Softwarepakketten.nl
erp software prodin

White papers

Hulp bij sturing van onderwijsinstellingen

Plaatsingsdatum 03-05-2016
Berichtdatum Mei 2016

drs. S.J. Koelemeijer, Ir. B.M.Beltman.

Het succes van een onderwijsinstelling wordt onder andere bepaald door de kwaliteit van het onderwijs, uitstekende docenten en onderzoekers en het vermogen om studenten of nieuwe geldstromen voor onderzoek aan te trekken. Het vergt een heldere visie en duidelijke doelstellingen. De nieuwste informatietechnologie kan onderwijsinstellingen helpen bij het formuleren van deze doelen, deze te bewaken en bij te sturen. Veel onderwijsinstellingen ondersteunen dit proces nog door middel van ‘business intelligence’ tools. Technologie waarmee je prima kunt ‘terugkijken’ door middel van tabellen en grafieken met gegevens uit het verleden. Denk hierbij aan de ‘Check’ van de Plan-Do-Check-Act cyclus van Deming. Moderne ‘Performance Management’ tools verbinden dit terugkijken met het vermogen om ook samen vooruit te kijken (‘Plan’).

In dit artikel worden de voordelen van deze technologie besproken en hoe dit ingezet kan worden in het onderwijs.

Waar komen we vandaan?
Elke onderwijsinstelling beschikt over registratieve, operationele systemen waarin gegevens worden vastgelegd. Systemen waarin studenten worden geregistreerd. Een personeel systeem dat salarissen, functiegroepen, verlof en ziekte registreert. Of een projecten-, vastgoed- of financieel systeem. De tijd dat men door middel van ‘data dumps’ en Excel tot inzicht moest komen ligt voor de meeste onderwijsinstellingen gelukkig achter zich. Het inzicht in ‘waar men vandaan komt’ wordt nu gedaan met ‘business intelligence’ (BI) tools. Tools die geautomatiseerd bronsystemen ontsluiten, hier informatie van maken en dit verspreiden via rapporten, dashboards of een analyseomgeving. Het gaat hier dus altijd om gegevens uit het verleden, om terugkijken. Het behoort tot de klassieke taak van het zorg dragen voor betrouwbare informatie over realisatie cijfers ten opzicht van de gestelde doelen: de maand- en jaarverslagen. 

Waar gaat het naartoe?
In een veranderde omgeving is het niet genoeg om terug te kijken en wat cijfers te extrapoleren met Excel. Voor sturing en bijsturing is een meer verfijnde manier van vooruitkijken nodig. Informatie over waar een instellingen in zijn geheel of op onderdelen naartoe gaat levert zo mogelijk een nog grotere bijdrage aan het vormen van een visie en het bepalen van nieuwe doelstellingen. Eén effectieve manier om deze ‘totaal verwachting’ samen te stellen is door het samenvoegen van afzonderlijke verwachtingen van materie deskundigen in de organisatie.  Welke in- en uitstroom van studenten verwacht men voor een bepaalde faculteit? Welke in- en uitstroom van onderzoekers worden verwacht bij een kenniskring? Hoe hard zijn de verwachte geldstromen op enig moment. Hoe pakken nieuwe initiatieven financieel uit? Enzovoort. Voor het ‘uitvragen’ van deze verwachtingen en scenario analyse is de laatste jaren informatietechnologie ontwikkeld die dit makkelijker maakt. Deze technologie om vooruit te kijken wordt ‘performance management’ genoemd.

Opvragen volledige white paper "Hulp bij sturing van onderwijsinstellingen" (PDF)...

Categorie(n) Branche > Onderwijs, Branche > Financials, Soort > Financial Planning and Analysis (FP&A)
Bronvermelding Celcus
Internet URL http://www.celcus.nl


Onerzoeksbureau GBNED