkheden van procesautomatisering en digitalisering binnen de zorgsector nog onvoldoende worden erkend. Het onderzoek laat zien dat het merendeel van de Nederlandse zorginstellingen de meest basale administratieve processen inmiddels geautomatiseerd heeft, maar daarmee wordt slechts een klein deel van de automatiseringsmogelijkheden benut.

Onderzoek UNIT4: kwart organisaties denkt dat werkkostenregeling niet doorgaat (16-03-2012)
Uit recent onderzoek van UNIT4 onder bijna 400 organisaties blijkt dat driekwart van de Nederlandse organisaties nog niet is overgestapt op de werkkostenregeling. De werkkostenregeling omvat nieuwe regels voor vergoedingen aan werknemers en is vanaf 2014 verplicht voor alle werkgevers in Nederland.

AFAS publiceert gratis boekje over HR-issues (25-03-2011)
AFAS ERP Software heeft in samenwerking met HRpraktijk, vakblad voor personeelsmanagement, een gratis boekje over HR-issues gepubliceerd. Het boekje, genaamd ‘Hot in HR’, verschijnt in twee verschillende edities; HR-issues in de zorg en in het bedrijfsleven.

Gegevensaanlevering Pensioenfondsen (17-03-2011)
De werkgroep Gegevensuitwisseling van de Pensioenfederatie (een samenwerking van de drie pensioenkoepels VB, UvB en OPF) heeft als doelstelling: identificeren en uitwerken mogelijkheden om gegevens uitwisseling te verbeteren tussen Werkgevers, Administratie- en accountantskantoren, Deelnemers, Pensioenfondsen en UWV (Polisadministratie).

SEPA komt snel dichterbij: een samenvatting (28-12-2010)
Het doel van SEPA (Single Euro Payments Area) is dat het onderscheid tussen nationale en grensoverschrijdende euro betalingen verdwijnt. Oftewel het elimineren van de huidige verschillen tussen de landen in Europa voor de betaalinstrumenten en betalingsverkeer infrastructuren. SEPA markeert een nieuwe fase in ons betalingsverkeer en is in januari 2008 gestart met de invoering van de Europese overboeking. Recent (sinds november 2010) is ook de Europese incasso beschikbaar.

Marktanalyse salarissoftware 2010 (29-10-2010)
Het najaar is altijd een goed moment om na te gaan op welke wijze u de salarisadministratie wilt voeren in het nieuwe jaar. In tegenstelling tot een boekhoudpakket is overstappen naar andere salarissoftware redelijkerwijs alleen mogelijk op 1 januari van een nieuw jaar (i.v.m. de opbouw van cumulatieve gegevens).

HR-manager benut mogelijkheden e-HRM onvoldoende (27-04-2010)
HR-managers leggen al een aanzienlijk deel van hun HR-informatie vast in systemen en 92%* van hen geeft aan dat dit substantiële tijdsbesparing oplevert. Toch benut een meerderheid de mogelijkheden van e-HRM nog onvoldoende, met als gevolg dat de beschikbare gegevens niet toereikend zijn om HR-voorspellingen te doen.

Zicht op systemen voor Human Resource Management (18-02-2010)
De huidige softwaresystemen voor personeelsbeheer bieden onvoldoende inzicht in de kosten en het rendement van de HR-functie. Door een gebrek aan functionaliteit zijn de meeste pakketten dan ook ongeschikt om organisaties te ondersteunen bij strategische keuzes op het gebied van HR.

Employee Self Service (ESS) en het aanbod hiervan binnen salarissoftware (28-12-2009)
ESS treffen we aan in salaris- en HRM software die via het SAAS model wordt aangeboden of via Salaris Service Verwerking. Bij het SAAS model wordt de software als service, meestal via internet, beschikbaar gesteld. En bij salaris service verwerking is het al langer gebruikelijk om met behulp van internet mutaties door te geven of informatie op te vragen door de salarisadministrateur.

Onderzoek IBS: het gebruik van e-HRM is gedaald (17-12-2009)
Uit het jaarlijkse e-HRM-onderzoek van softwareleverancier IBS onder 169 middelgrote en grote bedrijven in Nederland blijkt dat het gebruik van e-HRM- oplossingen ten opzichte van vorig jaar niet spectaculair is gegroeid.

