Softwarepakketten.nl

Archief Software nieuws

Pakketsoort - Externe verslaggeving > Soort > Externe verslaggeving

[ 1 ] tot [ 23 ] van totaal [ 23 ] berichten

SnelStart en MLE realiseren koppeling inclusief RGS (10-04-2019)
Het samenstellen van financiële rapportages wordt steeds verder geautomatiseerd. Het verwerken van cijfers naar jaarrekeningen, accountantsrapporten, publicatiestukken en samensteldossiers hoeft niet meer handmatig te gebeuren en zelfs niet meer via verschillende systemen.

Nieuw (elektronisch) format op komst voor jaarrekeningen (04-03-2019)
De Europese Commissie is onder voorbehoud akkoord gegaan met de Regulatory Technical Standards (RTS) voor een European Single Electronic Format (ESEF). Dit is een nieuw format voor jaarrekeningen dat op haar verzoek is opgesteld door de European Securities and Markets Authority (ESMA). Het is belangrijk dat beursgenoteerde ondernemingen op tijd kennis nemen van deze nieuwe regels en voorbereidingen treffen.

Make Life Easier opent nieuwe vestiging in Enschede (16-01-2019)
Eind 2018 is er in Enschede een nieuwe vestiging van Make Life Easier geopend. Vanuit deze vestiging leveren de Twentse collega's een bijdrage aan de ontwikkeling en de support van de MLE software. Volgens het principe "volg het talent" is deze vestiging opgericht waarbij we IT en accountancytalenten in het Oosten van het land de mogelijkheid bieden om zich in de fintech te ontwikkelen.

SBR Banken levert digitale versie voor de Standaard Bankverklaring (12-04-2018)
SBR Banken publiceert vandaag de definitieve versie van de Standaard Bankverklaring taxonomie (SBV12). Hiermee is de stap gezet om de Standaard Bankverklaring (SBV) digitaal te leveren. De SBV is een document die de bank verstrekt (op verzoek van de ondernemer) aan de accountant voor het controleren van de jaarrekening.

Vastgoeddata sneller, slimmer en beter uitwisselen tussen vastgoedwereld en banken (19-03-2018)
SBR Banken publiceert vandaag de definitieve versie van de nieuwe Vastgoedtaxonomie. Hiermee wordt een flinke stap gezet om vastgoeddata sneller, slimmer en beter uit te kunnen wisselen tussen partijen in de commerciële vastgoedwereld en de banken. De Vastgoedtaxonomie vormt de basis voor digitalisering en standaardisering van met name taxatiegegevens en huurlijsten.

Van Micro tm Middelgroot, de echte SBR-oplossing, MLE publiceert Nederlandse Taxonomie NT12 voor boekjaar 2017 (31-01-2018)
Make Life Easier ontwikkelt intuïtieve, gebruiksvriendelijke accountancy software voor de controle- en samenstelpraktijk. MLE samenstel is de enige geïntegreerde samensteloplossing met een samensteldossier, een rapport- en SBR instance generator in één workflow. Over SBR instance voor de KvK of de Banken hoeft u zich geen zorgen te maken.

Eneco Groep deponeert eerste CbCR rapportage van Nederland bij de Belastingdienst (08-12-2017)
Eneco Groep heeft als eerste organisatie in Nederland de verplichte Country-byCountry-rapportage (CbCR) gedeponeerd bij de Belastingdienst. Deze belastingrapportage is verplicht voor bedrijven met een omzet groter dan 750 miljoen euro.

SBR Verwerker en SBR Viewer gereed voor definitieve versie NT12 (20-11-2017)
Momenteel zijn de accountantskantoren welke een wettelijke controle ondersteunen zeer druk met het implementeren van SBR in hun werkproces. Dit i.v.m. de verplichtstelling publicatie Middelgroot m.i.v. 1 januari 2018 over het boekjaar 2017. Daar Accept alle SBR documenten op een generieke wijze opbouwt is het voor ons mogelijk om snel een versie uit te brengen.

Kwaliteitsslag met nieuwe Bankentaxonomie (09-10-2017)
SBR Banken publiceert vandaag de alfaversie van de nieuwe Bankentaxonomie, de BT12. Met de nieuwe editie wordt opnieuw een kwaliteitsverbetering behaald en ook beter aangesloten op de modellen van de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. Daarmee wordt opnieuw vooruitgang geboekt ten opzichte van de bestaande Bankentaxonomie.

Accept neemt deel aan pilot SBR met BDO en Deloitte (27-09-2017)
Accept Software neemt deel aan de SBR pilot ‘begeleide implementatie deponering middelgroot’. Deze pilot vindt plaats in de maanden september tot en met november 2017. De pilot is een initiatief van de Kamer van Koophandel (KvK) en Logius. Accountantskantoren en softwareontwikkelaars werken in de pilot samen om ervaringen op te doen rondom het deponeren van jaarrekeningen van middelgrote ondernemingen in de keten.

SBR Verwerker en SBR Viewer gereed voor betaversie NT12 (19-09-2017)
Het SBR Programma heeft op 15 september jl. de betaversie van de Nederlandse Taxonomie gepubliceerd. De NT12.b omvat de taxonomieën voor de Kamer van Koophandel. De betaversie van de NT12 is opgebouwd volgens de RFC Folderstructuur en Releasemanagement en is in deze vorm nu ook volledig in de SBR Verwerker en SBR Viewer geïmplementeerd.

