Softwarepakketten.nl

Archief Onderzoek

XBRL > SBR / XBRL

[ 51 ] tot [ 100 ] van totaal [ 103 ] berichten

SBR Programma: helderheid over certificaten (07-07-2011)
Het SBR Programma publiceerde begin juni een nieuwe factsheet waarin helder wordt uitgelegd waar certificaten voor nodig zijn, hoe u ze verkrijgt, waar u op moet letten en welke functies een certificaat precies heeft.

SBR in beeld gebracht met nieuwe publicatie: Signed Sealed Delivered (07-07-2011)
Het SBR Programma heeft recentelijk een nieuw boekje gepubliceerd: ‘Signed Sealed Delivered’. Centraal staan de ervaringen van gebruikers; de intermediairs, software leveranciers en uitvragende partijen die Standard Business Reporting reeds toepassen. Ook andere betrokken partijen geven hun visie op SBR.

SBR/XBRL: waar moet u rekening mee houden? (16-06-2011)
Voor een belangrijk deel kan de overgang van de huidige aangiftestroom in BAPI naar Digipoort (en dus in XBRL) beschouwd worden als een technische aangelegenheid voor softwareleveranciers. Als eindgebruiker wilt u gewoon met een druk op de knop de aangiftes kunnen versturen richting Belastingdienst. En of dit nu via BAPI of Digipoort gaat is eigenlijk niet zo van belang. De overgang naar Digipoort en XBRL is echter wel omgeven met een aantal aandachtspunten die goed afgewogen moeten worden door intermediairs.

XBRL voor de administrateur: consequenties van XBRL voor uw administratie (16-06-2011)
Uw administratie moet in staat zijn om rapportages aan te leveren in het juiste XBRL formaat. Bespreek de consequenties van SBR/XBRL voor uw administratie eens met uw accountants-, administratie- of belastingadvieskantoor. Zo bent u tijdig op de hoogte van de komende veranderingen.

XBRL Explained voor softwareleveranciers: presentaties beschikbaar (05-05-2011)
Op 26 april 2011 vond in Expo Houten XBRL Explained plaats. Tijdens de bijeenkomst werd door Hans Verkruijsse, voorzitter van XBRL Nederland, stilgestaan bij de ontwikkeling van XBRL, zowel internationaal als in Nederland. Presentaties zijn beschikbaar.

Rapport Betrouwbare elektronische gegevensuitwisseling: PKIoverheid certificaten en eHerkenning (29-04-2011)
Het rapport "Betrouwbare elektronische gegevensuitwisseling" is met name gericht op de intermediair en gaat uitgebreid in op onderwerpen als: elektronische handtekening, certificaten, beroepscertificaat, PKIoverheid certificaten en eHerkenning.

IB en VPB aangiftes in 2013 niet meer via BAPI (28-04-2011)
Op dit moment is vanuit de overheid besluitvorming onderhanden om Digipoort per 2013 in te zetten als exclusief kanaal (system to system) voor het ontvangen van IB en VPB aangiftes voor de Belastingdienst in XBRL formaat. Digipoort is dan de opvolger van BAPI voor deze aangiftes.

Terugblik Praktijkdag SBR/XBRL voor intermediairs, 14 april 2011 (18-04-2011)
Op dit moment is vanuit de overheid besluitvorming onderhanden om Digipoort per 2013 in te zetten als exclusief kanaal voor het ontvangen van IB en VPB aangiftes voor de Belastingdienst in XBRL formaat. Digipoort is dan de opvolger van BAPI voor deze aangiftes. De overgang naar XBRL is daarmee dan ook een feit.

Presentaties bijeenkomst: goed voorbereid aan de gang met SBR (17-04-2011)
Op 7 april 2011 heeft de bijeenkomst "Goed voorbereid aan de gang met SBR" plaatsgevonden. Deze bijeenkomst was een initiatief van ECP-EPN i.s.m. het Kennisplatform Administratieve software. Het belangrijkste doel van de bijeenkomst was antwoord geven op vragen vanuit softwareleveranciers.

