Softwarepakketten.nl

Archief Software nieuws

[ 1 ] tot [ 35 ] van totaal [ 35 ] berichten

Lancering gratis Auditfiles Viewer (01-09-2020)
Easy2Analyse biedt nu kosteloos een Auditfiles Viewer. De Auditfiles Viewer maakt het voor de eindgebruiker mogelijk auditfiles eenvoudig te ontsluiten, te controleren en op basis hiervan, indien nodig, fouten in de administratie herstellen. Gegevens worden gebruiksvriendelijk gepresenteerd. Daarbij is ook voorzien in drill-down- en sorteermechanismen.

Uitnodiging voor plenaire bijeenkomst Auditfileplatform d.d. 4 oktober 2019 (01-10-2019)
Op vrijdag 4 oktober 2019 is er van 13:30 tot 16:00 uur een bijeenkomst van het Auditfileplatform. Op deze bijeenkomst zal de governance van de auditfiles aan de orde komen en (verder) worden ingericht. U kunt hiervoor punten aandragen.

Plenaire bijeenkomst Auditfileplatform verschoven naar september 2019 (12-06-2019)
Wij hebben besloten om de op 17 juni 2019 geplande bijeenkomst van het Auditfile Platform te verschuiven naar de tweede helft van september 2019. Dit is mede gedaan omdat we denken dat er dan meer concreet zicht is op de ontwikkeling van RGS in samenhang met de XML Auditfile Financieel.

Uitnodiging voor plenaire bijeenkomst Auditfileplatform op 17 juni 2019 (12-05-2019)
Op maandag 17 juni 2019 van 13:30 tot 16:00 uur is er een bijeenkomst van het Auditfileplatform. Behandeld worden: Auditfile Afrekensystemen, Auditfile Financieel, Auditfile Salaris, Auditfiles, BoordComputer Taxi en RitRegistratieSystemen.

Easy2Analyse en BDO werken samen in de dataketen (08-05-2019)
BDO Accountants & Adviseurs kiest voor Easy2Analyse als partner om de verwerking van gegevens vanuit uiteenlopende financiële systemen te faciliteren. Easy2Analyse fungeert daarbij als centrale hub voor het inlezen van de verschillende auditfiles, het standaardiseren van deze files en het resultaat daarvan aan te leveren aan het dataplatform van BDO.

Boekhoudsoftware en exitstrategie voor ZZP en klein MKB: harde of zachte exit? (12-02-2019)
Gericht op boekhoudsoftware voor de doelgroep "ZZP en klein MKB" is volgens Gerard Bottemanne van onderzoeksbureau GBNED een goede standaard op zijn plaats als het gaat om de exit strategie en het bewaren van digitale administratiegegevens over afgelopen boekjaren. Door het ontbreken van een standaard is er een willekeur aan afspraken die leveranciers van boekhoudsoftware maken met gebruikers die opstappen.

Switchen naar andere boekhoud-, salaris- en fiscale aangiftesoftware: in hoeverre is sprake van vendor lock-in? (30-11-2018)
Het laatste kwartaal van het jaar is voor onder andere administratie- en belastingadvieskantoren het moment om al dan niet over te stappen naar andere boekhoud-, salaris- of fiscale aangiftesoftware. Hier speelt dan steevast de vraag in hoeverre switchen naar een ander softwarepakket mogelijk is met behoud van gegevens.

Gratis viewer van Invantive brengt auditfiles tot leven (30-06-2018)
Met Invantive Business kun je bedrijfsgegevens analyseren die vastgelegd zijn als bestanden in het XML Auditfile Financieel (XAF) formaat (versie 3.2). De Open Data licentievorm maakt dit gratis mogelijk. Je kijkt dus via een soort boekhoudpakket op Windows naar de inhoud van 1 of 100 auditfiles tegelijk.

Plenaire vergadering van het Auditfile platform op 14 juni 2018 (16-05-2018)
In deze jaarlijkse vergadering nemen we de actuele ontwikkelingen betreffende de auditfile familie met elkaar door en geven we de verschillende domeingroepen de gelegenheid om te overleggen over de roadmap van hun auditfile voor het komende jaar.

