Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Archief Onderzoek

XBRL > SBR / XBRL

[ 1 ] tot [ 50 ] van totaal [ 92 ] berichten

Complete RGS gids: ontstaan, invloed SBR en RGS MKB (11-04-2023)
Dit rapport richt zich primair op de implementatie van RGS binnen de doelgroep MKB ondernemers en de daar ondersteunende accountants- en administratiekantoren. Daarnaast richt dit rapport zich op de historie en oorspronkelijke doelstelling van RGS. De opbouw van het RGS en de invloed van het SBR programma.

Gids boekhoudsoftware 2022: alle standaard boekhoudsoftware en hun functionaliteit (13-06-2022)
De Gids boekhoudsoftware geeft inzicht in nagenoeg ALLE standaard boekhoudpakketten voor de Nederlandse markt. Onderverdeeld naar: ZZP'ers en klein MKB, Middelgrote bedrijven (MKB) en Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals). Compleet met eigenschappen per pakket. De Gids is gratis beschikbaar in PDF-formaat.

Boekhoudsoftware: standaarden en koppelingen (29-03-2022)
Stel je schaft een nieuw boekhoudpakket aan en dan blijkt dat je inkoopfacturen nog steeds, al dan niet deels, met de hand moet boeken. Je BTW-aangifte met de hand indienen via de website van de belastingdienst. Een jaarrekening overtypen in rapportagesoftware of via de website van de KVK. En de winstaangifte Inkomsten- of Vennootschapsbelasting (IB/CPB) overtypen via fiscale aangiftesoftware of via de website van de Belastingdienst.

Software voor externe verslaggeving (18-03-2021)
Dit rapport geeft inzicht in standaard software voor het opstellen van de jaarrekening, aangifte inkomsten- en vennootschapsbelasting en kredietrapportage aan de bank. Gericht op multinationale ondernemingen komt Country-by-Country reporting aan de orde. En er wordt aandacht besteed aan oplossingen voor duurzaamheidsrapportages.

Waarom is het ReferentieGrootboekschema (RGS) na 6 jaar nog niet van de grond gekomen: wij zochten het voor u uit (31-08-2018)
Het initiatief voor het Referentie grootboekschema (RGS) is eind 2011 ontstaan. Het eerste werkdocument Referentie Grootboekschema dateert van 18 mei 2012. Inmiddels (zomer 2018) is RGS versie 3.0 alweer een tijdje een feit. Het gebruik van RGS in de praktijk lijkt na 6 jaar echter nauwelijks van de grond gekomen. De hamvraag is "wat gaat er mis met de introductie van RGS?"

Presentaties ICT Accountancy Jaarcongres 1-11-2017 beschikbaar met o.a. big data, blockchain, cyber risicomanagement en AVG (02-11-2017)
Op woensdag 1 november 2017 vond in EXPO Hoevelaken voor de 16e maal het ICT Accountancy Jaarcongres plaats met ruim 250 deelnemers en 30 exposanten op de informatiemarkt. Een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED in samenwerking met NOVAK. Actuele onderwerpen als de waarde van big data, block chain, cyber risico management, real time accounting, SBR, IT-recht en de AVG passeerden de revue. En de ICT Accountancy award 2017 is uitgereikt.

SBR op weg naar 2020: derde herijkte roadmap vastgesteld (02-09-2017)
In de afgelopen jaren heeft het SBR-programma belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt en is een breed draagvlak gecreëerd voor SBR als de rapportagestandaard voor gestructureerd digitaal gegevensverkeer. In juli 2014 publiceerde het programma onder leiding van rijksregisseur Rob Kuipers de SBR Roadmap met een breed gedeelde visie over de toekomst van SBR. In juli 2017 is de derde herijkte versie van de SBR Roadmap vastgesteld.

