Softwarepakketten.nl

Archief Software nieuws

SBR Softwarecheck > SBR / XBRL

[ 51 ] tot [ 100 ] van totaal [ 358 ] berichten

Offective biedt nu standaard SBR en UBL functies in haar bedrijfssoftware (14-06-2016)
Offective heeft haar gelijknamige administratieve bedrijfssoftware in de Cloud uitgebreid met elektronisch factureren op basis van de standaard UBL en maakt automatische BTW-aangifte mogelijk op basis van SBR.

De toekomst van Fink: wat moet er volgens u gebeuren? (02-06-2016)
Vandaag, woensdag 1 juni, heeft het ministerie van Economische Zaken het consultatiedocument van de pilot Fink gepubliceerd. Vraag is hoe de transparantie en daarmee de werking van de mkb-financieringsmarkt kan worden verbeterd. Reacties zijn welkom tot 15 juli.

Elektronisch deponeren in Handelsregister is een feit (02-05-2016)
Met ingang van 1 juli 2016 treedt de wet in werking die het elektronisch deponeren van de jaarrekening in het Handelsregister regelt. De Algemene maatregel van Bestuur en de nota toelichting ‘Elektronische deponering Handelsregister’ zijn gepubliceerd in het Staatsblad van 25 april 2016. Daarmee is het exclusief elektronisch deponeren in het Handelsregister een feit.

Nieuw rapport "Software voor externe verslaggeving" toont aan dat deponeren jaarrekening via SBR commodity wordt binnen standaard boekhoudsoftware (26-04-2016)
Het nieuw verschenen rapport "Software voor externe verslaggeving: SBR jaarrekening en meer" geeft nu inzicht in standaard software voor externe verslaggeving en daarmee samenhangende zaken, zoals SBR. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de relatie met digitaal dossierbeheer, auditfuncties, portaaltoepassingen en consolidatie.

FRC stelt SBR als standaard voor kredietrapportages per 1-1-2017 (11-02-2016)
Per 1 januari 2017 stellen de ABN AMRO, ING en Rabobank SBR (Standard Business Reporting) als aanleverstandaard voor kredietrapportages van ondernemers en/of hun intermediairs. Dit in navolging van de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel, die beide het gebruik van SBR hebben verplicht.

Koppeling Elsevier Nextens en Reeleezee Accountancy Portal (08-02-2016)
Per direct kan Reeleezee Accountancy Portal worden gekoppeld aan Elsevier Nextens, de cloudversie van de populaire fiscale software voor accountantskantoren. Door middel van deze realtime cloudkoppeling worden op basis van Standard Business Reporting (SBR) aangiftes inkomstenbelasting (IB), vennootschapsbelasting (VPB) omzetbelasting (OB) en intracommunautaire prestaties (ICP) vanuit Nextens uitgewisseld met Reeleezee Accountancy Portal.

ABN Amro werkt toe naar SBR (28-01-2016)
Vanaf 1 januari 2017 hanteert ABN Amro de digitale Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) als norm voor het aanleveren van financiële gegevens voor mkb'ers. De bank moedigt ondernemers en accountants aan om in 2016 al over te stappen op SBR.

Beta versie NT10.3.b.1 gepubliceerd: Jaarverantwoording micro-entiteiten (28-01-2016)
De Kamer van Koophandel heeft een extensie op de NT10.0 beschikbaar gesteld ten behoeve van de jaarverantwoording van micro-entiteiten. De categorie 'micro-entiteiten' is sinds 1 november 2015 geïntroduceerd in BW2.

Consultatie NBA-handreiking SBR-kredietrapportage (11-01-2016)
Vanaf 2016 is de verwachting dat de samenstellende accountant te maken krijgt met een stijgende vraag naar SBR-kredietrapportages. De NBA-handreiking 1114 SBR-kredietrapportages geeft achtergrondinformatie over deze rapportages en wat de rol van de accountant hierbij is.

XBRLreports maakt het mogelijk om als eerste jaarrekeningen 2015 in XBRL te deponeren (06-01-2016)
Al op 4 januari deponeerde ElkeDagBij met behulp van de software van XBRLreports de eerste jaarrekeningen over 2015 bij de Kamer van Koophandel. XBRLreports heeft de Nederlandse Taxonomie voor 2015 (NT10) reeds direct beschikbaar inclusief de quick fix van 22 december.