Auditfileplatform: domein auditfile logistiek, vergadering op 22 maart 2018 (02-03-2018)
Op 22 maart 2018 is er een vergadering van het domein auditfile logistiek. Omdat er Engels sprekende deelnemers zijn, zal de vergadering in het Engels worden gehouden. De rest van de aankondiging met voorgestelde agenda is daarom ook in het Engels.

Uitbreiding Easy2Analyse door groot enthousiasme gebruikers (14-02-2018)
Easy2Analyse biedt voor de controlepraktijk en voor de samenstelpraktijk van accountants een krachtig instrument dat op een praktische wijze de behoefte aan data analyse invult. Meer dan 130 analyses en ingebouwde controles en belastingdienst conforme steekproef. Uiteraard wordt het Referentie Grootboek Schema (RGS) ondersteund. Op basis van RGS kan in een handomdraai een jaarrekening worden gemaakt.

Belastingdienst ziet kansen om de implementatie van XAA (Auditfile afrekensystemen) in de Nederlandse markt te versnellen (11-01-2018)
Vanaf januari 2017 stelt Noorwegen specifieke eisen aan kassa’s. Marktpartijen geven een “Produkterklaerung” af waarin ze aangeven dat aan de voorwaarden wordt voldaan. De eisen lijken verregaand overeen te komen met de Norm voor een Betrouwbaar Afrekensysteem. Het afrekensysteem moet een export door middel van de SAF-T cashregister aan kunnen leveren. Het SAF-T cashregister is direct afgeleid van de Nederlandse XAA (de XML Auditfile Afrekensystemen).

Oude administratie overzetten of niet? En gelijk over op RGS (15-12-2017)
De kogel is door de kerk. Je gaat over op een online boekhoudpakket en hebt hiermee overal toegang tot je (klant)administratie(s). Op laptop en mobiel. Je hoeft niet bang te zijn dat gegevens verloren gaan, want alles staat veilig in de cloud. De vraag is nu: oude administratie(s) overzetten of met een schone administratie beginnen?

Consultatieversie Auditfile Afrekensystemen (XAA) beschikbaar (04-11-2017)
In mei 2017 heeft de werkgroep Auditfile Afrekensystemen van het Auditfile Platform een consultatieversie gepubliceerd. We willen deze consultatieversie XAA 3.2 uiterlijk eind dit jaar definitief maken, gezien de actuele ontwikkelingen in de rapportage- en audit- keten (waarin de auditfiles, tezamen met RGS, en standaardanalyses) een steeds prominentere rol spelen.

RGS 3.0 en Auditfile Financieel XAF 3.2: een mooi koppel (23-10-2017)
Een interview met Peter Waas, hoofd team Vaktechniek bij de Corporate Dienst Vaktechniek van de Belastingdienst. “De Belastingdienst participeert al diverse jaren in de SBR/RGS-groepen en het Auditfile platform. Wij ondersteunen de oproep van de afgelopen maanden om RGS 3.0 en Auditfile XAF 3.2 te implementeren”, aldus Peter Waas.

Consultatieversie Auditfile Financieel (XAF) beschikbaar met duidelijkheid over het vullen van RGS-codes (07-09-2017)
Een consultatieversie van XAF 3.2 is beschikbaar met als doel het verhogen van de kwaliteit van de vulling van XAF 3.2. Enerzijds op het niveau van enkele veldspecificaties en anderzijds gericht op duidelijkheid over het vullen van RGS-codes.

NEN bijeenkomst ISO/PC 295 Audit data collection op 18 november a.s. te Delft (06-11-2016)
Tijdens deze informatiebijeenkomst over het ISO project Audit Data Collection zal er een update worden gegeven over de status van het project. Het doel van deze informatiebijeenkomst is het nut en noodzaak van Nederlandse deelname in het ISO project te bepalen.