ESMA kiest voor Inline XBRL (26-12-2016)
Beursgenoteerde ondernemingen moeten vanaf 1 januari 2020 hun jaarrekening op basis van HTML publiceren. De geconsolideerde jaarrekening moet zelfs worden opgesteld op basis van Inline XBRL.

CaseWare ontvangt Gouden predicaat SBR Banken (08-11-2016)
CaseWare Nederland heeft tijdens een feestelijke uitreiking van SBR Banken het Gouden predicaat ontvangen. Met dit Gouden predicaat heeft CaseWare aangetoond ruim 500 succesvolle kredietrapportages te hebben gefaciliteerd aan ABN AMRO, ING en Rabobank. Deze rapportages zijn zowel technisch als in inhoudelijk opzicht succesvol aangeleverd.

Primeur: eerste digitale jaarrekening met digitaal getekende accountverklaring ingestuurd via SBR (22-07-2016)
Op maandag 11 juli 2016 is voor het eerst een jaarrekening met een digitaal getekende accountantsverklaring aangeleverd bij de Autoriteit woningcorporaties (via CorpoData). Het is een primeur dat de woningcorporatie een digitale jaarrekening voorzien van een digitaal getekende accountantsverklaring instuurt via SBR.

Tweede herijkte Roadmap vastgesteld: SBR op weg naar 2020 (22-07-2016)
Bij het opstellen van de SBR Roadmap in 2014 is afgesproken dat deze jaarlijks wordt herijkt op basis van ontwikkelingen en bereikte resultaten. Het SBR Beraad heeft in juli 2016 de tweede herijkte roadmap vastgesteld. In de herijkte versie wordt onder andere zichtbaar dat er voortgang is geboekt. Zo is RGS (Referentie GrootboekSchema) in beheer genomen en krijgen de eerste praktijkoplossingen vorm.

Ontwikkelingen vanuit het Auditfileplatform met kwaliteit van de auditfiles en referentieset voor data-analyse (11-07-2016)
Op 15 juni j.l. zijn tijdens een overleg van het Auditfileplatform een aantal interessante ontwikkelingen aan de orde gekomen, zoals: kwaliteit van de auditfiles, de ontwikkeling van een referentieset voor data-analyse en de introductie van de Stuurgroep Auditfile.

CBS ontvangt eerste berichten via SBR (05-07-2016)
Zorgen voor meer gemak en nut voor de MKB-er, dat is één van de doelen die CBS nastreeft. Meer gemak, omdat het met een druk op de knop mogelijk wordt een vragenlijst in te vullen en te versturen aan CBS. Te beginnen met de maand- en kwartaalenquêtes voor de economische statistieken.

XBRLreports lanceert een nieuwe module voor kredietaanvragen voor micro-entiteiten (04-07-2016)
XBRLreports lanceert een nieuwe module voor kredietaanvragen voor micro-entiteiten. Hierbij maakt XBRLreports gebruik van SBR voor banken. Een proef met drie kantoren en hun softwareleveranciers is succesvol afgerond. De kosten om een kredietrapportage samen te stellen zijn door deze module beperkt. De module is nu nog alleen beschikbaar voor kantoren die de AccountView software van Visma gebruiken.

Elektronisch deponeren in Handelsregister is een feit (02-05-2016)
Met ingang van 1 juli 2016 treedt de wet in werking die het elektronisch deponeren van de jaarrekening in het Handelsregister regelt. De Algemene maatregel van Bestuur en de nota toelichting ‘Elektronische deponering Handelsregister’ zijn gepubliceerd in het Staatsblad van 25 april 2016. Daarmee is het exclusief elektronisch deponeren in het Handelsregister een feit.

Nieuw rapport "Software voor externe verslaggeving" toont aan dat deponeren jaarrekening via SBR commodity wordt binnen standaard boekhoudsoftware (26-04-2016)
Het nieuw verschenen rapport "Software voor externe verslaggeving: SBR jaarrekening en meer" geeft nu inzicht in standaard software voor externe verslaggeving en daarmee samenhangende zaken, zoals SBR. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de relatie met digitaal dossierbeheer, auditfuncties, portaaltoepassingen en consolidatie.

Referentie grootboekschema (RGS): ruim drie jaar na de start maken we (opnieuw) de balans op (14-12-2015)
RGS is inmiddels positief opgepakt door leveranciers van boekhoudsoftware. Opvallend hierbij is wel dat al snel geroepen wordt dat de software ‘RGS’ ondersteund, zonder dat de gebruiker precies weet wat met dit laatste wordt bedoeld. Want met alleen een RGS-codering opgeven in een vrij tekstveld binnen het grootboek komt de gebruiker niet ver.

Elektronisch deponeren jaarrekening bij Kamer van Koophandel verplicht vanaf boekjaar 2016 (13-12-2015)
Vanaf boekjaar 2016 kunnen deponeringsplichtige bedrijven de jaarrekening alleen elektronisch deponeren bij de Kamer van Koophandel. De Eerste Kamer heeft daartoe op 8 december de wettelijke grondslag gecreëerd door het wetsvoorstel "Elektronisch deponeren van bescheiden in het Handelsregister" te aanvaarden. De verplichting geldt in eerste instantie voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse micro en klein.

Wetsvoorstel verplichtstelling SBR bij deponering KvK door Tweede Kamer aangenomen (26-11-2015)
XBRL Nederland heeft vanaf het begin haar ondersteuning gegeven bij het initiatief voor de invoering van wetswijzigingen om deponering bij het handelsregister uitsluitend elektronisch te laten verlopen. Het betreft wijzigingen in de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg.


Onerzoeksbureau GBNED