Softwarepakketten.nl
erp software prodin

White papers

Case study: Lab Servant registreert gevaarlijke stoffen voor Radboud Universiteit

Plaatsingsdatum 19-09-2017
Berichtdatum September 2017

De bètafaculteit van de Radboud Universiteit heeft recent de Lab Servant in gebruik genomen voor de registratie van gevaarlijke stoffen in de laboratoria. Uit een marktverkenning kwam naar voren dat de Lab Servant het beste voldoet aan de eisen van een academische research instelling. In goede samenwerking met de ontwikkelaars is in 2016 de software geïmplementeerd waarbij ook specifieke aanpassingen zijn opgeleverd voor het “lenen” van chemicaliën tussen onderzoeksgroepen onderling en het “subsidiabel” maken van bulk artikelen uit het eigen magazijn.

De bottom line is steeds dat de onderzoekers veilig moeten kunnen werken met gevaarlijke stoffen zonder dat dit koste gaat van de voortgang van hun onderzoek.

De Lab Servant is een 100% web based applicatie, ontwikkeld in samenwerking met TU Delft, die veilig werken in het laboratorium ondersteunt. Een van de modules is gericht op het bestellen en beheren van gevaarlijke stoffen. Na een gedegen marktverkenning van beschikbare systemen heeft de bètafaculteit van de Radboud Universiteit gekozen voor de Lab Servant vanwege de goede aansluiting op de specifieke wensen van (academische) research laboratoria.

In 2017 is de volledige implementatie van de Lab Servant naar tevredenheid van alle betrokkenen afgerond en kunnen onderzoekers en logistiek centrum met betere informatie aan de slag die hen bovendien minder tijd kost. Daarmee komt ook de hoofddoelstelling tot zijn recht: “elke medewerker van de faculteit verlaat het lab ’s avonds even gezond als hij/zij er ’s morgens binnenkomt.

Lees volledige white paper "Case study: Lab Servant registreert gevaarlijke stoffen voor Radboud Universiteit" in PDF.

Categorie(n) Branche > Groothandel, Industrie en Logistiek, Branche > Medisch en zorg, Branche > Landbouw, tuinbouw en visserij, Soort > Kwaliteitszorg (incl. BPM en WFM)
Bronvermelding Lab Servant
Internet URL http://www.labservant.nl


Onerzoeksbureau GBNED