Marktanalyse salarissoftware 2009 (29-10-2009)
Een compleet overzicht van salarissoftware en verder aandacht voor: Zelf de salarisadministratie doen of uitbesteden. Digitaal pensioengegevens aanleveren met één druk op de knop en Extraterritoriale werknemers.

Lastenverlichting door uniforme standaard voor pensioenaangifte vanuit salarissoftware (15-07-2009)
Een belangrijk deel van administratieve lasten voor ondernemer komt voort uit pensioenregelingen, meestal als gevolg van CAO afspraken. Tot heden is er geen uniforme wijze om vanuit de salarisadministratie alle pensioenuitvoerders te voorzien van de juiste informatie. Reden voor Syntrus Achmea om het initiatief te nemen voor een uniform 'Pensioen aangifte bericht'. We kunnen spreken van een doorbraak.

Salaris- en personeelsadministratie geintegreerd of juist niet? (25-06-2009)
De marktanalyse, met het aanbod van standaard salarissoftware, in de uitgave van Salaris Rendement van oktober 2008, meldt al dat er een toename is te constateren van gecombineerde oplossingen op het gebied salaris- en HRM-software. Zo wordt er gewezen op het feit dat steeds meer salarissoftware ook functies bevatten die we als HRM kunnen beschouwen.

Software voor personeelsinformatie (23-03-2009)
Het aanbod van personeelsinformatiesystemen (ook aangeduid als HRM-systemen) is uitgebreid te noemen. Employee Self Service lijkt steeds meer standaard te worden binnen HRM-systemen. Het gaat dan om medewerkers zelf (online) toegang geven te geven tot hun gegevens en zelf mutaties te laten doorvoeren. In relatie tot de salarisadministratie kunnen medewerkers dan ook hun loonstroken en jaaropgaves raadplegen.

Ondersteuning CAO's binnen salarissoftware in beeld gebracht (10-01-2009)
Wat bedoelt een leverancier van salarissoftware met ondersteuning van CAO's? Is het salarissysteem volledig ingericht voor CAO's of moet u als gebruiker zelf aan de gang.

e-HRM levert vrijwel iedere organisatie financieel voordeel op (07-01-2009)
Uit onderzoek van softwareleverancier IBS onder 214 middelgrote en grote bedrijven in Nederland blijkt dat een derde van de respondenten die nog niet met e-HRM werken, dit nalaten vanwege kostenoverwegingen. Om te laten zien dat dit vooroordeel over e-HRM onjuist is, heeft IBS op haar website een online berekeningstool geplaatst waarmee P&O professionals kunnen uitrekenen wat het financiele voordeel van e-HRM is voor hun organisatie.

Ingebeelde weerstanden verhinderen echte doorbraak e-HRM (12-11-2008)
e-HRM is flink in opkomst. Het gebruik van elektronische HR-systemen is het afgelopen jaar toegenomen van 30% naar 50%. De groei van het gebruik van e-HRM in Nederland dreigt echter te stagneren door imaginaire weerstanden van managers.

Marktanalyse salarissoftware 2008: alle salaris software in beeld gebracht (20-10-2008)
In opdracht van Salaris Rendement heeft Onderzoeksbureau GBNED opnieuw alle standaard salarissoftware met relevante eigenschappen op een rij gezet. Conclusie: Steeds meer geintegreerde toepassingen voor salaris- en personeelsadministratie.

Salarissoftware: meer dan een veredelde rekenmachine (03-01-2008)
De meeste accountantskantoren hebben ook het voeren van een salarisadministratie opgenomen in hun dienstverlening aan clienten. Er zijn ook kantoren die zich volledig richten op salaris serviceverwerking. Serviceverlening op het gebied van salarisadministratie is er de laatste jaren niet eenvoudiger op geworden. Wat te denken van alle wetswijzigingen de afgelopen jaren, de elektronische loonaangifte en andere technologische ontwikkeling zoals de digitale loonstrook en Employee Self Service(ESS). Het is natuurlijk wel zaak dat u uw clienten laat profiteren van deze ontwikkelingen.

Salarisrompslomp de deur uit (03-12-2007)
Gewoon de gehele salarisrompslomp de deur uit. We hebben het dan over salaris serviceverwerking. Toch blijven er nog wel werkzaamheden op het gebied van salarisadministratie voor u zelf over. En enige kennis op het gebied van salarissen kan ook geen kwaad, Uw personeel komt immers wel bij u met vragen.