SBR Kredietrapportage: intermediair en ondernemer draaien voor extra kosten op en dat moet anders (29-04-2017)
ING en Rabobank vragen inmiddels, onder o.a. het motto van afhandelingskosten, geld (250 euro) aan de ondernemer als deze kredietrapportage aanlevert buiten SBR om. Het aanleveren van elektronische kredietrapportage is op zich een logische ontwikkeling. Maar dan moeten de banken er wel voor zorgen dat het elektronisch aanleveren van kredietrapportage ook breed mogelijk is vanuit boekhoudsoftware en dat zij desgewenst ook gegevens elektronisch terug leveren.

Presentaties ICT Accountancy Jaarcongres 2-11-2016 beschikbaar met o.a. Cybersecurity, Self service BI, SBR, RGS, UBL, CRM en HRM (03-11-2016)
Op woensdag 2 november 2016 vond in EXPO Hoevelaken voor de 15e maal het ICT Accountancy Jaarcongres plaats met ruim 200 deelnemers en 30 exposanten op de informatiemarkt. Een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED in samenwerking met NOVAK. Actuele onderwerpen als Cybersecurity, Self service BI, SBR, RGS, Elektronisch factureren met UBL, CRM, HRM en meldplicht datalekken passeerden de revue.

Onderzoek naar het koppelen van het grootboek(rekeningschema) aan het RGS (14-10-2016)
Met Standard Business Reporting (SBR) is een standaard ontwikkeld voor het digitaal versturen van financiële gegevens. Om verdere efficiëntie en automatisering te realiseren, is een standaard grootboekrekeningschema voor de financiële administratie ontwikkeld, het Referentie Grootboekschema (RGS). CBS stagiair Jan Jonkman heeft in het kader van zijn afstudeerstage Accountancy van de Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan naar het koppelen van grootboekrekeningschema’s aan het RGS, het zogenaamde 'mappen'.

Terugblik en presentaties praktijkdag RGS en SBR op 20 april 2016 (21-04-2016)
Op 20 april 2016 vond de "Praktijkdag RGS en SBR" plaats met aandacht voor het elektronisch deponeren van de jaarrekening, SBR en banken kredietrapportage, SBR in de accountantspraktijk, uitvragen van CBS via SBR, RGS en SBR in de administratiepraktijk, SBR assurance, het nieuwe rapport "Software voor externe verslaggeving" en tot slot RGS Ready en boekhoudsoftware.

De geschiedenis van Digipoort/OTP vanaf 2001 tot heden, mede in relatie tot XBRL (15-12-2015)
De overheid streeft al lange tijd naar administratieve lastenvermindering voor het bedrijfsleven. XBRL en Digipoort (voorheen OTP) worden vaak in een adem genoemd als middel om deze lastenvermindering te bereiken. XBRL en Digipoort/OTP zijn echter afzonderlijke ontwikkelingen.

Boekhoudsoftware en gegevensuitwisseling met banken (26-10-2015)
Afgelopen periode is onderzoek gedaan naar gegevensuitwisseling tussen boekhoudsoftware en banken. Het gaat primair om het uitwisselen van gegevens met betrekking tot betalingsverkeer en het kunnen aanleveren van SBR kredietrapportage.

Presentaties RGS/SBR/XBRL Kennisplatform administratieve software van 24 juni 2014 beschikbaar (25-06-2014)
Enkele presentaties van de bijeenkomst van het Kennisplatform administratieve software op 24 juni 2014 over RGS/SBR/XBRL zijn beschikbaar. Met onder meer: status SBR/XBRL initiatieven, adoptie van SBR onder softwareleveranciers, RGS en de relatie met de Auditfile en SBR en XBRL mondiaal.