LogiPoort is software voor het indienen van aangiften via digipoort en naar aangesloten pensioenfondsen: beschikbaar voor MKB (21-12-2015)
LogiPoort is software voor het indienen van aangiften via digipoort en naar aangesloten pensioenfondsen. LogiPoort is nu beschikbaar voor MKB. LogiPoort wordt inmiddels gebruikt door een aantal accountants- en administratiekantoren.

Kredietrapportage met prognose binnen 1 minuut verwerkt (21-12-2015)
XBRLreports heeft samen met de Rabobank en Administratie en Belastingadvieskantoor Hein Koning een test gedaan voor een kredietaanvraag. Durk Tuinier van XBRLreports en Tom Koning hadden vijf medewerkers van Rabobank Waterland uitgenodigd om live, op een Rabobank-laptop, te zien hoe een kredietrapportage met prognose binnen 1 minuut vanuit de online administratie bij Hein Koning via XBRLreports in het Rabobank-systeem werd verwerkt.

Referentie grootboekschema (RGS): ruim drie jaar na de start maken we (opnieuw) de balans op (14-12-2015)
RGS is inmiddels positief opgepakt door leveranciers van boekhoudsoftware. Opvallend hierbij is wel dat al snel geroepen wordt dat de software ‘RGS’ ondersteund, zonder dat de gebruiker precies weet wat met dit laatste wordt bedoeld. Want met alleen een RGS-codering opgeven in een vrij tekstveld binnen het grootboek komt de gebruiker niet ver.

SBR-software nodig voor deponeren digitale jaarrekeningen bij Kamer van Koophandel (13-12-2015)
Vanaf boekjaar 2016 is het voor deponeringsplichtige bedrijven verplicht om de jaarrekening elektronisch te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Deponeren op papier wordt vanaf 2017 uitgefaseerd. Standard Business Reporting (SBR) wordt dé methode om jaarrekeningen op te stellen en system-to-system te deponeren in het Handelsregister.

Elektronisch deponeren jaarrekening bij Kamer van Koophandel verplicht vanaf boekjaar 2016 (13-12-2015)
Vanaf boekjaar 2016 kunnen deponeringsplichtige bedrijven de jaarrekening alleen elektronisch deponeren bij de Kamer van Koophandel. De Eerste Kamer heeft daartoe op 8 december de wettelijke grondslag gecreëerd door het wetsvoorstel "Elektronisch deponeren van bescheiden in het Handelsregister" te aanvaarden. De verplichting geldt in eerste instantie voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse micro en klein.

BDO kiest voor MLE samenstel (02-12-2015)
BDO gaat in de samenstelpraktijk werken met de samenstelsoftware van Make Life Easier. MLE samenstel stelt BDO in staat het samensteldossier, het jaarrekeningrapport, het accountantsrapport en SBR-rapportages in één geïntegreerd werkproces te genereren. Dankzij deze unieke geïntegreerde werkwijze wordt niet alleen de efficiency, maar ook de kwaliteit van de samenstelwerkzaamheden vergroot.

Wetsvoorstel verplichtstelling SBR bij deponering KvK door Tweede Kamer aangenomen (26-11-2015)
XBRL Nederland heeft vanaf het begin haar ondersteuning gegeven bij het initiatief voor de invoering van wetswijzigingen om deponering bij het handelsregister uitsluitend elektronisch te laten verlopen. Het betreft wijzigingen in de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg.

XBRLreports koppelt als eerste softwareleverancier met FiNK (23-11-2015)
XBRLreports heeft als eerste softwareleverancier een system-to-system koppeling tot stand gebracht met F!NK (www.financieringslink.nl). De koppeling maakt het voor ondernemers eenvoudiger een financiering aan te vragen. Financiers (crowd funding platforms, participatiemaatschappijen en kredietunies) kunnen verschillende aanvragen beter vergelijken door de uniform aangeleverde data.

De ICT Accountancy softwaregids 2016 is verschenen: aanzienlijke verschillen in aanbod per functioneel toepassingsgebied (08-11-2015)
Onderzoeksbureau GBNED heeft opnieuw het omvangrijke aanbod van standaard software voor de accountancy (accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren) in beeld gebracht via de ICT Accountancy softwaregids 2016. Met ruim 100 softwareleveranciers die elk een of meer toepassingen leveren is het aanbod van software voor de accountancy erg omvangrijk te noemen. Afgezet tegen functionele toepassingsgebieden is het verschil in de aangeboden hoeveelheid standaard software aanzienlijk.

