Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

(Elektronisch) factureren en factuurverwerking

Gebruiksinstructie voor de basisfactuur conform EN 16931-1 en NLCIUS

De Europese Norm EN 16931-1 "Semantic data model of the core elements of an electronic invoice" geeft factuurontvangers de mogelijkheid met een Core Invoice Usage Specification ("CIUS") het gegevensmodel in te perken. Leveranciers zijn dan verplicht zich aan die inperking te houden. Facturen die er niet aan voldoen mogen door de ontvanger worden afgekeurd. Omdat het onwenselijk is wanneer iedere afnemer zijn eigen inperking definieert is in Nederland afgesproken slechts één inperking te hanteren door alle afnemers. Dit document specificeert deze inperking. Te weten de NLCIUS.

Deze gebruiksinstructie is in lijn gebracht met de Core Invoice Usage Specification die door Peppol is uitgebracht. Peppol wordt in Nederland vertegenwoordigd door Simplerinvoicing. Deze gebruiksinstructie (NLCIUS) is bij Peppol aangemeld als een voor Nederland specifieke rule set. Dat betekent dat deze gebruiksinstructie binnen het Peppol netwerk verplicht moet worden gehanteerd door Nederlandse leveranciers.

Laatste update
Versie 1.0.3 / Datum 2020-03

Categorie Naslagwerken Nederland(s)
Gelezen / downloads Gelezen [ 6922 ] / Downloads [ 866 ]
Datum 05-03-2019
Document E-Factureren - Gebruiksinstructie voor de basisfactuur v1.0.3.pdf [2.72 MB]
Auteur Standaardisatieplatform e-factureren
Uitgifte door / datum NEN 2020-03

Omschrijving Versiebeheer, wijzigingen NLCIUS
Document NLCIUS wijzigingenoverzicht_1.0.3.pdf [203.93 KB]


Onerzoeksbureau GBNED