Meer en frequenter benchmarken nu mogelijk voor het MKB (06-06-2014)
Ruim 90% van de Nederlandse brancheorganisaties doet aan benchmarking om de bedrijfsvoering van de aangesloten MKB’ers te verbeteren. 80% zou frequenter willen benchmarken, maar het opvragen en vergelijken van de financiële gegevens kost veel tijd. Standard Business Reporting (SBR), de nieuwe verplichte standaard voor het digitaal aanleveren van onder andere jaarrekeningen, kredietaanvragen en belastingaangiften, biedt de oplossing om frequenter en meer te benchmarken. Dit blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

SBR en Softwareleveranciers: geen bron van innovatie (28-05-2014)
Sinds de overheid in 2004 de invoering van SBR in Nederland heeft opgepakt (indertijd onder de naam NTP) moest er uiteindelijk in 2013 een verplichtstelling aan te pas komen om de SBR berichtenstroom op gang te brengen. Nu, tien jaar na dato maken we de (tussen)balans op van de adoptie van SBR onder Nederlandse softwareleveranciers.

De impact van XBRL op Earnings Management (resultaat management) (28-05-2014)
Xian Cheng Leow heeft in het kader van zijn Master Thesis aan de Erasmus Universiteit (Accounting, auditing and control) onderzoek gedaan naar de impact van XBRL op Earnings Management (resultaat management). Het onderzoeksresultaat is beschikbaar in rapportvorm.

Accountants omarmen XBRL voor adviesmarkt (28-04-2014)
Nu de verplichtstelling van SBR (Standard Business Reporting) met als onderliggende standaard XBRL een feit is wordt XBRL ook steeds meer omarmd voor gegevensuitwisseling op vrijwillige basis in het financiële ‘business to business’-domein.

Geen aangiftesoftware, toch SBR? (05-12-2013)
In de praktijk wordt het Persoonlijk Domein voor ondernemers op de website van de Belastingdienst ook door intermediairs gebruikt die met de persoonlijke inloggegevens van hun klant de belastingaangiften doen voor hun klanten. Kunnen zij dit komende jaren blijven gebruiken en wat zijn alternatieven?

SBR verplichtstelling : BTW-aangifte en ICP-opgaaf (26-11-2013)
Geheel conform de bekend gemaakte roadmap gaat per 1 januari 2014 de SBR verplichtstelling in voor de BTW-aangifte en de ICP-opgaaf. Een aanzienlijk aantal intermediairs moet komende maanden nog de overstap maken om BTW-aangiften en ICP-opgaven in SBR via de boekhoudsoftware aan Digipoort te kunnen sturen.

De overgang van BAPI naar Digipoort: waar moet u rekening mee houden? (05-11-2013)
De overgang van BAPI naar Digipoort SBR/XBRL is voor een belangrijk deel een technische aangelegenheid voor uw softwareleverancier. Toch zijn er zaken die u moet regelen en aandachtspunten waar u rekening mee moet houden.

Presentaties jaarcongres ICT Accountancy 2013 beschikbaar (30-10-2013)
Op dinsdag 29 oktober 2013 vond in Holiday Inn te Leiden voor de 12e maal het Jaarcongres ICT Accountancy plaats met meer dan 200 aanwezigen. Actuele onderwerpen als: pensioenactualiteit en ict, dashboards, data analyse, sbr assurance passeerden de revue. En ruim 20 leveranciers toonden innovatieve oplossingen op de informatiemarkt.

SBR en de jaarrekening: digitaal jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel (26-08-2013)
De gezamenlijke koepelorganisaties voor administratie-, accountantskantoren en fiscale dienstverleners deden samen met GBNED onderzoek naar de status van SBR bij de Kamer van Koophandel. Alhoewel kleine rechtspersonen al sinds 2008 de jaarrekening kunnen deponeren zijn de (middel)grote rechtspersonen voorlopig aangewezen op de ouderwetse papieren stroom.

Presentaties: 2013 is het jaar van de boekhoudsoftware en de jaarrekening via SBR (28-06-2013)
Tijdens het congres Financial-Systems op 6 juni j.l. heeft onderzoeksbureau GBNED de presentatie: "2013 het jaar van de boekhoudsoftware" gegeven en is door Logius een presentatie gehouden over het elektronisch deponeren van de jaarrekening. Deze en andere presentaties zijn beschikbaar.