Gratis overzicht vWIA en standaard WIA (VPB).
Verkorte winstaangifte VPB via XBRL: niet de beloofde lastenvermindering
(03-01-2011)
De vraag die we ons kunnen stellen is of het wel rendabel is om de vWIA VPB in XBRL aan te leveren als de standaard aangifte VPB met meer dan 50% is ingekort? Wij stellen een vergelijkend overzicht beschikbaar, waarmee u deze vraag zelf kunt beoordelen.

Standard Business Reporting: bent u er klaar voor? (09-12-2010)
Dit artikel geeft inzicht in het SBR project (voorheen Nederlands Taxonomie Project (NTP) van de overheid en banken om ondernemers hun financiële gegevens elektronisch (op basis van XBRL) te laten aanleveren. Aan de orde komt onder andere: stand van zaken Belastingdienst, Verkorte winstaangifte (vWIA), fiscale aangiftesoftware, Digipoort en aan de slag met SBR.

Het SBR Programma stelt voorlichtingsmateriaal beschikbaar (05-12-2010)
Standard Business Reporting is relevant voor ondernemers, accountants (en boekhoudkantoren), voor softwareleveranciers en voor uitvragende partijen. Op de website van het SBR Programma vindt u korte films waarin deze partijen uitleggen waarom ze met SBR werken.

Terugblik Jaarcongres ICT Accountancy en presentaties beschikbaar (29-11-2010)
Het 9e Jaarcongres ICT Accountancy is op 17 november 2010 gehouden in Leiden. Met een totale aanwezigheid van zo'n 200 personen, boeiende sprekers en een uitgebreide informatiemarkt, kijken wij terug op een geslaagd evenement. Presentaties van enkele sprekers zijn beschikbaar.

8 Innovaties in financiele boekhoudsoftware (19-11-2010)
Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van financiële boekhoudsoftware en in hoeverre zijn Nederlandse leveranciers up to date? Deze vraag stond centraal in een grootschalig onderzoek naar innovaties in boekhoudsoftware.

Praktijkhandreiking SBR-kredietrapportages (24-10-2010)
In deze praktijkhandreiking van NIVRA en NOvAA wordt aangegeven wat van accountants wordt verwacht bij het indienen van SBR-kredietrapportages en hoe zij invulling kunnen geven aan de voorwaarden van het FRC.

Waarom duurt het al bijna tien jaar om de open standaard XBRL gemeengoed te laten zijn in Nederland? (01-10-2010)
XBRL is een open op XML gebaseerde standaard voor het op uniforme wijze communiceren van bedrijfsgegevens. XBRL kunnen we dus zien als een ‘barcode voor financials’. We labellen als het ware alle cijfertjes die gerapporteerd worden. Simpel nietwaar? Ik vraag me af waarom het dan al bijna tien jaar duurt om XBRL als ‘open standaard’ gemeengoed te laten zijn in Nederland?

Aanbod van fiscale aangiftesoftware en verkort of niet verkort de winstaangifte doen? (04-09-2010)
Inzicht in het aanbod van fiscale aangiftesoftware en de ontwikkeling daarvan. Met een overzicht van de soorten van fiscale aangiftes en mogelijkheden waarin deze ingediend kunnen worden bij de Belastingdienst. En antwoord op de vraag of fiscale aangiftesoftware voor de IB en VPB straks niet meer nodig als de verkorte winstaangifte IB en VPB een feit is in XBRL.

Artikel Accountant: Bij XBRL verschuilt iedereen zich achter de ander (15-07-2010)
De meeste accountantskantoren nemen een afwachtende houding aan wat betreft XBRL. Maar als oorzaak voor de vertraging wordt ook gewezen naar de overheid en automatiseerders. "Iedereen verschuilt zich achter de ander."

Uitkomst enquete over XBRL onder accountants en fiscalisten (27-06-2010)
Begin 2010 is door de diverse beroepsorganisaties van accountants en belastingadviseurs via een enquête in beeld gebracht in hoeverre de leden op de hoogte zijn van de ontwikkelingen rond XBRL.

Aansluitnotitie voor intermediairs, softwareleveranciers en dienstverleners beschikbaar voor Kredietrapportage XBRL (11-06-2010)
Vanaf eind april 2010 kunnen intermediairs kredietrapportages aanleveren bij de Rabobank, ABN AMRO en ING. Deze kredietrapportages dienen te zijn opgesteld op basis van de bankentaxonomie. Door middel van de Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV), gebruikmakend van de gedefinieerde procesdefinities, vindt vervolgens de uitwisseling van de rapportages tussen de intermediairs en banken plaats.

