Softwarepakketten.nl

Archief Onderzoek

OpenSource > OpenSource

[ 1 ] tot [ 11 ] van totaal [ 11] berichten

De IT-Jurist: Open Source, een introductie (18-07-2014)
In dit artikel van De IT-Jurist worden in vogelvlucht de belangrijkste aspecten van het gebruik van Open Source software besproken. Open Source software is software waarvan de broncode door de maker ervan vrij ter beschikking wordt gesteld. De broncode is software in de vorm van een voor een mens te begrijpen programmeertaal en de daarbij horende documentatie.

Open source blijft populair bij ICT-dienstverleners en overheid (24-08-2011)
Uit analyse van Computer Profile, de informatieleverancier voor de ICT-branche, blijkt dat het gebruik van open source software zich vooral afspeelt binnen het domein van de IT-professional. Bijna een kwart van de bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers geeft aan in de software stack gebruik te maken van open source oplossingen.

Besparingen Rijk met opensourcesoftware beperkt mogelijk (16-03-2011)
De mogelijkheden voor de rijksoverheid om te besparen door meer gebruik te maken van open ICT-technologie (open standaarden en opensource-software) zijn beperkt. Het Rijk maakt al veel gebruik van open software.

Waarom duurt het al bijna tien jaar om de open standaard XBRL gemeengoed te laten zijn in Nederland? (01-10-2010)
XBRL is een open op XML gebaseerde standaard voor het op uniforme wijze communiceren van bedrijfsgegevens. XBRL kunnen we dus zien als een ‘barcode voor financials’. We labellen als het ware alle cijfertjes die gerapporteerd worden. Simpel nietwaar? Ik vraag me af waarom het dan al bijna tien jaar duurt om XBRL als ‘open standaard’ gemeengoed te laten zijn in Nederland?

Terugblik kenniscongres administratieve software 2009 (13-11-2009)
Op 12 november 2009 is voor de derde maal het "Kenniscongres Administratieve software" gehouden. Met onder andere: Software certificering, OverheidsTransatiePoort (OTP), Elektronisch factureren en UBL, Open Standaarden, XBRL en kredietrapportages, Horizontaal toezicht Belastingdienst en trendanalyse financieel administratieve software).

Wereldwijd onderzoek naar gebruik en groei van open source (24-04-2009)
Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), marktleider in opensourceoplossingen, kondigt de Open Source Index aan, een onderzoek in samenwerking met het Georgia Institute of Technology over het gebruik van opensourceactiviteiten en -omgevingen in 75 verschillende landen. Het onderzoek gaat in op de acceptatie van open source in sectoren zoals overheid, bedrijven maar ook bij individuele gebruikers.

Horizontaal toezicht Belastingdienst versus Open Source bedrijfsapplicaties (13-11-2008)
Bij horizontaal toezicht laat de onderneming de fiscus als het ware over haar schouder meekijken in de keuken. Betrouwbaar werkende softwaresystemen spelen hier natuurlijk ook een rol. Het gaat bij dit laatste niet alleen om het boekhoudsysteem bij het accountants- of administratiekantoor, maar bijvoorbeeld ook om kassasoftware, salarissoftware en ERP systemen.

Werken met Open Source: een afstudeerscriptie (17-08-2008)
Marteniek Bierman heeft als afstudeerscriptie aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) gekozen voor Open Source. De scriptie is bedoeld als een handvat voor een ieder die in de praktijk met Open Source aan het werk gaat.

Nederland Open in Verbinding (22-02-2008)
Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open
Source Software bij de (semi-)publieke sector. Open standaarden en open source software worden vaak in een adem genoemd. Het zijn
echter twee verschillende onderwerpen. De reden waarom dit actieplan open standaarden en open source software in samenhang adresseert is dat ze belangrijk zijn voor het realiseren van meer openheid van ICT-systemen.

Onderzoek naar gebruik open standaarden
en open source software in de overheid en (semi)
publieke sector
(15-08-2007)
Het Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom, heeft MarketCap de opdracht gegeven een onderzoek naar het gebruik van open standaarden en open source software binnen de gehele overheid en (semi) publieke sectoren uit te voeren.

Bedrijven lopen (nog) niet warm voor OpenSource software (28-12-2006)
OpenSource wordt ook vaak gezien als alternatief voor software van het machtige Microsoft. Het gaat dan meestal om een LINUX alternatief voor het besturingssysteem Windows of een Office suite als alternatief voor Microsoft Office. We moeten daarbij alleen niet uit het oog verliezen dat Microsoft zo machtig is geworden omdat hun software over het algemeen eenvoudig is te installeren, goed gedocumenteerd is en gebruikersvriendelijk is.


Onerzoeksbureau GBNED