Rapport: SBR kredietrapportage in de praktijk (29-03-2013)
Gerard Bottemanne van onderzoeksbureau GBNED en Mark Bisschop van XBRL voor Accountants hebben het onafhankelijke rapport "SBR kredietrapportage in de praktijk" samengesteld. Het rapport is tot stand gekomen met medewerking van het FRC (ABN AMRO, ING en Rabobank), softwareleveranciers en gebruikers uit de accountancypraktijk. Het rapport is nu gratis verkrijgbaar.

Technische Starters Guide XBRL (Nederlandstalig) voor softwareontwikkelaars (27-03-2013)
De SBR Technische Starters Guide is bestemd voor de softwareontwikkelaar die voor de opgave staat om SBR/XBRL te implementeren in haar software. Gegeven de vele verscheidende ontwikkelplatformen en de vele wijzen waarop SBR en XBRL kan worden geïmplementeerd is een complete en eenduidige uitleg ondoenlijk.

Terugblik Praktijkdag ICT: SEPA, SBR en uw bank (22-03-2013)
Op 19 maart 2013 heeft de "Praktijkdag ICT: SEPA, SBR en uw bank" plaatsgevonden in Hoevelaken. Zoals de titel al aangeeft stond deze dag in het teken van de overgang naar SEPA (en IBAN) en SBR (kredietrapportage voor de bank). Van deze succesvolle praktijkdag zijn presentaties beschikbaar.

SBR verplichtstelling: status bij Belastingdienst en Leveranciers (01-03-2013)
Nu de aangiftes IB en VpB via SBR ingediend worden maakt de Belastingdienst zich klaar voor volgende aangiftes en stromen in SBR. Conform de bekend gemaakte roadmap gaat op 1 januari 2014 de volgende verplichtstelling in, namelijk voor de OB-aangifte en de opgaaf ICP. Een aandachtspunt voor intermediairs zijn klanten die zelf deze aangiftes verzorgen via hun (boekhoud)software.

XBRL: controllers van de toekomst kunnen niet zonder (30-01-2013)
De ontwikkeling van XBRL 'eXtensible Business Reporting Language' dateert al vanaf 1998, geïnitieerd door het Amerikaanse accountantsinstituut (AICPA). In vele landen wordt XBRL inmiddels ingezet om financiële data op gestandaardiseerde wijze elektronisch uit te wisselen. En dat laatste is precies waarvoor XBRL is bedoeld.

Is mijn softwareleverancier SBR-ready? (13-12-2012)
De titel van dit artikel luidt "is mijn softwareleverancier SBR-ready?". Deze vraag is niet zo eenduidig te beantwoorden als u misschien in eerste instantie denkt. De vraag "is mijn softwareleverancier SBR-ready?” moet gevolgd worden door de vraag "wat bedoel je eigenlijk met 'klaar voor SBR'?".

Verslag bijeenkomst Kennisplatform 27-11-2012: eFactureren, ondernemingsdossier, XML Auditfiles, Zeker Online en XBRL (30-11-2012)
Op dinsdag 27 november 2012 is een gezamenlijke bijeenkomst gehouden vanuit het Kennisplatform Administratieve software en het XML Platform. Aan de orde zijn geweest: het 4-partijenmodel bij eFactureren, Europese standaard(s) elektronisch factureren, Het Ondernemingsdossier (in de horecabranche), XML Auditfiles, het Keurmerk Zeker online en XBRL.

Toets of uw softwareleverancier klaar is voor SBR met de SBR Software Check (16-09-2012)
De meest prangende vraag luidt "Is mijn softwareleverancier al klaar voor SBR?" Want u kunt als kantoor de invoering van SBR hoog op de agenda hebben staan (en dan niet alleen voor de aangiftes IB en VPB) zonder de juiste software kunt u met SBR geen kant op. Via de SBR Software Check krijgt u antwoord op deze vraag.

Onderzoek: accountant van de toekomst (30-08-2012)
Het doel van dit onderzoek is om aan MKB-accountants duidelijk te maken dat het van belang is om mee te gaan met de huidige ontwikkelingen, zodat ze kunnen inspelen op de klantbehoefte. Het 66 pagina's tellend onderzoeksrapport is gratis beschikbaar.

