Softwarepakketten.nl
erp software prodin

White papers

Brandende vragen over plannen, budgetteren en forecasting

Plaatsingsdatum 27-04-2016
Berichtdatum April 2016

U wilt uw bedrijf snel en duurzaam laten groeien? Daarvoor is een gedegen onderbouwing van uw ambities met behulp van betrouwbare processen en systemen voor budgetteren en forecasting nodig. De volgende 10 vragen en antwoorden vergroten de kans dat u de perfecte oplossing vindt. 

 1. Ligt uw focus op de processen of op de programma’s?
  De kwaliteit van de software en de leverancier zijn belangrijke aspecten. Het is echter nog belangrijker dat u eerst bepaalt hoe uw budgettering- en forecasting proces dient te functioneren.
    
 2. Plant uw organisatie vanuit een holistische benadering of wordt het budgettering- en forecasting proces vanuit afzonderlijke bedrijfsonderdelen uitgevoerd?
  Plannen in afzonderlijke bedrijfsonderdelen kan heel effectief zijn bij geïsoleerde processen. In de praktijk hebben beslissingen in één bedrijfsonderdeel vaak gevolgen voor andere bedrijfsonderdelen of voor de hele organisatie. Met een holistische benadering wordt de informatie uit de hele organisatie geïntegreerd in de besluitvorming. Correlaties tussen KPI’s kunnen helpen de risico’s en groeikansen bloot te leggen.
     
 3. Zijn de processen voor budgetteren en forecasting gelinkt aan de visie en strategie van de onderneming?
  Dat zouden ze moeten zijn. De strategie begint met een plan en geeft vorm en inhoud aan het budgetproces en de forecast. Betrouwbare processen voor budgetteren en prognosticeren geven het management de gelegenheid de inzet van middelen te verantwoorden. Ze bieden een stevige fundering voor het bepalen van de strategie bij wijzigende marktomstandigheden.
      
 4. Staan budgetteren en forecasting hoog op de prioriteitenlijst van het management?
  Ieder bedrijf heeft te maken met talrijke wijzigingen in de prioriteiten, maar groei staat eigenlijk altijd bovenaan de lijst. Succesvolle groei en operationele uitmuntendheid vereisen effectieve budget- en prognoseprocessen en zouden daarom ook altijd hoog op de prioriteitenlijst moeten staan.
     
 5. Vertrouwt u op spreadsheets?
  Spreadsheets bieden veel vrijheid en zijn eenvoudig in het gebruik, maar ook
  foutgevoelig en moeizaam te onderhouden en te consolideren. Moderne systemen voor budgetteren en forecasting stellen u in staat om op basis van gedegen analyses sneller en beter beslissingen te nemen. Deze systemen helpen u in te spelen op de uitdagingen van complexe organisaties en dynamische markten.
      
 6. Kunt u in de toekomst kijken?
  In spreadsheets beperkt men zich vaak tot cijfers uit het verleden omdat voor het opstellen van prognoses zeer complexe berekeningen vereist zijn. Integrale oplossingen voor budgetteren en forecasting bieden functies als “What-if”-analyses, scenario-vergelijkingen, kwantitatieve- en kwalitatieve prognose modellen en maken het de gebruiker makkelijker om gevolgen te
  voorspellen als gevolg van gewijzigde parameters. Deze systemen ondersteunen
  het management bij het voorspellen van de toekomst van de onderneming en het nemen van de beslissingen die nodig zijn voor het behalen van de doelstellingen.
     
 7. Is duidelijk wie verantwoordelijk is?
  Door geïsoleerde en gefragmenteerde processen zijn managers soms
  verantwoordelijk voor gegevens waar zij zelf nauwelijks invloed op hebben. Dit maakt hen minder betrokken en frustreert de vertaling naar de operationele processen. Geïntegreerde systemen die samenwerking stimuleren verhogen de betrokkenheid en accountability.
     
 8. Heeft u last van meerdere versies van de waarheid?
  Bij het gebruik van spreadsheets ontstaan vaak meerdere versies van de waarheid. Hierdoor wordt het nemen van de juiste beslissingen door het management onnodig complex. In een geïntegreerd systeem is het mogelijk meerdere scenario’s te baseren op dezelfde brondata. Aannames en verwachtingen worden doorgerekend met dezelfde basis om de uitwerkingen van managementbeslissingen te kunnen toetsen.
       
 9. Heeft u een gemeenschappelijk zakelijk vocabulaire en gestandaardiseerde normen voor data, kpi’s en processen?
  Geen enkel begrip is zo basaal dat het niet op meerdere wijzen geïnterpreteerd kan worden. Discussie over cijfers moet niet worden verstoord door verschillende interpretaties en definities. Uniforme definities zijn essentieel om het maximale rendement te halen uit systemen voor budgetteren en forecasting.
     
 10. Is uw afdeling controlling proactief?
  Controllingafdelingen kunnen niet langer naar binnen gericht en geïsoleerd hun werk uitvoeren. Moderne organisaties zoeken een goede partner in de controllingafdeling. Open communicatie en actuele budgetten en prognoses zijn gewenst. Van de controllers wordt verwacht dat ze proactief vooruit kijken in plaats van het verleden te analyseren. Hiervoor zijn flexibele- en geïntegreerde systemen nodig die samenwerking stimuleren.
Categorie(n) Soort > Financial Planning and Analysis (FP&A)
Bronvermelding Ten Solutions
Internet URL http://www.tensolutions.nl


Onerzoeksbureau GBNED