Verbeterpunten voor de bankenwereld als het gaat om gegevensuitwisseling met boekhoudsoftware en uitblijven succes SBR kredietrapportage (26-10-2015)
Afgelopen periode is onderzoek gedaan naar gegevens-uitwisseling tussen boekhoudsoftware en banken. Het gaat primair om het uitwisselen van gegevens met betrekking tot betalingsverkeer en het kunnen aanleveren van SBR kredietrapportage. Het resultaat is overall niet echt rooskleurig te noemen.

Apple Watch en CoSign ondersteuning Cliënt Online (16-10-2015)
PinkWeb lanceert een nieuwe versie van de iOS app voor het accountancy klantenportaal Cliënt Online, met daarin ondersteuning voor de nieuwe Apple Watch. Ook de rest van de app is uitgebreid met veel nieuwe mogelijkheden. Naast de nieuwe versie van de iOS app is ook de integratie van CoSign voor SBR Assurance gerealiseerd.

LogiPoort, de logische opvolger van LoonSom Connect! (31-07-2015)
Vanaf 2017 moeten ook loonaangiften via Digipoort worden ingediend. Veel softwareleveranciers zijn zover nog niet. LogiPoort voorziet in een koppeling naar de Digipoort die onafhankelijk van andere software werkt. Het aangifte XML bericht wordt door LogiPoort ingelezen en verzonden.

Ketentest aangifte loonheffing via Digipoort succesvol afgerond (28-07-2015)
In samenwerking met de Belastingdienst en Freepack Software heeft Accept deelgenomen aan een integrale ketentest. Binnen deze ketentest zijn er diverse loonheffingsaangiftes succesvol verstuurd via het nieuwe (SBR) aanvoerkanaal Digipoort.

Nieuwe versie SBR Roadmap verschenen (16-07-2015)
Medio 2014 is onder leiding van het SBR-Programma is de eerste versie van de "Roadmap SBR op weg naar 2020" verschenen. Partijen die betrokken zijn bij de SBR-ontwikkelingen, hebben zich in 2014 bezonnen op een gezamenlijke "SBR Roadmap" voor de komende jaren, zeg tot 2020. In juni 2015 is de "SBR Roadmap" herijkt en kan een nieuwe versie opgevraagd worden.

NBA neemt deel aan pilot FINK, voorheen SBR+ (06-07-2015)
De NBA neemt deel aan de pilot van FINK, die in september 2015 begint. FINK staat voor Financieringslink en is de nieuwe naam voor het project SBR+. Het project helpt ondernemers, met name in het mkb, bij het makkelijker en sneller verkrijgen van financiering.

XBRLreports maakt aanleveren Instances veel makkelijker met Excel (05-06-2015)
XBRLreports brengt een nieuwe Excel-toepassing op de markt waarmee het veel makkelijker wordt om instances samen te stellen en te verzenden naar overheidsinstanties en banken.

Eenvoudig zelf kredietrapportages accorderen en indienen bij BIV-banken (01-06-2015)
De grote banken verwachten tegenwoordig een digitale aanlevering van kredietrapportages die moeten voldoen aan Standard Business Reporting (SBR). Reeleezee, aanbieder van online administratieve en accountancytoepassingen, vereenvoudigt het goedkeuringsproces van kredietrapportages. Reeleezee maakt het nu mogelijk om voor vrijwel elk willekeurig pakket XBRL-code om te zetten naar leesbare informatie.

XBRL Nederland Scriptie Award 2013 - 2015 (19-05-2015)
Op initiatief van XBRL Nederland wordt dit jaar opnieuw de XBRL Nederland Scriptie Award uitgereikt. HBO- en WO-studenten die tussen 1 november 2013 en 1 november 2015 afstuderen op een aan XBRL/ SBR gerelateerd onderwerp, kunnen meedingen naar deze prijs, bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag.

Gegevens vooraf ingevulde aangifte beschikbaar voor intermediairs (30-04-2015)
Intermediairs kunnen dit jaar voor het eerst gebruikmaken van de gegevens van die vooraf ingevulde aangifte voor het doen van aangifte inkomstenbelasting. In de vooraf ingevulde aangifte heeft de Belastingdienst al zo veel mogelijk gegevens ingevuld, zoals loon, de WOZ-waarde van het huis, hypotheekgegevens en banksaldi.

RGS en SBR verder als een (1) familie (30-04-2015)
Het Referentie GrootboekSchema (RGS) is onderdeel geworden van SBR. Het SBR Beraad heeft de samenwerking tussen RGS en SBR formeel bekrachtigd. Hiermee wordt SBR makkelijker toepasbaar voor het bedrijfsleven en heeft RGS een vliegwiel, doordat het hulpmiddel vooral nut heeft voor ondernemers en intermediairs wanneer met SBR gerapporteerd kan worden.