Bank, intermediair en softwareleverancier leren van elkaar in ketentest FRC (28-06-2012)
Vrijdag 14 juni 2012, klokslag 17.00 uur, klonk het definitieve eindsignaal voor de partijen die participeerden in de tweede ketentest van het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC). De banken binnen het FRC (ABN AMRO, ING en de Rabobank), intermediairs en softwareleveranciers zochten elkaar nadrukkelijk op in de ketentest en wisselden ervaringen uit.

Ontwikkelingen op het gebied van SBR en eHerkenning staan niet stil: wat gaat er in 2013 t/m 2015 gebeuren? (08-06-2012)
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) organiseerde op 6 juni jl. via het expertisecentrum Instant Reporting en het kenniscentrum CAREM haar zesde conferentie over Standard Business Reporting (SBR) en eHerkenning.

Adviesrapport Authenticatie en Autorisate bedrijven richting overheidsvoorzieningen en eHerkenning (27-11-2011)
Advies over een samenhangende authenticatie- en autorisatiesystematiek voor bedrijven, in relatie tot verschillende al bestaande voorzieningen (Digipoort, DigiD en DigiD Machtigen) richting overheden. Belangrijke stappen voor de groei op korte termijn zal zijn als de online diensten van de Kamer van Koophandel met eHerkenning uitgerust worden en de Belastingdienst zijn nieuw te bouwen machtigingenregister zal ontsluiten met eHerkenning.

Presentaties side event eHerkenning tijdens jaarcongres ECP-EPN (27-11-2011)
Tijdens het Jaarcongres ECP-EPN op 17 november 2011 organiseerde het Kennisplatform Administratieve software een side event met het thema: eHerkenning biedt nieuwe kansen voor leveranciers van administratieve software, accountants- en administratiekantoren. Enkele presentaties zijn beschikbaar.

Sectorvisie ING: nieuw bedrijfsmodel accountantskantoor - SBR en ICT spelen belangrijke rol (25-11-2011)
Accountantskantoren zullen een flinke organisatie en cultuuromslag moeten maken in reactie op de sterk veranderende behoeften van klanten en maatschappij. Dankzij technologische vernieuwingen liggen tegelijkertijd grote kansen in het verschiet om de regisseur te worden in de informatie- en rapportageketen. Zo luidt de eerste alinea van de Sectorvisie Acountantskantoren van de ING.

Samenstelpraktijk zal na XBRL blijven bestaan (05-11-2011)
Slechts zestien procent van de accountants verwacht van XBRL een negatief effect op de werkgelegenheid en slechts ruim een kwart voorziet lagere tarieven voor administratieve diensten. Wel verwacht 72 procent (meer) andere diensten te moeten gaan leveren, zoals advisering. Maar de samenstelpraktijk zal volgens 84 procent blijven bestaan.

Toelichting op de visie en ervaring van de ING met digitaal rapporteren via SBR (01-10-2011)
Toelichting op de visie, de ervaringen en de toekomstverwachtingen van de ING met betrekking tot digitaal rapporteren via SBR in het kader van kredietaanvragen en kredietrevisies. Zoals gegevens tijdens het Jaarcongres ICT Accountancy 2011 op 29 september 2011.

Uitfaseren BAPI-PIN, verzamelcertificaten en consequenties voor SBR (24-09-2011)
De Belastingdienst heeft besloten het inzenden van elektronische aangiften met behulp van BAPI-PIN uit te faseren. Tevens wordt het inzenden van aangiften afkomstig van verschillende belastingplichtigen met 1 BAPI-certificaat vanuit portaal of softwarepakket (verzamelcertificaat) uitgefaseerd.

