Softwarepakketten.nl

(Elektronisch) factureren en factuurverwerking

Elektronisch factureren > Bibliotheek

Onderstaand vindt u naslagwerken op het gebied van (elektronisch) factureren en factuurverwerking.

Datum Titel
27-04-2012
Gelezen [ 9072 ]
Presentatie 4-partijenmodel eFacturatie
Presentatie van Tonnis de Boer, Innopay, over het haalbaarheidsonderzoek dat hij in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie uitvoert naar een afsprakenstelsel voor een 4-corner model voor elektronisch factureren. Het onderzoekt de samenwerking tussen bestaande en nieuwe service providers en of een afsprakenstelsel kan resulteren in een grotere adoptie van e-Factureren.
14-12-2010
Gelezen [ 4867 ]
E-factureren voor accountants- en administratiekantoren
Deze publicatie ‘E-factureren voor accountants- en administratiekantoren’ helpt accountants, administrateurs en andere (financiële) intermediairs en adviseurs die in aanraking komen met ondernemers die elektronische facturen gaan verzenden dan wel ontvangen. Ook al is de publicatie bedoeld voor deze brede groep, kortheidshalve zal steeds gesproken worden van “accountant”. Waar wordt gesproken over “accountantskantoor” wordt dan ook het “administratiekantoor” bedoeld.
09-09-2008
Gelezen [ 4782 ]
E-factureren voor het bedrijfsleven
Deze publicatie ‘E-Factureren voor het bedrijfsleven’ helpt ondernemers een beslissing te nemen over het elektronisch verzenden en verwerken van facturen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de automatische verwerking van elektronische facturen: immers daar kan de ondernemer de meeste voordelen behalen.


Onerzoeksbureau GBNED