Alle rapportagesoftware voor accountants- en administratiekantoren in kaart gebracht (30-05-2010)
De meeste rapportagesoftware gaat tegenwoordig echter (veel) verder dan alleen het op eenvoudige wijze samenstellen en publiceren van een jaarrekening. Zo zijn er ook functies voor consolidatie, het controleren van de boekhouding en dossiervorming van de rapportages en onderliggende stukken. En besteden deze systemen ook aandacht aan tussentijdse rapportages.

Uit het Zicht: Beleidsmaatregelen voor het versnellen van het gebruik van ICT-toepassingen voor administratieve lastenverlichting (14-05-2010)
Het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) heeft opdracht gegeven een praktijkonderzoek naar factoren die het gebruik van ICT-toepassingen beïnvloeden en de mogelijkheden om dit gebruik van ICT te stimuleren. Een van de conclusies luidt: de overheid moet haar zaken eerst op orde hebben aangaande XBRL.

Het complete XBRL Handboek voor intermediairs: korting bij voor-inschrijving (29-03-2010)
Het XBRL Handboek voor intermediairs is tot 10 april a.s. via voor-inschrijving te bestellen met korting en een verlengde update services. De eerste uitleveringen vinden plaats vanaf 15 april a.s. U kunt vrijblijvend de inhoudsopgave downloaden.

Constructieve kennisoverdracht over Digipoort (26-03-2010)
Mede op aangeven van het Kennisplatform administratieve software (een initiatief van ECP-EPN en onderzoeksbureau GBNED) is op woensdag 24 maart j.l. een bijeenkomst gehouden door Logius (voorheen GBO.Overheid) die volledig in het teken stond van de afhandeling van XBRL-berichten door Digipoort.

Onderzoek naar status van XBRL bij accountantskantoren: kleinere kantoren lopen voorop (12-03-2010)
Dankzij de banken begint XBRL eindelijk te leven onder accountants, daarover is iedereen het wel eens. Steeds meer accountantskantoren houden zich bezig met XBRL en vragen zich af welke gevolgen dit heeft voor hun softwaresystemen en organisatie. Een verrassende conclusie uit het onderzoek is dat kleinere kantoren voorop lopen als het gaat om het deponeren van de publicatiestukken in XBRL bij de Kamers van Koophandel en daarmee trendsetter zijn.

Presentatie Kennisplatform administratieve software over Digipoort en SBR (21-02-2010)
Tijdens de eerste bijeenkomst van het Kennisplatform administratieve software op 11 februari j.l. is Digipoort (voorheen Overheidstransactiepoort - OTP) aan de orde geweest. Naast een uitgebreide verslaglegging is ook een presentatie van Logius beschikbaar.

Scripties XBRL: Samenval en verkorte winstaangifte (vWIA) (09-02-2010)
Op de website Instant Reporting van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) staan enkele interessante scripties over XBRL en aanverwante zaken. De 2 laatste scripties gaan over de gevolgen van de invoer van de wet Samenval en verkorte winstaangifte vWIA.

De gevolgen van SBR/XBRL: eerst aan de slag met mapping (30-01-2010)
Nu steeds meer softwareleveranciers aangeven in 2010 wel klaar te zijn voor SBR/XBRL, is het de vraag wat de accountant hier nu in de praktijk van gaat merken. Voorop staat dat wie XBRL-berichten wil (laten) genereren, eerst aan de slag moet met mapping.

Gebruikershandleiding kredietrapportage aan banken volgens SBR aanpak (28-12-2009)
De gebruikershandleiding kredietrapportage kan als leidraad worden gehanteerd bij het opstellen van kredietrapportages met behulp van de bankentaxonomie. Dit laatste is een uitbreiding van de elementen die gelden voor het opstellen van een jaarrekening op fiscale grondslag volgens het SBR programma (in XBRL formaat).

Vragen en antwoorden over kredietrapportage aan banken via XBRL (26-12-2009)
De banken werken hard aan de implementatie van kredietrapportage in XBRL formaat. Dit roept regelmatig vragen op. Wij hebben een aantal vragen en antwoorden voor u verzameld.