Onderzoek naar behoeften van de gebruikers van een XBRL jaarrekening (17-09-2011)
De International Federation of Accountants (IFAC) heeft zich de vraag gesteld wat XBRL betekent voor de accountantsverklaring bij de jaarrekening. Hiervoor hebben ze aan een samenwerkingsverband van drie universiteiten gevraagd onderzoek te doen. Dit onderzoek moet antwoord geven op de vraag naar de behoeften van de gebruikers van een XBRL jaarrekening en met name de beleggers.

Update: overgang van BAPI naar Digipoort brengt extra certificaatkosten met zich mee (15-09-2011)
Een accountantskantoor is voor een PKIoverheid services certificaat en één beroepscertificaten in totaal meer dan 1000 euro aan kosten voor 3 jaar kwijt. Dat is duidelijk een ander bedrag dan de kosten die gemoeid zijn met een BAPI certificaat voor de Belastingdienst.

SBR in beeld gebracht met nieuwe publicatie: Signed Sealed Delivered (07-07-2011)
Het SBR Programma heeft recentelijk een nieuw boekje gepubliceerd: ‘Signed Sealed Delivered’. Centraal staan de ervaringen van gebruikers; de intermediairs, software leveranciers en uitvragende partijen die Standard Business Reporting reeds toepassen. Ook andere betrokken partijen geven hun visie op SBR.

SBR/XBRL: waar moet u rekening mee houden? (16-06-2011)
Voor een belangrijk deel kan de overgang van de huidige aangiftestroom in BAPI naar Digipoort (en dus in XBRL) beschouwd worden als een technische aangelegenheid voor softwareleveranciers. Als eindgebruiker wilt u gewoon met een druk op de knop de aangiftes kunnen versturen richting Belastingdienst. En of dit nu via BAPI of Digipoort gaat is eigenlijk niet zo van belang. De overgang naar Digipoort en XBRL is echter wel omgeven met een aantal aandachtspunten die goed afgewogen moeten worden door intermediairs.

XBRL voor de administrateur: consequenties van XBRL voor uw administratie (16-06-2011)
Uw administratie moet in staat zijn om rapportages aan te leveren in het juiste XBRL formaat. Bespreek de consequenties van SBR/XBRL voor uw administratie eens met uw accountants-, administratie- of belastingadvieskantoor. Zo bent u tijdig op de hoogte van de komende veranderingen.

XBRL Explained voor softwareleveranciers: presentaties beschikbaar (05-05-2011)
Op 26 april 2011 vond in Expo Houten XBRL Explained plaats. Tijdens de bijeenkomst werd door Hans Verkruijsse, voorzitter van XBRL Nederland, stilgestaan bij de ontwikkeling van XBRL, zowel internationaal als in Nederland. Presentaties zijn beschikbaar.

IB en VPB aangiftes in 2013 niet meer via BAPI (28-04-2011)
Op dit moment is vanuit de overheid besluitvorming onderhanden om Digipoort per 2013 in te zetten als exclusief kanaal (system to system) voor het ontvangen van IB en VPB aangiftes voor de Belastingdienst in XBRL formaat. Digipoort is dan de opvolger van BAPI voor deze aangiftes.

Terugblik Praktijkdag SBR/XBRL voor intermediairs, 14 april 2011 (18-04-2011)
Op dit moment is vanuit de overheid besluitvorming onderhanden om Digipoort per 2013 in te zetten als exclusief kanaal voor het ontvangen van IB en VPB aangiftes voor de Belastingdienst in XBRL formaat. Digipoort is dan de opvolger van BAPI voor deze aangiftes. De overgang naar XBRL is daarmee dan ook een feit.

Presentaties bijeenkomst: goed voorbereid aan de gang met SBR (17-04-2011)
Op 7 april 2011 heeft de bijeenkomst "Goed voorbereid aan de gang met SBR" plaatsgevonden. Deze bijeenkomst was een initiatief van ECP-EPN i.s.m. het Kennisplatform Administratieve software. Het belangrijkste doel van de bijeenkomst was antwoord geven op vragen vanuit softwareleveranciers.


Onerzoeksbureau GBNED