Samenwerking HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en bedrijfsleven leidt tot efficient werkende HRM toepassing (14-11-2007)
De aansluiting tussen regionaal bedrijfsleven en beroepsopleidingen bleek in het verleden verre van optimaal. Ondernemers hadden geen inzicht in het opleidingsaanbod en onder meer de vakcompetenties voor de verschillende functies.

Marktanalyse salarissoftware en lastenverlichting door Employee Self Service (28-10-2007)
Administratieve lastenvermindering: niet waargemaakt door de overheid, maar door Employee Self Service wel mogelijk.
En net zoals voorgaande jaren is het volledige aanbod van standaard salarissoftware voor u in kaart gebracht.

Bieden HRM systemen voldoende ondersteuning? (28-10-2007)
Een goed HRM-systeem kan een oplossing vormen voor de stapels papierwerk met registrerende- en controlerende handelingen, dikwijls verdeeld over meerdere systemen, zodat voorkomen kan worden dat onnodig veel tijd besteed wordt aan administratief werk.

Salarisverwerking via internet in opmars (31-08-2007)
Dat steeds meer diensten via internet worden aangeboden zal niemand ontgaan zijn. Salarisverwerking via internet blijft hierbij niet achter.

Salarisadministratie: uitbesteden of zelf doen? (08-08-2007)
Wat is voor u de beste oplossing: de administratie zelf doen met een geschikt softwarepakket, een salarisadministrateur aannemen, of alles uitbesteden? Op de website van Microsoft voor ondernemers zijn een aantal zaken op een rij gezet.

Problemen bij Belastingdienst en UWV: softwareleveranciers de dupe (25-07-2007)
De uitwisseling van (loonheffings)gegevens tussen Belastingdienst en UWV werkt niet goed. Niet alle aangeleverde gegevens blijken meer beschikbaar in originele vorm. Bij het UWV blijken gegevens overschreven en door elkaar gehaald. En bij de belastingdienst zijn de loonaangiften niet bewaard. Ruim 30 leveranciers van salarissystemen moeten herstelsoftware schrijven.

De digitale loonstrook en employee self service in opmars (30-05-2007)
Steeds meer standaard salarissoftware biedt de mogelijkheid om loonstroken digitaal aan te leveren aan personeelsleden. Onder digitaal aanleveren verstaan we dan het verzenden van een loonstrook per email en de mogelijkheid om een loonstrook digitaal op te vragen via een (beveiligde) website.

Salarissoftware, prijzenoorlog onder de aanbieders: shoppen loont (27-04-2007)
Wij hebben een overzicht voor u samengesteld met het actuele aanbod van standaard loon- en salarissoftware. Als het gaat om het in kaart brengen van beschikbare functies en eigenschappen blijken leveranciers over het algemeen graag bereid hieraan mee te werken. Anders is het als we vragen naar de prijsstelling van de software.

Marktanalyse: HRM software 2006 (28-12-2006)
Met bijbehorende eigenschappen, zoals: personeelsdossier, sollicitaties, arbeidsvoorwaarden, cafetariamodel, personeelsbeoordeling, opleiding en ervaring, functieprofilering en matching, personeelsrooster, urenregistratie, verlofregistratie, ziekteverzuim, salarisadministratie, koppeling Office toepassingen, koppeling andere administraties, en het gebruik van internet.

Marktanalyse: salarissoftware 2006 (28-12-2006)
In tegenstelling tot software voor bijvoorbeeld relatiebeheer en boekhouding zien we geen groei in het aanbod van salarissoftware. Al jaren is sprake van zo'n 40 oplossingen van een gelijknamig aantal aanbieders. Gezien de steeds complex wordende materie verwachten wij dat het aanbod van salarissoftware de komende jaren zelfs wat zal afnemen.

KPMG: Systemen voor Human Resources Management(HRM) (30-12-2004)
KPMG Information Risk Management heeft in 2004 een onderzoek uitgevoerd naar een aantal HRM-pakketten dat op de Nederlandse markt verkrijgbaar is. Het onderzoek is gratis beschikbaar via de website van KPMGOnerzoeksbureau GBNED