Gratis SBR Viewer nu ook beschikbaar als web applicatie (17-04-2015)
Op 5 december 2014 bracht Accept een gratis desktop applicatie op de markt waarmee gebruikers eenvoudig de inhoud van een SBR document (.xbrl) konden bekijken. Deze toepassing is vanaf nu ook beschikbaar als web applicatie. De online versie van de SBR Viewer beschikt over dezelfde functionaliteiten en mogelijkheden als de desktopversie. Aan het gebruik van de online SBR Viewer zijn geen kosten verbonden.

Staatssecretaris Klijnsma opent HvA-conferentie (17-04-2015)
HvA en Peer organiseren rondom de opening op 22 april een congres, waar aandacht wordt besteed aan zowel sociaal ondernemen als aan SBR, de nieuwe verplichte standaard voor het digitaal aanleveren van onder andere jaarrekeningen, kredietaanvragen en belastingaangiften. Een groot aantal sociaal ondernemers is aanwezig, evenals accountants. Zo verbinden de organisatoren innovatie aan scheppen van kansen voor arbeidsgehandicapten.

Vanaf woensdag 8 april 2015 is het mogelijk om kredietrapportages over boekjaar 2014 aan te leveren met gebruik van de nieuwe Bankentaxonomie (08-04-2015)
Vanaf woensdag 8 april 2015 is het mogelijk om kredietrapportages over boekjaar 2014 aan te leveren met gebruik van de nieuwe Bankentaxonomie (BT 2015). De BT 2015 sluit aan bij de laatste versie van de Nederlandse Taxonomie (NT 9.0). Daarnaast omvat de BT 2015 enkele belangrijke vernieuwingen, waaronder de mogelijkheid om prognosecijfers en WOZ-waarden aan te leveren.

Ketentest aangifte loonheffing via het SBR kanaal is van start gegaan (03-04-2015)
Accept neemt deel aan de ketentest die in samenwerking met de Belastingdienst wordt uitgevoerd. De start van de keten wordt door Freepack Software uitgevoerd, waarna deze met de Accept SBR Communicator via de Accept SBR Webserver de verzending naar de belastingdienst verzorgt.

Accept SBR Communicator en Webserver gereed voor Loonheffing en ziektemeldingen (03-02-2015)
Accept heeft de software voor het verzenden van de loonheffing en ziektemelding via het SBR-kanaal al gereed. Met de SBR Communicator is het mogelijk om de aangifte loonheffing (BAPI) en de ziektemeldingen (BAPI) te verzenden naar de belastingdienst en het UWV.

Startevent innovaties voor SBR Verdieping op 19 februari a.s. (23-01-2015)
Op donderdag 19 februari 2015 organiseren ICT Nederland en SBR een event om de volgende stap in SBR te markeren.

Gratis SBR Viewer beschikbaar (06-12-2014)
Met de SBR Viewer kunnen gebruikers snel en eenvoudig de inhoud van een SBR document (*.xbrl) raadplegen. Door de overzichtelijke manier van presenteren is er geen specifieke kennis van de complexe SBR-taxonomie vereist. De SBR Viewer maakt de inhoud van een SBR document toegankelijk voor iedereen.

CreAim heeft als eerste voldaan aan alle criteria van de SBR Assurance pilot (18-11-2014)
CreAim heeft als eerste succesvol alle stappen doorlopen van de SBR Assurance pilot. Hiermee heeft CreAim bewezen dat het toevoegen van een ondertekende accountantsverklaring bij een SBR/XBRL jaarrekening eenvoudig mogelijk is én dat deze vervolgens succesvol kan worden afgeleverd bij Digipoort.

PinkWeb als eerste met SBR Assurance (12-11-2014)
Als eerste marktpartij heeft PinkWeb deze week SBR Assurance geïntegreerd in haar software. Met SBR Assurance kunnen accountants een digitale accountantsverklaring afgeven bij XBRL publicatiestukken en deze ondertekenen met een persoonsgebonden beroepscertificaat. Vanaf 1 januari 2015 wordt het mogelijk voor middelgrote en grote ondernemingen om een XBRL publicatiestuk met verklaring te deponeren.

Infine Software branchewinnaar bij De Succesfactor (20-10-2014)
De onderneming Infine Software is door de Nominatiecommissie van de Nationale Business Succes Award uitgeroepen tot branchewinnaar in de Financiële softwarebranche. Infine Software is gespecialiseerd in het ontwikkelen van software voor de accountancybranche. De producten van de onderneming zijn gericht op het opstellen van financiële rapportages en de organisatie van accountants- en administratiekantoren.