Ontwikkelingen vanuit het Auditfileplatform met kwaliteit van de auditfiles en referentieset voor data-analyse (11-07-2016)
Op 15 juni j.l. zijn tijdens een overleg van het Auditfileplatform een aantal interessante ontwikkelingen aan de orde gekomen, zoals: kwaliteit van de auditfiles, de ontwikkeling van een referentieset voor data-analyse en de introductie van de Stuurgroep Auditfile.

Easy2Analyse: Verrijk uw analysekracht (10-03-2016)
De toepassing van data analyse in de accountancypraktijk en ontwikkelingen daarin staan niet stil. De afgelopen tijd is weer het nodige werk verzet en is Easy2Analyse nog verder uitgebreid. Het resultaat is een nieuwe versie die uw analysekracht verder verrijkt.

De nieuwe auditfile afrekensystemen (XAA versie 3.1) is na de consultatieperiode definitief vastgesteld (20-02-2016)
Het Auditfile platform laat weten dat de specificatie van de nieuwe auditfile afrekensystemen (XAA versie 3.1) na de consultatieperiode definitief is vastgesteld en met deze mededeling ook gepubliceerd.

Bijeenkomst 17-2-2016: vooruitblik op implementatie van nieuwe versie Auditfile Afrekensystemen (XAA) (24-01-2016)
Vooruitblik op de implementatie van de nieuwe versie van de XML Auditfile Afrekensystemen - XAA (versie 3.1). Met de vaststelling van XAA 3.1 is er een uitbreiding plaatsgevonden met logistieke data en RGS-koppelingen. Hoe kunnen deze nu benut worden in praktijk; de 'win-win' van de XAA.

Voorstel tot inrichten stuurgroep Auditfileplatform (24-11-2015)
Nu de auditfile-familie inmiddels is uitgegroeid tot acht domeingroepen (Financieel, Salaris, Afrekensystemen, Voorraad/Logistiek, Ritregistratiesystemen, Containerterminal, Board Computer Taxi en Toegangscontrole) groeit de behoefte aan strategische sturing, zonder daarbij de autonomie van de individuele domeingroepen aan te tasten.

Naadloze integratie kassatransacties en boekhouden met behulp van RGS (24-11-2015)
Medio 2007 is Newway gestart – samen met haar relatie en businesspartner ICT-Coach - met het ontwikkelen van een journaalpostenlandschap. Dit om de transacties vanuit een kassasysteem naar een boekhoudpakket goed te kunnen inrichten en volgen. Inmiddels is aansluiting gevonden op basis van RGS.

Verslag Overleg XML Platform t.a.v. Auditfiles (XAA, XAF en XAS) (30-06-2015)
Op 17 juni 2015 heeft een overleg plaatsgevonden van het XML Platform t.a.v. Auditfiles (XAA, XAF en XAS). Vanuit dit overleg met meerdere marktpartijen is een uitgebreid verslag beschikbaar met interessante zaken voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van de (XML) Auditfiles.

Op 25 november 2014 organiseert het XML-Platform een bijeenkomst met betrekking tot de auditfile afrekensystemen (XAA) (20-11-2014)
In een voorbereidingsgroep bestaande uit software ontwikkelaars, intermediairs en Belastingdienst is gediscussieerd over de wijze waarop boekingsgangen / journaalposten met ondersteuning van de RGS-code (RGS= referentie grootboek schema), gerealiseerd kunnen worden. En op welke wijze gewenste analyse rapportages kunnen worden gemaakt op basis van de standaard data-set van de XAA-specificatie.

Gebruik van een Auditfile vanuit boekhoudsoftware in Frankrijk verplicht (22-07-2014)
Sinds 1 januari 2014 is in Frankrijk wetgeving die de aanlevering, op 1e verzoek van de Franse Belastingdienst, van een 'Fichier Audit Informatisé AED (FAIA) a.k.a. Fichier d’Ecritures Comptables (FEC)' over de jaren 2011, 2012 en 2013 verplicht. De Fichier d’Ecritures Comptables (FEC) is feitelijk gewoon een Auditfile conform de SAF-T v2.0 specificatie.

