Softwarepakketten.nl

SBR / XBRL

(Herijkte) Roadmap SBR op weg naar 2020

In de afgelopen jaren heeft het SBR-programma belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt en is een breed draagvlak gecreerd voor SBR als de rapportagestandaard voor gestructureerd digitaal gegevensverkeer. In juli 2014 publiceerde het programma onder leiding van rijksregisseur Rob Kuipers de SBR Roadmap met een breed gedeelde visie over de toekomst van SBR. In juli 2017 is de derde herijkte versie van de SBR Roadmap vastgesteld.

Categorie Nationaal
Gelezen / downloads Gelezen [ 3612 ] / Downloads [ 569 ]
Datum 06-07-2017
Document 20170706_Herijkte_Roadmap_SBR_op_weg_naar_2020_definitieve_versie.pdf [1.95 MB]
Auteur SBR-Programma
Uitgifte door / datum


Onerzoeksbureau GBNED