Softwarepakketten.nl

(Elektronisch) factureren en factuurverwerking

Elektronisch factureren > Bibliotheek

Onderstaand vindt u naslagwerken op het gebied van (elektronisch) factureren en factuurverwerking.

Datum Titel
18-11-2019
Gelezen [ 635 ]
Impact analysis on SI-UBL 1.2 due to NL-CIUS and PEPPOL-CIUS (and thus EN 16931)
Een uiterst handig document vanuit SimplerInvoicing met handvatten voor de conversie van SI-UBL 1.2 naar de nieuwe Europese standaard EN 16931, rekening houdend met NL-CIUS en PEPPOL-CIUS.
05-03-2019
Gelezen [ 2255 ]
Gebruiksinstructie voor de basisfactuur conform EN 16931-1
De Europese Norm EN 16931-1 "Semantic data model of the core elements of an electronic invoice" geeft factuurontvangers de mogelijkheid met een Core Invoice Usage Specification ("CIUS") het gegevensmodel in te perken. Leveranciers zijn dan verplicht zich aan die inperking te houden. Facturen die er niet aan voldoen mogen door de ontvanger worden afgekeurd. Omdat het onwenselijk is wanneer iedere afnemer zijn eigen inperking definieert is in Nederland afgesproken slechts één inperking te hanteren door alle afnemers. Dit document specificeert deze inperking.
14-12-2010
Gelezen [ 6352 ]
E-factureren voor accountants- en administratiekantoren
Deze publicatie ‘E-factureren voor accountants- en administratiekantoren’ helpt accountants, administrateurs en andere (financiële) intermediairs en adviseurs die in aanraking komen met ondernemers die elektronische facturen gaan verzenden dan wel ontvangen. Ook al is de publicatie bedoeld voor deze brede groep, kortheidshalve zal steeds gesproken worden van “accountant”. Waar wordt gesproken over “accountantskantoor” wordt dan ook het “administratiekantoor” bedoeld.
09-09-2008
Gelezen [ 6246 ]
E-factureren voor het bedrijfsleven
Deze publicatie ‘E-Factureren voor het bedrijfsleven’ helpt ondernemers een beslissing te nemen over het elektronisch verzenden en verwerken van facturen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de automatische verwerking van elektronische facturen: immers daar kan de ondernemer de meeste voordelen behalen.
27-04-2012
Gelezen [ 11202 ]
Presentatie 4-partijenmodel eFacturatie
Presentatie van Tonnis de Boer, Innopay, over het haalbaarheidsonderzoek dat hij in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie uitvoert naar een afsprakenstelsel voor een 4-corner model voor elektronisch factureren. Het onderzoekt de samenwerking tussen bestaande en nieuwe service providers en of een afsprakenstelsel kan resulteren in een grotere adoptie van e-Factureren.


Onerzoeksbureau GBNED