Softwarepakketten.nl

Archief Software nieuws

Kennisplatform Administratieve software > Kennisplatform Administratieve software

[ 1 ] tot [ 29 ] van totaal [ 29 ] berichten

Welke boekhoudsoftware is echt RGS Ready? (16-05-2019)
In hoeverre ondersteunt boekhoudsoftware RGS? Deze vraag wordt de komende maanden onderzocht door GBNED met ondersteuning van de RGS Taskforce implementatie. Doel is een overzicht krijgen van boekhoudsoftware en de mate waarin deze 'RGS Ready' zijn. Het overzicht 'ontzorgt' gebruikers bij het in gebruik nemen van RGS. Op basis van het RGS normenkader kunnen leveranciers van boekhoudsoftware gratis laten toetsen in hoeverre hun software 'RGS Ready' is.

Switchen naar andere boekhoud-, salaris- en fiscale aangiftesoftware: in hoeverre is sprake van vendor lock-in? (30-11-2018)
Het laatste kwartaal van het jaar is voor onder andere administratie- en belastingadvieskantoren het moment om al dan niet over te stappen naar andere boekhoud-, salaris- of fiscale aangiftesoftware. Hier speelt dan steevast de vraag in hoeverre switchen naar een ander softwarepakket mogelijk is met behoud van gegevens.

CFO Software landscape: herijkt inzicht in onderverdeling aanbod van software voor de CFO (06-09-2018)
Het softwarelandschap voor de CFO (chief financial officer), en andere financials, is zonder meer complex te noemen. Niet in de laatste plaats door de vele afkortingen en begrippen die, ongetwijfeld goed bedoeld, in de markt zijn gezet. GRC, BPM, WFM, DMS, RPA, AI, BI, ABC en CPM zijn zulke afkortingen.

UBL Readiness Monitor: Nederland moet aan de bak om in de EU in de pas te lopen op het gebied van UBL e-factureren (13-11-2017)
De "UBL Readiness Monitor" - een initiatief van Friso de Jong, Platform E-factureren en Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED - geeft weer hoe UBL e-factureren zich in Nederland ontwikkelt: verzenden, ontvangen, verplichtingstelling, standaardisatie. De conclusies uit de UBL Readiness Monitor zijn omgezet in aanbevelingen om UBL e-factureren in Nederland een positieve impuls te geven.

Digicommissaris Bas Eenhoorn opent congres Digitaal Zakendoen en eID op 10 en 11 juni a.s. te Bunnik (24-05-2015)
Op 10 en 11 juni 2015 vindt in Bunnik het tweedaags congres 'Digitaal Zakendoen en eID' van PIMN (Platform Identity Management Nederland) en ECP | Platform voor de informatiesamenleving plaats. Nederland heeft de ambitie om Massaal Digitaal te gaan. Denk aan elektronisch documentverkeer, standaard sleutels voor klanttoegang en e-herkenning in fraudebestrijding.

Welke bedrijven werken al mee aan de adoptie van e-factureren via UBL? (26-02-2015)
Nu in steeds meer landen UBL als standaard berichtformaat wordt gebruikt om elektronische factureren uit te wisselen, lijkt een echte doorbraak van elektronisch factureren op basis van UBL niets meer in de weg te staan. Deze oproep is onderdeel van het UBL Ketentest programma, dat een duwtje in de rug geeft aan bedrijven die kunnen en willen e-factureren op basis van UBL.

Op 16 sep a.s. CEN workshop BII3 over berichten die gebruikt worden bij de elektronische inkoop door overheidsorganen (12-08-2014)
Op 16 september 2014 organiseert de CEN workshop BII3 een seminar in Essen (Duitsland). In CEN BII3 worden afspraken gemaakt over berichten die gebruikt worden bij de elektronische inkoop door overheidsorganen. U moet hierbij denken aan de Order en de Factuur, maar ook aan aanbestedingsdocumenten. De gestandaardiseerde berichten worden in Nederland gebruikt in implementaties zoals SimplerInvoicing, Tenderned en Digipoort.

NEN lanceert normcommissie: Elektronisch factureren (23-07-2014)
De Europese Commissie heeft op 6 mei jl. een Europese Richtlijn met betrekking tot elektronisch factureren bij overheidsopdrachten gepubliceerd. In het kader van deze Richtlijn ontwikkelt CEN, de Europese normalisatie-organisatie, een Europese norm voor het datamodel voor elektronisch factureren, evenals een aantal ondersteunende normdocumenten.