WyXX biedt als eerste softwareleverancier de Auditfile versie 3.2 met de referentiecodes uit het Referentie Grootboekschema (RGS). (26-06-2014)
WyXX is er in geslaagd als eerste softwareleverancier de Auditfile versie 3.2 INCLUSIEF de referentiecodes uit het Referentie Grootboekschema (RGS) te implementeren als functie binnen haar boekhoudpakket.

Referentie grootboekschema (RGS): historie, status, relatie met SBR en aandachtspunten, samengevat in rapport (28-05-2014)
Op 27 mei j.l. is de eerste versie van het Referentie grootboekschema (RGS) geïntroduceerd. RGS is een omvangrijk uniform (grootboek)rekeningschema dat als belangrijkste functie heeft rapportages vanuit de boekhouding te vereenvoudigen. Om duidelijkheid te verschaffen over de rol van het RGS, de status van RGS, de relatie met SBR en vooral ook aandachtspunten heeft Onderzoeksbureau GBNED een uitgebreid rapport/document samengesteld.

De nieuwe QDAC auditfileviewer (28-03-2014)
Al ruim 2 jaar is het programma QDAC op de markt dat diepgaande data analyse en bestandsconversie ondersteund. Inmiddels zijn er veel IT professionals, adviseurs en mensen in de financiële wereld die dit programma tot volle tevredenheid gebruiken. Bestandsformaten die door QDAC ondersteund worden zijn: auditfile financieel, auditfile salaris en auditfile afrekensystemen.

Gids boekhoudsoftware 2014: ruim aanbod, maar lang niet alle boekhoudsoftware biedt dezelfde functionaliteit (19-11-2013)
Dat het aanbod van standaard boekhoudsoftware afneemt naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt is niet verrassend. Wel verrassend is het enorme aanbod van standaard boekhoudsoftware (meer dan 50) voor alleen al de doelgroep ZZP'ers en klein MKB. Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals) hebben wat dat betreft minder te kiezen met een aanbod van zo’n tien pakketten.

XML Platform en Kennisplatform organiseren op 26-9 a.s. een bijeenkomst (10-09-2013)
Op donderdag 26 september a.s. is een gezamelijke bijeenkomst gepland van het XML Platform en het Kennisplatform administratieve software. Aan de orde komen: simpler-invoicing doorbraak eFactureren, software voor koppeling Digipoort, eID stelsel en actuele ontwikkelingen rondom de XML Auditfiles.

Asperion meldt nieuwe data export mogelijkheden (29-07-2013)
Soms bent u op zoek naar informatie uit de administratie die niet direct uit die rapportages is af te leiden. Om aan deze wens tegemoet te komen heeft Asperion het Data Export Centrum ontwikkeld waarmee alle grootboekmutaties geëxporteerd kunnen worden in zowel onbewerkte vorm (data dump) als in een vorm die geschikt is voor andere typen software pakketten.

Infine Software introduceert Infine Grootboekanalyse (04-06-2013)
In aanvulling op het huidige softwareaanbod van Infine Software, introduceert het bedrijf de nieuwe module Infine Grootboekanalyse. Deze module helpt, naast het in beeld brengen van bijzonderheden of afwijkingen in een administratie, ook bij het controleren van afloop van openstaande posten en het grafisch weergeven van resultaten per periode.

Volgende gratis bijeenkomst Kennisplatform op dinsdag 27 september 2011 (24-05-2011)
De eerstvolgende gratis bijeenkomst van het Kennisplatform administratieve software is gepland op dinsdagmiddag 27 september. Op de agenda staat in elk geval: gegevensuitwisseling met de Auditfile, horizontaal toezicht en eHerkenning.

Kennisplatform Administratieve software: kick-off 11 feb a.s. (30-01-2010)
Na een periode van voorbereiding en overleg met marktpartijen heeft ECP-EPN in samenwerking met onderzoeksbureau GBNED nu het “Kennisplatform Administratieve software” opgericht. De belangrijkste doelstelling van dit platform is kennisoverdracht richting softwareleveranciers.


Onerzoeksbureau GBNED