Digitaal aanleveren jaarcijfers MKB ook bij ING de norm (07-10-2014)
Vanaf 1 januari 2017 is digitale aanlevering van jaarcijfers via Standard Business Reporting (SBR) voor kredietrelaties van de ING uit het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) de norm. Aanlevering via SBR vervangt aanlevering op papier en per e-mail (PDF) en heeft voordelen voor de klant, zoals gemak, snelheid en betrouwbaarheid.

Reeleezee houdt 28 oktober bijeenkomst over SBR en RGS (07-10-2014)
Reeleezee, aanbieder van online boekhouddiensten, houdt op dinsdag 28 oktober een bijeenkomst over Standard Business Reporting (SBR) en Referentie Grootboekrekening Schema (RGS). Op het event lanceert het bedrijf zijn nieuwe ADX functionaliteit die SBR en RGS volledig integreert in de boekhouding.

SBR Assurance pilot flinke stap dichterbij volgens KPMG, CaseWare Nederland en PinkWeb (24-08-2014)
De mogelijkheid om verantwoordingsstukken op te stellen, hier een accountantsverklaring aan toe te voegen en deze met een beroepscertificaat te ondertekenen en in te sturen naar Digipoort, is volgens de ketenpartners KPMG, CaseWare Nederland en PinkWeb een flinke stap dichterbij gekomen.

FRC reikt zes nieuwe predicaten uit van SBR Banken (06-07-2014)
Het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC) heeft op 2 juli jl. predicaten ‘Standaard Bedrijfsrapportages Banken’ uitgereikt aan drie bedrijven, waaronder twee softwareleveranciers en één accountants- en belastingadvieskantoor. Deze partijen hebben de integrale ketentest ‘SBR Banken’ met succes voltooid.

Roadmap SBR op weg naar 2020 (04-07-2014)
Medio 2014 is onder leiding van het SBR-Programma is de eerste versie van de "Roadmap SBR op weg naar 2020" verschenen. Partijen die betrokken zijn bij de SBR-ontwikkelingen, hebben zich in 2014 bezonnen op een gezamenlijke "SBR-roadmap" voor de komende jaren, zeg tot 2020.

Nieuw rapport ICT Accountancy 2020: accountantspraktijk op weg naar de toekomst (24-06-2014)
Onderzoeksbureau GBNED probeert met het rapport “ICT Accountancy 2020: accountantspraktijk op weg naar de toekomst” accountants- en administratiekantoren een handvat te bieden bij verdere digitalisering en elektronische gegevensuitwisseling, gericht op de toekomst.

Accept maakt het mogelijk om een eigen dienst ter ondersteuning van een verzamelcertificaat op te zetten (22-06-2014)
Accept lanceert een nieuwe product en stelt softwarehuizen en andere organisaties in staat om de SBR documenten van haar klanten te versturen via één eigen PKI-overheidscertificaat. De SBR Communicator Webserver en de SBR Communicator Client maken het mogelijk om een PKI-overheidscertificaat te gebruiken als verzamelcertificaat.

Niet afgaan op mooie blauwe ogen: Boekhoudsoftware is lang niet altijd compleet (19-06-2014)
Boekhoudsoftware is lang niet altijd compleet, zo blijkt uit onderzoek van GBNED. Intermediairs doen er daarom verstandig aan goed te kijken welke functies ze daadwerkelijk nodig hebben en op basis daarvan een keuze te maken. De praktijk is echter, zoals zo vaak, weerbarstig, vindt Gerard Bottemanne van GBNED. Aldus een artikel in Activa van NOAB.

5 marktontwikkelingen in financiele software (19-06-2014)
De ontwikkelingen en innovaties in financiële software gaan razendsnel. De redactie van FM.nl liet zich onlangs bijpraten door expert Gerard Bottemanne van onderzoeksbureau GBNED die jaarlijks vele rapporteren uitbrengt over de Nederlandse markt voor financiële software.

UNIT4 sluit overeenkomst met de Hogeschool van Amsterdam (17-06-2014)
UNIT4 heeft een overeenkomst gesloten met Instant Reporting, het expertisecentrum voor Standard Business Reporting (SBR) van de Hogeschool van Amsterdam, voor het gebruik van UNIT4-software bij Arvum Accountants. Studenten van de opleiding Accountancy (AC) doen via dit virtuele kantoorervaring op met allerlei software ter voorbereiding op de accountancypraktijk.


Onerzoeksbureau GBNED