XML Platform en Kennisplatform organiseren op 26-9 a.s. een bijeenkomst (10-09-2013)
Op donderdag 26 september a.s. is een gezamelijke bijeenkomst gepland van het XML Platform en het Kennisplatform administratieve software. Aan de orde komen: simpler-invoicing doorbraak eFactureren, software voor koppeling Digipoort, eID stelsel en actuele ontwikkelingen rondom de XML Auditfiles.

2013: het jaar van de boekhoudsoftware (01-01-2013)
Afgelopen decennia is het maar zelden voorgekomen dat er zoveel ontwikkelingen impact hebben op boekhoudsoftware als in 2013 het geval is. Zoals: SEPA en IBAN, BTW aangiftes via SBR, Werkkostenregeling, Mobile computing en elektronisch factureren.

Forum Standaardisatie doet oproep naar open standaarden (19-10-2012)
Forum Standaardisatie werkt momenteel aan een actualisering van de lijst met gangbare standaarden. Uw hulp is daarbij zeer welkom. Kent u open standaarden die mogelijk in aanmerking komen voor opname op de lijst met gangbare standaarden?

Tweede SEPA-testevent toont positieve samenwerking banken en softwareleveranciers (04-10-2012)
Op 25 september jl. vond bij VNO-NCW te Den Haag het tweede SEPA-testevent plaats. Tijdens het evenement stond de aanpassing van koppelvlakken van betalingssoftware centraal. Meer dan honderd afgevaardigden van softwareleveranciers namen de gepresenteerde informatie tot zich gingen actief de inhoudelijke dialoog aan met de aanwezige banken. Net als het eerste SEPA testevent in juni j.l. was dit 2e testevent volledig volgeboekt.

SEPA-testevent toont belang dialoog banken en softwareleveranciers (27-06-2012)
Op 19 juni jl. vond bij Equens het eerste SEPA-testevent plaats. Tijdens het evenement stond de aanpassing van koppelvlakken van betalingssoftware centraal. Meer dan honderd afgevaardigden van softwareleveranciers gingen actief de inhoudelijke dialoog aan met de zes aanwezige banken.

Dinsdag 24 april a.s. is een gratis bijeenkomst gepland van het Kennisplatform administratieve software die voor een belangrijk deel aan SEPA is gewijd (25-02-2012)
Dinsdag 24 april a.s. is een gratis bijeenkomst gepland van het Kennisplatform administratieve software die voor een belangrijk deel aan SEPA is gewijd. Doelgroep voor deze bijeenkomst zijn Softwareleveranciers en IT-adviseurs die SEPA functionaliteit mogelijk willen maken binnen hun systemen.

CEN voorstellen voor elektronisch factureren (28-11-2011)
De Europese organisatie voor standaardisatie (CEN) heeft enkele documenten rondom elektronisch factureren gepubliceerd ter review. Onder meer een document dat betrekking heeft op het verder ontsluiten van elektronische factureren in het MKB.

Side event Jaarcongres ECP-EPN: eHerkenning voor softwareleveranciers en de accountancy, 17 november 2011 (26-10-2011)
Tijdens het Jaarcongres ECP-EPN op 17 november a.s. organiseert het Kennisplatform administratieve software een side event met als thema: eHerkenning biedt nieuwe kansen voor leveranciers van administratieve software, accountants- en administratiekantoren. Deelname is gratis.

Gevraagd terugkoppeling op: Guide for a European CORE INVOICE data model with UN/CEFACT CII Implementation Guideline (04-10-2011)
De Europese Commissie ontplooit diverse initiatieven en activiteiten om de 'Single Market' in Europa te bewerkstelligen. In het oog springende aandachtsgebieden zijn daarbij het elektronische betalingsverkeer en elektronisch factureren. Uw terugkoppeling is gewenst.

Volgende gratis bijeenkomst Kennisplatform op dinsdag 27 september 2011 (24-05-2011)
De eerstvolgende gratis bijeenkomst van het Kennisplatform administratieve software is gepland op dinsdagmiddag 27 september. Op de agenda staat in elk geval: gegevensuitwisseling met de Auditfile, horizontaal toezicht en eHerkenning.

Presentaties bijeenkomst "Goed voorbereid aan de gang met SBR" zijn beschikbaar (17-04-2011)
Presentaties van de bijeenkomst "Goed voorbereid aan de gang met SBR" zijn beschikbaar. Onder andere: besluitvorming SBR beraad, PKIoverheid certificaten en ondersteuning aan softwareleveranciers.

