Softwarepakketten.nl
erp software prodin

White papers

Hiaten in Financiele Planningen: met o.a. data-koppelingen tussen CRM/Boekhoud- en financiele planning pakketten

Plaatsingsdatum 25-05-2016
Berichtdatum Mei 2016

Door Vincent van den Bogert, adviesbedrijf Ondernemers Financieel In Beeld

Een steeds terugkomende vraag van financiële planning adviseurs is om data-koppelingen te maken tussen CRM/Boekhoudpaketten- en financiële planning pakketten. Op het eerste oog een logisch aandachtspunt nu het uitwerken van een financiële planning tijdrovend is en iedere ondersteuning van automatisering tijdwinst kan genereren. Kijkende vanuit mijn praktijk als financieel planner stel ik wel de vraag of het reëel is dat er middels softwarekoppelingen tijdwinst valt te boeken. De CRM gegevens moeten vanzelfsprekend up-to-date zijn hetgeen niet altijd het geval is. Extra tijd moet geïnvesteerd worden om dit te realiseren. Boekhoudprogramma's bevatten doorgaans de gegevens van een fiscaal jaar uit het verleden terwijl een planningsprogramma gegevens voor de toekomst nodig heeft. Al eerder in dit artikel heb ik gememoreerd dat er correlaties moeten bestaan tussen de financiële bestanddelen van een ondernemer en zijn onderneming. Een data-koppeling vanuit een boekhoudprogramma zal nooit in staat zijn om bijvoorbeeld binnen een planningsprogramma automatisch de correlatie te leggen tussen de hypothecaire lening van de ondernemer en een corresponderende vordering in zijn besloten vennootschap. Ook met de data van privé bankafschriften zal software nooit in staat zijn om de correcte levensonderhoudskosten c.q. het gewenste Netto Besteedbaar Inkomen nauwkeurig vast te stellen. De reden hiervoor is simpel. Namelijk, de benodigde data wijkt te veel af van de beschikbare data uit de genoemde pakketten. Ik schat dat slechts 10% van die data nuttig te gebruiken is voor financiële planning. Vanzelfsprekend zou men met de data uit andere pakketten een start kunnen maken doch ik verzeker u dat het koppelen, nalopen, aanvullen en corrigeren van data veel meer tijd vergt t.o.v. het handmatig intypen van de data. Investeert men hier te weinig tijd in dan zullen er zeker fouten insluipen bij het koppelen van data tussen externe pakketten en financiële planning pakketten.

Bovenstaande is ontleend aan het uitgebreide artikel "Hiaten in Financiële Planningen" waarin ik een aantal veelvoorkomende tekortkomingen analyseer die dagelijks de revue passeren. Tekortkomingen die cliënten eenvoudig zelf doen realiseren dat de uitgewerkte planningen onrealistisch zijn en - in het slechtste geval – kunnen leiden tot aansprakelijkstellingen. 

Opvragen artikel
Het complete artikel is gratis beschikbaar
Download complete artikel "Hiaten in Financiële Planningen" (PDF)... 

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Branche > Accountantskantoren > Software advies
Bronvermelding Ondernemers Financieel In Beeld
Internet URL http://www.OFIB.nl


Onerzoeksbureau GBNED