5 misverstanden over XBRL (21-12-2009)
XBRL kent inmiddels een geschiedenis van meerdere jaren in Nederland. Als ik artikelen lees over XBRL dan wordt vaak behoorlijk neerbuigend gedaan over het innovatievermogen van accountantskantoren. Ook lees ik dat die markt volledig op zijn kop gaat door de invoering van XBRL. Maar is dat wel terecht?

Gebruikershandleiding Jaarrekening op fiscale grondslag door SBR (voorheen XBRL-NTP) (14-12-2009)
Het Standard Business Reporting Programma (SBR, voorheen XBRL-NTP) heeft december 2009 een definitieve versie van een gebruikershandleiding beschikbaar gesteld voor het opstellen van een jaarrekening op fiscale grondslag. Als bijdrage voor de beoogde lastenvermindering via de XBRL-taxonomie.

Gratis toelichting van Diginotar over OTP en XBRL (10-12-2009)
Voor administratiekantoren en (fiscaal) intermediairs gaat er veel veranderen bij het aanleveren van de elektronische aangifte naar de Belastingdienst. De overheid heeft hiervoor een elektronisch postkantoor geopend: Overheidstransactiepoort (per januari Digipoort). Alle aan de overheid gerichte, financiële informatie, wordt via het OTP in een nieuw formaat – XBRL- aangeleverd.

XBRL en kredietrapportage: 1 april(grap) of niet, in elk geval vijf adviezen voor fiscaal intermediairs (27-11-2009)
Uw jaarcijfers in één elektronische rapportage, voor zowel bank als overheid. Vanaf april 2010 wordt dat de normaalste zaak van de wereld. Zo luidt de inleiding van een bericht op de website van de Rabobank en in andere media sinds 10 september 2009. Het is nog wat te vroeg om nu al met een 1 april grap te komen, dus neem ik het bericht direct serieus.

Kredietrapportage: meer dan alleen XBRL (16-11-2009)
Onlangs kondigden ABN-AMRO, Rabobank en ING aan gezamenlijk een standaard voor elektronische aanlevering van kredietrapportage te introduceren. Al vanaf april 2010 kan aan deze drie banken op basis van een standaard worden gerapporteerd. De doelstelling is bovendien om per april 2012 van 80% van alle kredieten de elektronische kredietrapportage te ontvangen.

Terugblik kenniscongres administratieve software 2009 (13-11-2009)
Op 12 november 2009 is voor de derde maal het "Kenniscongres Administratieve software" gehouden. Met onder andere: Software certificering, OverheidsTransatiePoort (OTP), Elektronisch factureren en UBL, Open Standaarden, XBRL en kredietrapportages, Horizontaal toezicht Belastingdienst en trendanalyse financieel administratieve software).

Trendanalyse financieel administratieve software: assurance onderbelicht in boekhoudsoftware (01-10-2009)
Op 30 september j.l. is de "Trendanalyse financieel administratieve software" verschenen met ICT innovaties en de mate waarin leveranciers van financieel administratieve software rekening houden met deze innovaties en wat hun visie daarover is.

XBRL en de gevolgen voor de Accountant door Sander Gubbels (21-09-2009)
Een scriptie van Sander Gubbels die een antwoord dient te geven op de vraag wat de gevolgen van de invoering van de XBRL-taxonomie voor de accountant zijn.

XBRL: Samenwerking accountants met softwareleveranciers (11-09-2009)
XBRL is voor accountants meer dan een technische ontwikkeling die alleen de softwareleverancier aangaat. Dat steeds vaker wordt gesproken over Standard Business Reporting (SBR) geeft al aan dat XBRL een bredere betekenis heeft. Als de eigen leverancier niet bij is, kijk dan eens verder wat dat betekent.

Eenvoudige uitwisselbaarheid van gegevens tussen alle boekhoud- en rapportagesoftware: nationaal en internationaal (12-08-2009)
Initiatief Belastingdienst, PricewaterhouseCoopers, Exact Software en Unit 4 Agresso leidt tot eerste ervaring met het uitwisselen van gegevens volgens de internationale XBRL-GL taxonomie.