Goed voorbereid aan de gang met SBR: heeft u nog vragen, stel ze dan nu! (23-02-2011)
De uitrol van SBR/XBRL is op dit moment in volle gang. Steeds meer softwareleveranciers melden SBR-ready te zijn en intermediairs laten zich informeren over de implementatie van SBR. Dat neemt niet weg dat er nog de nodige vragen zijn om SBR optimaal te kunnen gebruiken in de praktijk. Daarom organiseert ECP-EPN op 7 april 2011 de bijeenkomst "goed voorbereid aan de gang met SBR".

GRATIS Onderzoeksrapport: boekhoudsoftware en assurance (06-01-2011)
Mede gezien ontwikkelingen als horizontaal toezicht door de Belastingdienst en eisen die gesteld worden door banken aan kredietrapportages mag verondersteld worden dat leveranciers van boekhoudsoftware voldoende aandacht besteden aan assurance ondersteunende functies. Met de gratis uitgave "boekhoudsoftware en assurance" willen wij in elk geval een handvat bieden om dit laatste na te gaan.

Behoefte aan samenwerking leveranciers van salaris software en salaris seviceverwerkers (15-12-2010)
Op verzoek uit de markt doet het Kennisplatform Administratieve software (een samenwerking tussen ECP-EPN en onderzoeksbureau GBNED) onderzoek naar de behoefte onder leveranciers van salaris software en salaris seviceverwerkers naar een eventuele samenwerking. Het gaat dan om samenwerken en afstemmen over relevante onderwerpen die van invloed zijn op salarissystemen.

Kennisplatform Administratieve Software (18-10-2010)
Sinds januari 2010 is het Kennisplatform Administratieve Software actief en zijn er drie drukbezochte bijeenkomsten geweest en een aantal workshops. Doel van het Kennisplatform is softwareleveranciers direct in contact te brengen met andere stakeholders, zodat ondermeer aanpassing van software aan de laatste ontwikkelingen sneller gerealiseerd kan worden.

eFactureren en SEPA centraal tijdens bijeenkomst Kennisplatform administratieve software 22-9-2010 (27-08-2010)
Woensdag 22 september 2010 is de 3e bijeenkomst gepland van het Kennisplatform administratieve software. Vooralsnog is gepland deze 3e bijeenkomst te houden op het kantoor van ECP-EPN te Leidschendam. Met onder meer aandacht voor de landkaart eFactureren en SEPA.

Volgende bijeenkomst Kennisplatform woensdag 28-4-2010 (29-03-2010)
Woensdag 28 april a.s. is de 2e bijeenkomst gepland van het Kennisplatform administratieve software. Vooralsnog is gepland deze 2e bijeenkomst te houden op het kantoor van ECP-EPN te Leidschendam. Met op de agenda: belastingdienst en softwareleveranciers en elektronisch factureren.

Werking van digipoort voor aanleveraars van XBRL-berichten en softwareleveranciers (27-02-2010)
Tijdens de eerste bijeenkomst van het Kennisplatform Administratieve software op 11 februari j.l. is gevraagd naar de werking van Digipoort. Dat is mede aanleiding voor een bijeenkomst dat het SBR-team op woensdag 24 maart a.s. organiseert.

Kennisplatform Administratieve software: kick-off 11 feb a.s. (30-01-2010)
Na een periode van voorbereiding en overleg met marktpartijen heeft ECP-EPN in samenwerking met onderzoeksbureau GBNED nu het “Kennisplatform Administratieve software” opgericht. De belangrijkste doelstelling van dit platform is kennisoverdracht richting softwareleveranciers.

Kennisplatform Administratieve software zoekt deelnemers (20-01-2010)
Elektronisch factureren met de overheid zal steeds belangrijker worden. Zo zijn er in 2010 en 2011 een aantal ontwikkelingen waar leveranciers van administratieve software direct mee te maken krijgen: neem de Digipoort, die vanaf 1 januari 2010 gebruikt wordt voor het elektronisch uitwisselen van informatie met de overheid. En SEPA (Single European Payment Area) gaat de komende jaren meer en meer gebruikt worden voor de elektronische communicatie met banken.

Conclusie Kenniscongres administratieve software: Samenwerking tussen softwareleveranciers, intermediairs en overheid is belangrijker dan ooit (27-11-2009)
Op 12 november j.l. is voor de 3e keer het Kenniscongres Administratieve software georganiseerd. Naast tal van interessante presentaties en discussies lijkt de belangrijkste conclusie dat samenwerking tussen softwareleveranciers, intermediairs en overheid meer nodig is dan ooit voor het slagen van echte ICT innovaties op het gebied van administratieve software.


Onerzoeksbureau GBNED