XBRL: stand van zaken (29-04-2009)
Onder het motto Meten is weten is onderzoeksbureau GBNED, in samenwerking met XBRL Nederland, eind vorig jaar gestart met de XBRL Monitor. De eerste conclusies. En de bevindingen van enkele accountantskantoren.

De invloed van XBRL op de accountantspraktijk, door Mark Bisschop (04-02-2009)
Dit onderzoek van Mark Bisschop heeft tot doel te onderzoeken welke gevolgen XBRL heeft voor het samenstellen en controleren van de jaarrekening. Uit de interviews komt naar voren dat er nog heel verschillend over XBRL gedacht wordt.

Wat hebben Samenval, Verkorte Winstaangifte, horizontaal toezicht, kredietrapportage en XBRL met elkaar te maken? (24-11-2008)
Samenval maakt het mogelijk dat kan worden volstaan met een jaarrekening op fiscale grondslag. Een verkorte winstaangifte is gebaseerd op fiscale grondslagen en mag ingediend worden door intermediairs die onder horizontaal toezicht vallen. De relatie met XBRL is gelegen in het feit dat de verkorte winstaangifte opgenomen wordt in de XBRL Taxonomie.

XBRL en Belastingdienst: voorlopig nog gebruik maken van BAPI! (27-08-2008)
Om duidelijkheid te krijgen in hoeverre XBRL en OTP het aangifteproces IB en VPB nu wel of niet ondersteunt hebben wij de Belastingdienst een negental concrete vragen voorgelegd, met als belangrijkste vraag "Wanneer is de Belastingdienst klaar om het aangifteproces (dus ook aanvragen van uitstel en doen van een schattingsopgave) geheel via XBRL en OTP (de Overheidstransactiepoort) te laten verlopen?".

Oproep: wie heeft XBRL praktijkervaring? (31-05-2008)
Dat XBRL kan bijdragen tot meer efficientere uitwisseling van gegevens willen wij best geloven. Maar zo als de boer is vertrouwd hij zijn gasten. En wij geloven nog steeds in de uitspraak "eerst zien en dan geloven". Daarom doen wij een oproep aan accountantskantoren die echte praktijkervaring hebben met XBRL.

Specificatie Verkorte Winstaangifte Vennootschapsbelasting (30-05-2008)
Naar de mening van de werkgroep FJR (werkgroep Fiscaal Jaarrapport NTP) hoeft de verkorte winstaangifte vennootschapsbelasting uit slechts 387 velden te bestaan. Dit betekent een reductie (zonder enige nuancering) van circa 75% ten opzichte van de huidige aangifte vennootschapsbelasting, uitgaande van ondergenoemde minimale positie. Bij een andere samenstelling kan de reductie zelfs groter zijn.

XBRL Open en Direct: Administratieve lastenvermindering niet afwentelen op fiscaal intermediairs (29-03-2008)
In 2006 werd XBRL in de strijd gegooid als middel voor administratieve lastenvermindering. Het aantal MKB adviseurs dat XBRL inmiddels heeft omarmd is nog zeer beperkt. Ook softwareleveranciers staan nog niet massaal in de rij als het gaat om de adoptie van XBRL binnen hun administratieve software voor het samenstellen van een jaarrekening of het doen van een aangifte IB of VPB. Ondertussen wordt de administratieve lastenvermindering afgewenteld op fiscaal intermediairs.

NIVRA en XBRL-Nederland: XBRL, de stand van zaken (02-12-2007)
In een nieuwe brochure van het NIVRA en XBRL-Nederland wordt een overzicht gegeven van de internationale en Nederlandse stand van zaken met betrekking tot XBRL.

Minister Donner verslikt zich in XBRL: geen beloofde administratieve lastenvermindering in 2007 (29-06-2007)
Na alle ellende bij de Belastingdienst en het UWV, die is ontstaan door de Wet WALVIS die op 1 januari 2006 is ingevoerd, krijgen ondernemers nu weer een domper te verwerken. De beloofde administratieve lastenverlichting in 2007 (van 350 miljoen euro) als gevolg van de invoering van een Nederlandse XBRL-taxonomie gaat niet door!

In control over XBRL (17-06-2007)
KPMG heeft een whitepaper uitgebracht over XBRL en wat dit betekent voor een organisatie.


Onerzoeksbureau GBNED